18+

Treść tylko dla pełnoletnich

Kolejna strona może zawierać treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. Jeśli chcesz do niej dotrzeć, wybierz niżej odpowiedni przycisk!

As Odpowiedzialnego Biznesu: Zwycięzcy konkursu dla przedsiębiorstw!

Mateusz Pilarczyk
As Odpowiedzialnego Biznesu: Zwycięzcy konkursu dla przedsiębiorstw Grzegorz Dembiński
Czterdzieści wielkopolskich firm zgłosiło w plebiscycie "As Odpowiedzialnego Biznesu" 68 inicjatywy CSR zrealizowanych w ostatnich miesiącach na terenie regionu i całego kraju. Dziś na finałowej gali konkursu poznaliśmy zwycięzców.

- Organizatorzy zauważyli bardzo dużą aktywność małych przedsiębiorstw. To cieszy, bo dotychczas koncepcja CSR kojarzyła się głównie z aktywnościami dużych firm, przerastającymi możliwości tych małych. To też potwierdza spostrzeżenia organizatorów z prowadzonych przez nich wiosną badań. Coraz więcej Wielkopolan dostrzega sens i potrzebę podejmowania takich działań - mówi Agata Robińska ze Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

PISOP razem z Wielkopolską Izbą Przemysłowo - Handlową są organizatorami konkursu "Asów".

- Dziś swój biznes w sposób odpowiedzialny prowadzą nie tylko duże, prężne przedsiębiorstwa, ale także te małe, rodzinne firmy - dodaje Agata Robińska

W ramach wszystkich inicjatyw zgłoszonych do "Asów" zainwestowano łącznie 19,705 mln zł a w projekty ze strony firm było zaangażowanych 306 osób. 37,5 procent firm, które zgłosiły się do plebiscytu należały do grupy dużych przedsiębiorstw. 27,5 procent to średnie firmy a 35 procent małe i mikro przedsiębiorstwa. W każdej z tej grup przyznano osobne wyróżnienia.

W głosowaniu przeprowadzanym przez główną kapitułę konkursu* zwyciężyły następujące spółki.

KATEGORIA MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO:
Zwycięzca: Wiesman - Wyroby z drewna Wiesław Korzeniecki

Inicjatywa Model dydaktyczno-szkoleniowy do rozwiązywania zadań transportowo-logistycznych jako pomoc naukowa dla szkół polegała na opracowaniu narzędzia dydaktycznego z zakresu transportu i logistyki, dzięki któremu wyobraźnia przestrzenna oraz zrozumienie tematu przy rozwiązywaniu zadań transportowych wśród uczniów i studentów wzrosło z 40% do 95%.
Kapituła doceniła modelową współpracę biznesu z nauką, opierającą się o potrzeby zarówno przedsiębiorstwa, pracowników dydaktycznych i uczniów, angażując w proces powstawania wszystkie zainteresowane strony. Na podkreślenie zasługuje fakt, że dzięki dostarczeniu szkołom narzędzia kształtującego wśród uczniów kreatywne myślenie i pracę w zespole, przedsiębiorstwo wykształciło na własne potrzeby potencjalnych przyszłych pracowników. Model stał się stałym elementem oferty handlowej przedsiębiorstwa umożliwiając mu ekspansję na nowe rynki z branży edukacyjnej, a jednocześnie podniósł jego prestiż jako firmy mającej wpływ na kształtowanie się regionalnego rynku pracy.

Wyróżnienie: MarcoPolo Development

Inicjatywa Czesne dla Studentów Wydziału Budownictwa Politechniki Poznańskiej polegała na sfinansowaniu przez okres 4 lat czesnego dla zdolnych studentów Wydziału Budownictwa, którzy w przyszłości mogą stać się potencjalnymi pracownikami firmy.
Kapituła doceniła koncentrację działań firmy na strategicznym inwestowaniu w edukację studentów i kształcenie przyszłych, potencjalnych pracowników firmy – realny wpływ firmy na jakość przyszłej pracy. Dodatkowe uznanie zdobył wybór kierunku studiów objętego wsparciem, zbieżny nie tylko
z profilem firmy, ale z aktualnymi potrzebami rynku pracy.

KATEGORIA ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO:
Zwycięzca: Cognifide Polska sp. z o.o.

