Do 16 maja rolnicy mają czas na złożenie wniosków o płatności bezpośrednie za 2016 rok. Kto nie zdąży w terminie, dostanie mniej pieniędzy.

16 maja upływa termin składania wniosków o płatności bezpośrednie. Rolnicy, którzy nie zdążą złożyć w terminie wniosku wraz załącznikami będą mieli jeszcze szansę zrobienia tego do 10 czerwca, jednak nie bez konsekwencji. Za każdy dzień roboczy opóźnienia w złożeniu wniosku z należnej kwoty dopłaty zostanie odliczony 1 proc. 10 czerwca to termin ostateczny. Kto nie złoży wniosku do tego momentu, nie otrzyma płatności za 2016 rok.

Ci, którzy złożą wnioski do 16 maja, a później odkryją, że w dokumentach nastąpiły pomyłki, bez żadnych konsekwencji finansowych mogą skorygować je do 31 maja.

Ci, którzy zrobią to do 10 czerwca muszą się liczyć z tym, że z ich płatności zostanie odliczony 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia. Podobnie jak w ubiegłych latach do wniosku trzeba dołączyć mapki z naniesionymi na nie działkami rolnymi i obszarami EFA (proekologicznymi).

Rolnicy posiadający powyżej 10 ha gruntów są zobowiązani dywersyfikować uprawy i informacja o tym musi się znaleźć we wniosku o płatności bezpośrednie.

Jeżeli rolnik posiada od 10 do 30 ha gruntów ornych musi obsiać je co najmniej dwoma różnymi uprawami, przy czym główna uprawa nie może zajmować więcej niż 75 proc. powierzchni.

Natomiast jeżeli rolnik ma więcej niż 30 ha gruntów ornych, wówczas musi posiać na nich co najmniej trzy różne uprawy, przy czym główna uprawa nie może zajmować więcej niż 75 proc. gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95 proc. powierzchni gruntów ornych.

Rolnicy posiadający powyżej 15 ha gruntów rolnych muszą przeznaczyć 5 proc. powierzchni na utrzymanie obszarów proekologicznych. Zaliczają się do nich: grunty ugorowane, elementy krajobrazu (np. pomniki przyrody; oczka wodne o pow. mniejszej niż 100 mkw.; rowy), strefy buforowe, pasy gruntów wzdłuż granic lasu, zagajniki o krótkiej rotacji, obszary zalesione, międzyplony i pokrywa zielona, a także uprawy wiążące azot. Są to między innymi bób, bobik, cicierzyca, fasola wielokwiatowa, fasola zwykła, koniczyny (biała, różowa, czerwona, krwistoczerwona, perska), łubiny (wąskolistny, żółty, biały).