5 kontrowersji Tarczy Antykryzysowej - na co uważać przy korzystaniu z rządowej pomocy?

Materiał informacyjny
Prawie 29 tys. widzów - Oddział Wielkopolski w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zgromadził na swoich wykładach online, tradycyjnie zwanych „odczytami“, publiczność ponad dwukrotnie przekraczającą liczbę słuchaczy kursów i szkoleń przeprowadzonych w ostatnim, rekordowym roku 2019. Tak można podsumować cykl wykładów poświęconych Tarczy Antykryzysowej, który przygotowali eksperci należący do grona najbardziej popularnych wykładowców na szkoleniach i kursach organizowanych przed epidemią w siedzibie Oddziału - okazałym gmachu przy ul. Ziębickiej w Poznaniu. Choć jesteśmy już na progu trzeciego etapu odmrażania gospodarki, to nadal pewne niejasności związane z przepisami Tarczy nie zostały wyjaśnione - przestrzegają eksperci.

Oddział Wielkopolski w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce był jedną z pierwszych organizacji, które kompleksowo omówiły przepisy Tarczy Antykryzysowej z punktu widzenia działów finansowych i kadrowych. Najpopularniejszy z wykładów, poświęcony rozwiązaniom pomocowym z obszaru kadrowo-płacowego został odtworzony już ponad 8 tys. razy. Wprawdzie nie są to liczby porównywalne z audycjami popularnych internetowych celebrytów, ale mówimy tu o bardzo konkretnej, specjalistycznej wiedzy, która adresowana jest do przedsiębiorców, a jeszcze bardziej - do kadrowych i księgowych, zarówno w firmach, jak i biurach rachunkowych.

Jesteśmy na progu trzeciego etapu odmrażania gospodarki, ale większość rozwiązań związanych z rządowym pakietem wsparcia jest nadal aktualna - stąd liczba widzów oglądających webinaria ciągle rośnie. Przedsiębiorcy i kierownicy jednostek (nie tylko firmy mogą starać się o pomoc) mogą nadal składać wnioski o wsparcie. Niektórzy zresztą odczuli kryzys dopiero w maju, więc teraz analizują dostępne możliwości.

Warto podejść do tego z uwagą, bowiem mimo licznych komentarzy i wyjaśnień, nadal istnieją kontrowersje związane z przepisami Tarczy Antykryzysowej.

Jakie wynagrodzenie za czas kwarantanny?

Mimo, że większość z nas jest daleko od myślenia o chorobie i raczej planujemy wychodzenie z kryzysu, to w dalszym ciągu należy liczyć się z ryzykiem kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem i koniecznością pozostania w domowej kwarantannie przez dwa tygodnie.

Za ten okres przysługuje odpowiednie świadczenie, o którym rzadko kiedy mowa w popularnych poradnikach dotyczących Tarczy Antykryzysowej. Tym tematem kompleksowo zajęła się Magdalena Sobiak, specjalista ds. kadr i płac, wykładowca Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W swoim wykładzie online wyjaśnia dokładnie komu przysługuje świadczenie i do kogo należy składać wnioski. Co istotne, nie jest to pomoc zarezerwowana wyłącznie dla zatrudnionych na etacie.

Komu tak naprawdę przysługuje zwolnienie z ZUS?

Kolejne wersje Tarczy Antykryzysowej, a było ich 3, rozszerzały grupę podmiotów, które mogły ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres od marca do maja 2020. Początkowo były to tylko firmy zatrudniające łącznie do 9 osób na podstawie umów będących tytułem do opłacania składek ubezpieczenia społecznego, ale ten krąg został pod naciskiem różnych organizacji społecznych prędko rozszerzony.

O tym, kto dokładnie może, a kto nie może ubiegać się jeszcze do końca czerwca o zwolnienie z opłacania składek ZUS, precyzyjnie wyjaśniła Magdalena Sobiak. Posłużyła się przy tym praktycznymi przykładami - krótkimi case studies wziętymi z życia.

Czym jest obrót gospodarczy?

