Tona jęczmienia konsumpcyjnego jest o 240 zł droższa niż rok temu. O 180 zł wyżej wyceniana jest pszenica. Ceny wszystkich zbóż znacznei wzrosły w porównaniu z końcem 2017 roku. Sprawdzamy najnowsze notowania.

Średnia cena skupu pszenicy zarówno tej konsumpcyjnej, jak i paszowej rośnie. Na początku października przeciętnie płacono za konsumpcyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 812 zł, w ostatnim tygodniu listopada - 837 zł. Rok temu 1 grudnia za pszenicę konsumpcyjną skupy proponowały 654 zł. Paszowa kosztowała 1.12.2017 - 637, 1 grudnia 2018 - 518 zł/t.

Wzrosty rok do roku są też wyraźne w przypadku pszenżyta paszowego, które rok temu na początku grudnia kosztowało ok. 590 zł, obecnie - 730 zł/t. Jęczmień konsumpcyjny wycenia się średnio w skupach w regionie na 820 zł/t, rok temu - 580 zł/t. Więcej informacji o cenach w poniższej infografice.

Zaglądamy też do ministerialnych danych, które gromadzi Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W tygodniu 12-18 listopada 2018 w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW pszenicę konsumpcyjną skupowano przeciętnie po 832 zł/t wobec 830 zł/t w poprzednim tygodniu. Cena ta była o 2% wyższa niż miesiąc wcześniej i o 23% wyższa niż przed rokiem, podaje KOWR.

W połowie listopada za żyto konsumpcyjne uzyskiwano 718 zł/t, o 0,5% więcej niż tydzień wcześniej i o 2% więcej niż przed miesiącem. "W porównaniu z cenami sprzed roku zboże to było o 24% droższe. Jęczmień paszowy kupowano przeciętnie po 794 zł/t, o 1% taniej niż przed tygodniem, ale o 2% drożej niż miesiąc wcześniej. Cena tego zboża była jednak o 26% wyższa niż w porównywalnym okresie 2017 r."

Wiesław Łopaciuk w listopadowym Rynku Rolnym IERiGŻ W 2018 r. odnotował, że "światowe zbiory zbóż (bez ryżu) są szacowane na 2,081 mld t, tj. o 1,1% mniej od zbiorów z 2017 r. Podaż całkowita (zapasy początkowe plus zbiory) zmalała o 1,0% (o 26 mln t) do 2,698 mld t. Zużycie w sezonie 2018/19 może wzrosnąć o 1,5% do 2,138 mld t, a zapasy końcowe po raz drugi z rzędu zmaleją (spadek o 9,2% do 560 mln t). U głównych eksporterów zapasy będą mniejsze aż o 20,7% i wyniosą 142 mln t".

Prognoza cen rynkowych przygotowana przez KOWR wskazuje na 800-840 zł/t pszenicy w grudniu 2018 r. i do 860 zł w marcu 2019. Dla żyta podawany jest przedział 700730 zł w grudniu tego roku i 710-760 zł za tonę w marcu 2019.