Inicjatywa Cognifide Job & Fun polegała na opracowaniu programu pracowniczego, obejmującego proces adaptacji i wdrożenia nowych pracowników, imprezy integracyjne dla pracowników i ich rodzin, system komunikacji wewnętrznej oparty
o wewnętrzny intranet i komunikatory, utworzenie przestrzeni socjalnej wraz z miejscem do rekreacji, opiekę medyczną, dofinansowanie karnetów sportowych, bibliotekę techniczną, system szkoleń, a także jasno określoną ścieżkę rozwoju i nagradzania oraz elastyczny czas pracy.

Kapituła doceniła kompleksowe podejście do zagadnienia tworzenia przyjaznego miejsca pracy, sprzyjającego nie tylko integracji i komunikacji zespołów, ale także rozwojowi osobistemu i relaksowi. Inicjatywa objęła wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, którzy w sposób demokratyczny mają wpływ na kształtowanie się warunków pracy. Takie działania pozwoliły na obniżenie kosztów rekrutacji, zwiększyły wydajność pracy, lojalność i motywacje pracowników, a także utrwaliły markę przedsiębiorstwa jako solidnego i przyjaznego pracodawcy.

Wyróżnienie: P.P.H.U. Max-Pol ZPCHR

Inicjatywa polegała na budowie ekologicznej siedziby firmy
w oparciu o technologie odzysku ciepła z procesów produkcji. Inicjatywa obejmowała jednocześnie budowanie świadomości ekologicznej pracowników poprzez optymalizację zużycia surowców oraz segregację odpadów. Ponadto firma opracowała eko-produkt, przy produkcji którego wykorzystuje się naturalne składniki, ulegające biodegradacji.
Kapituła doceniła kompleksowe podejście do problematyki ochrony środowiska, przejawiające się na każdym etapie funkcjonowania firmy. Działanie objęły nie tylko pracowników firmy, ale także klientów i kontrahentów. Miały też bezpośredni wpływ na lokalne otoczenie. Na podkreślenie zasługuje rozmiar podjętych działań,
a także fakt wysokiej świadomości negatywnych skutków prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności na środowisko naturalne oraz odpowiedzialne podejście do ich minimalizowania.

KATEGORIA DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO:
Zwycięzca: Philips Lighting Poland SA

Inicjatywa Ratownictwo przedmedyczne polegała na opracowaniu i wdrożeniu kompleksowego systemu ratownictwa i zarządzania bezpieczeństwem pracy, obejmującego instrukcje ratownicze, audyty bezpieczeństwa, utworzenie drużyn ratowniczych, wydzielenie i wyposażenie pokoi ratowniczych, ujednolicenie wyglądu apteczek, sprzętu i pomieszczeń ratowniczych, system szkolenia i komunikacji wewnętrznej, skutkującego obniżeniem liczby wypadków przy pracy blisko czterokrotnie.
Kapituła doceniła innowacyjne podejście do tworzenia bezpiecznego miejsca pracy. Na wyróżnienie zasługuje kompleksowe, przemyślane budowanie kultury bezpiecznej pracy, które angażuje wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, czyniąc ich współodpowiedzialnymi za kształtowanie bezpiecznych warunków pracy. Inicjatywa ewoluuje na kontrahentów i klientów przyczyniając się do budowania prospołecznego wizerunku firmy, troszczącej się o swoich pracowników, inspirującej inne podmioty do działań w tym zakresie.

Wyróżnienie: Kompania Piwowarska SA

Inicjatywa Kompania wolontariuszy i Platforma Wolontariatu polegała na opracowaniu nowatorskiego narzędzia spełniającego funkcję bazy dobrych praktyk, pomysłów i inicjatyw pracowników Kompanii Piwowarskiej w całej Polsce, ułatwiające wolontariuszom odszukanie inicjatyw ze swojej okolicy i włączenie się w ich realizację, a także stanowiące platformę kontaktu pomiędzy NGO a wolontariuszami.
Kapituła doceniła ideę wolontariatu kompetencyjnego, a także strategiczne podejście do organizacji pomocy w przedsiębiorstwie. Na wyróżnienie zasługuje inicjatywa oddolna pracowników firmy, którzy brali udział w kształtowaniu narzędzia. Akcja jest prowadzona przez pracowników i dla pracowników. Działania te przyczyniły się do integracji środowiska wolontariuszy, poszerzenia zakresu wolontariatu oraz usprawnienia i ułatwienia realizacji projektów, często prowadzonych równocześnie w kilku obszarach.

Wyróżnienie: Aesculap Chifa sp. z o.o.