Liczne kontrowersje wytworzyły się wokół pojęcia obrotu gospodarczego. To niezwykle istotna sprawa, ponieważ dotyczy jednego z niewielu instrumentów wsparcia, które są dostępne praktycznie wszystkim podmiotom, niezależnie od wielkości zatrudnienia i obarczone tylko niewielką liczbą kryteriów. Mowa o dofinansowaniu do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Spadek obrotów gospodarczych jest bowiem kluczowym kryterium dla przyznania tej formy pomocy.

W polskim prawie istnieją przynajmniej trzy popularne definicje obrotu, związane z podatkami i rachunkowością, a przepisy Tarczy Antykryzysowej nie regulowały, do której z nich należy odnieść się ustalając czy spadek nastąpił czy nie. Sprawa nie jest oczywista, bowiem definicje różnią się zakresem wpływów uznawanych za obrót - a różnicę stanowią np. przychody ze zbycia nieruchomości czy innego trwałego składnika majątku, czyli nie pochodzące ze sprzedaży produktów lub usług. A zatem ktoś, kto się ratował przed kryzysem wyprzedając majątek, w myśl jednej definicji może zostać uznany za dotkniętego negatywnymi skutkami epidemii COVID-19, a w innej - już nie.

Tematem wsparcia z FGŚP oraz liczenia wielkości spadku obrotów zajęła się Magdalena Filipiak.

Nieistniejące przedłużenie terminu

Liczne wątpliwości wzbudziła konstrukcja prawna związana z terminem składania zeznań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli popularnych formularzy PIT. Choć mówiło się potocznie o wydłużeniu terminu na złożenie zeznania w urzędzie skarbowym, to ktoś, kto wczyta się w przepisy ustawy nie znajdzie takiego zapisu. Mniej doświadczona osoba mogłaby wpaść w popłoch, jednak - jak wyjaśnił w swoim wystąpieniu Leszek Lewandowicz, Sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz doradca podatkowy - zagmatwana konstrukcja prawna daje rzeczywiście taki efekt, choć formalnie polega ona na odstąpieniu od odpowiedzialności karnej skarbowej za nieterminowe złożenie zeznania oraz zapłacenie podatku. Ponadto zwolnienie z zapłaty ewentualnych odsetek za zwłokę przewidziano w odrębnym rozporządzeniu Ministra Finansów.

Szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie można znaleźć w wykładzie podsumowującym cykl.

Za pomoc zapłacimy podatkami

Niezwykle istotne są konsekwencje podatkowe otrzymanej pomocy, ponieważ nie są one wszystkie wyrażone wprost w przepisach dotyczących Tarczy Antykryzysowej, lecz wymagają znajomości istniejącego prawa. O tym również mówi Leszek Lewandowicz w swoich wykładach online.

Szczególne kontrowersje budzi kwestia ustalenia kosztów uzyskania przychodu w świetle uzyskanej pomocy. O ile dość oczywistym jest, że składki ZUS w części ponoszonej przez pracodawcę, których przedsiębiorcy nie zapłacą w związku ze zwolnieniem, nie będą mogły zostać zaliczone do kosztów podatkowych, co do części składek będących składnikiem wynagrodzenia brutto zatrudnionego (pracownika lub zleceniobiorcy) dopiero w ostatnich dniach pojawiło się niekorzystne stanowisko Ministerstwa Finansów.

To zresztą nie jedyne zagadnienie podatkowe wymagające ostrożnego podejścia i dokładnej analizy przepisów Tarczy Antykryzysowej.

Trzeba niestety liczyć się z tym, że niektóre wątpliwości przedsiębiorców i innych podmiotów, które wnioskują obecnie o rządową pomoc, zostaną rozstrzygnięte dopiero w orzecznictwie sądów, a zatem najwcześniej za kilka miesięcy. A może nawet za kilka lat - zwraca uwagę Leszek Lewandowicz. — Warto zatem wykazywać się ostrożnością i podejściem zachowawczym, a we wszystkich kwestiach, co do których nie mamy zupełnej pewności, zwracać się o pomoc do wykwalifikowanych specjalistów, najlepiej takich, którzy legitymują się odpowiednimi certyfikatami, wydawanymi przez powszechnie uznawane instytucje - podpowiada wykładowca.

Wideo

Dodaj ogłoszenie