Dopłaty nie tylko do 16 maja? Czy będzie więcej czasu na składanie wniosków?

Polski rząd już w marcu wystąpił do Komisji Europejskiej z propozycją wydłużenia ostatecznego terminu składania wniosków o unijne płatności bezpośrednie dla rolników. Jak pamiętamy, w tym roku termin składania wniosków o płatności obszarowe za 2016 rok  upływa 16 maja. Po tym terminie za każdy dzień opóźnienia naliczana będzie kara w wysokości 1 proc. dopłaty, co jednak będzie funkcjonować tylko do 10 czerwca. W przypadku, gdy rolnik nie usunie ewentualnych braków do 10 czerwca, wniosek o przyznanie płatności będzie  rozpatrywany tylko w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony.

Oprócz Polski o wydłużenie terminu składania wniosków wystąpiła Francja. Za główny powód polskiego wniosku uważa się stopień skomplikowania obszernych i wieloelementowych wniosków i wadliwie działający system komputerowy ARiMR. Odpowiedź KE poznamy w tym tygodniu.