Wiemy już ile pieniędzy otrzymają producenci mleka w ramch tzw. tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych. Stawka wyjściowa nie zostanie zmniejszona. Chodzi o przyznaną nam przez Unię Europejską kwotę prawie 29 mln euro, która zostanie rozdysponowana pomiędzy producentów mleka i świń.


- Wysokość wsparcia przysługującego na 100 kg mleka wynosi 0,014962 zł - mówi Jadwiga Zabielska, dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku. - A więc będzie to prawie 1,5 grosza do kg mleka.

 

Rolnicy z woj. podlaskiego dostaną dopłaty do ponad 1,8 miliarda kg mleka

- Niewielu rolników otrzymało decyzje odmowne - zauważa Jadwiga Zabielska.

Wydawano je w sytuacjach, gdy rolnik składający wniosek nie mieścił się w ustalonym limicie produkcji mleka czy nie posiadał już krów. Przypomnijmy, że na nadzwyczajną pomoc mogą liczyć ci rolnicy, którzy w roku kwotowym 2014/2015 wprowadzili do obrotu minimum 15 tys.

kg  mleka i nie więcej niż 300 tys. kg. Poza tym w okresie, kiedy  składali wniosek, powinni posiadać przynajmniej trzy krowy typu użytkowego (mleczne lub kombinowane) w wieku nieprzekraczającym 24 miesięcy. 

Pomoc zostanie wypłacona do końca czerwca. 

(koci)