Do 29 lipca na terenie całego kraju, w wybranych w drodze losowania gospodarstwach rolnych prowadzonych przez osoby fizyczne, przeprowadzone zostaną rolnicze badania ankietowe dotyczące trzech obszarów: badanie struktury gospodarstw rolniczych, badanie pogłowia bydła, owiec i drobiuoraz produkcji zwierzęcej oraz badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Badanie struktury indywidualnych gospodarstw rolnych przeprowadzone zostanie metodą wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego spotkania ankieterów z rolnikiem. Ankiety rolne można również wypełnić samodzielnie korzystając z aplikacji dostępnej na stronie internetowej www.rolnictwo.stat.gov.pl.

Celem badań jest uzyskanie bardzo szczegółowych i aktualnych infromacji dotyczących plonów i zbiorów wybranych upraw rolnych.

Chodzi m.in. o ziemniaki, rzepak i rzepik, rośliny strączkowe jadalne, buraki cukrowe i kukurydzę. Badane będzie też pogłowie i produkcja zwierząt gospodarczych, czyli bydła, trzody chlewnej, owiec, koni, kóz i drobiu.

Niektóre badania potrwaja nieco dłużej, bo az do końca roku. Obowiązuje następujący harmonogram badań: lipiec - badanie koniunktury w gospodarstwie rolnym; czerwiec-lipiec oraz grudzień - badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego; czerwiec-lipiec - badanie plonów zbóż ozimych; czerwiec-lipiec - badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych;   czerwiec-lipiec - badanie struktury gospodarstw rolnych; czerwiec-lipiec - badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzecej; lipiec - ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym; sierpień - badanie plonów ziemniaków; sierpień - badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku; czerwiec-lipiec oraz grudzień - badanie pogłowia świń oraz  całkowitej produkcji żywca wieprzowego.

Badania rolne realizowane bedą na terenie całego województwa wielkopolskiego przez ankieterów statystycznych. Będą to pracownicy wielkopolskiego urzędu statystycznego. Każdy z ankieterów na terenie województwa wielkopolskiego posiadać będzie legitymację wystawioną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu. W razie jakichkolwiek wątpliwości tożsamość ankietera można potwierdzić telefonicznie w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu pod numerem telefonu 61 27 98 302 oraz 61 27 98 356.

Główny Urząd Statystyczny przypomina jednocześnie, że ma mozliwości zidentyfikowania respondenta badań. Badanie jest całkowicie anonimowe.