Inicjatywa Praca w niepełnym wymiarze godzin ze względów rodzinnych polegała na opracowaniu i wdrożeniu programu łączenia życia zawodowego z rodzinnym, skierowanego do matek i ojców, a także pracowników sprawujących opiekę nad ciężko chorymi członkami rodziny. Program obejmował system telepracy, elastycznego czasu pracy, pracy w niepełnym wymiarze godzin wraz z dodatkami do wynagrodzenia za pracę.
Kapituła doceniła wzorcowe wcielenie w życie idei work-life balance. Kompleksowy program prorodzinny przyczynił się do stworzenia przyjaznego środowiska pracy, dającego poczucie stabilizacji i pewności zatrudnienia. Elastyczne podejście do czasu pracy, skutkowało nie tylko redukcją kosztów wynikających z rotacji pracowników i ich dłuższej nieobecności, ale przede wszystkim wzrostem motywacji, lojalności i zadowolenia z pracy całej załogi. Przedsiębiorstwo wzmocniło swój pozytywny wizerunek w otoczeniu jako dobrego pracodawcy.

W tym roku po raz pierwszy przyznano również nagrodę dziennikarzy dla najlepszej inicjatywy CSR w Wielkopolsce. Przyznali ją dziennikarze Głosu Wielkopolskiego, Radia Merkury, TVP Poznań, Radia Elka – Leszno, Echa Turku i Tygodnika Pilskiego. Inicjatywy były rozpatrywane pod kątem innowacyjności działań, potencjału medialnego, wpływu na pozytywny klimat wokół przedsiębiorczości oraz korzyści społecznych.

Zwycięzca: Volkswagen Poznań sp. z o.o.

Inicjatywa Volkswagen Poznań Mini Handball - kompleksowy program nauki gry
w piłkę ręczną wśród dzieci z najbliższego otoczenia, obejmujący rozgrywki międzyszkolne, akademię szczypiorniaka, fundusz sportowy na wyposażenie szkół, zajęcia dodatkowe i inne formy promocji sportu, a także spotkania dla rodziców
z psychologami sportowymi.
Kapituła doceniła kompleksowe rozwiązania na rzecz promocji aktywnego stylu życia, zachęcające najmłodszych do uprawiania sportu. Inicjatywa objęła swym zasięgiem nie tylko dzieci, ale przede wszystkim zaangażowała społecznie szkoły
i kluby sportowe oraz samych pracowników firmy. Firma wystąpiła z pozycji dobrego sąsiada, członka lokalnej społeczności, budując przyjazny, pozytywny wizerunek
w miejscu funkcjonowania.

Wyróżnienie: Fundacja „Wspieramy Wielkich Jutra” przy DGA S.A.

Inicjatywa Uwolnijmy środowisko od niedopałków. Kampania społeczno-edukacyjna mająca na celu zwrócenie uwagi na powszechny problem niedopałków w naszym otoczeniu oraz uświadomienie społeczeństwu negatywnych skutków, promocję najlepszych zagranicznych praktyk walki z niedopałkami. Akcja objęła swym zasięgiem większość dostępnych mediów: prasę, portale internetowe, gazetki, ulotki, uliczną sondę, radio, social media. W ramach akcji udostępniano pomoce dydaktyczne oraz jednorazowe, kieszonkowe popielniczki.
Kapituła doceniła innowacyjne podejście do problemu edukacji ekologicznej społeczeństwa, zarówno w odniesieniu do tematu, jak i podjętych działań. Kampania wywołała zaciekawienie oraz publiczną dyskusję nie tylko wśród mieszkańców regionu, ale także regionalnych instytucji ochrony środowiska. Akcja odbiła się echem w kraju, przyciągając inne zainteresowane miasta.

Internauci i czytelnicy "Głosu Wielkopolskiego" przyznali natomiast główną nagrodę akcji "Kręć kilometry, zaparkuj klimatycznie" przygotowanej przez Grupę Allegro. Więcej o tym wyniku można przeczytać w tekściePlebiscyt As Odpowiedzialnego Biznesu: Pierwsze Asy przyznane [ZDJĘCIA]
W głosowaniu internetowym i smsowym oddano łącznie 10 591 głosów.

* Kapituła Główna Plebiscytu składała się z przedstawicieli: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Urzędu Miasta Poznania, Instytutu Edukacji Europejskiej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz organizatorów – Związku Pracodawców WIPH, Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Centrum PISOP.

FLESZ: Część sklepów zamknięta z powodu koronawirusa.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3