Coraz więcej poznaniaków angażuje się w budżet obywatelski

Materiał informacyjny Miasta Poznań
Udostępnij:
Coraz więcej osób głosuje w Poznańskim Budżecie Obywatelskim: na przestrzeni lat rozpoznawalność tej formy konsultacji znacząco się zwiększa - mówi Patryk Pawełczak, dyrektor Gabinetu Prezydenta Miasta Poznania.

Nie każdy pomysł może znaleźć się na liście do głosowania Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Jakie projekty mają szanse na realizację w oparciu o środki z tej puli? A jakie raczej nie znajdą zainteresowania miasta?

Projekty podlegają wieloetapowej weryfikacji: początkowo pod względem formalnym, następnie własnościowym, a na końcu pod kątem merytorycznym. Nie jest to kwestia zainteresowania Miasta. Urzędnicy muszą ocenić, czy projekt jest zgodny z zasadami PBO i przede wszystkim czy jest możliwy do realizacji. Nie możemy na przykład dopuszczać do głosowania projektów, które przekraczają ustalone limity kosztów, czasu realizacji czy są zlokalizowane na terenie, który nie jest miejski. Szczegółowe kryteria oceny wniosków są opisane w zasadach PBO - przed złożeniem projektu, warto się z nimi zapoznać, aby zgłosić taki projekt, który będzie miał szansę znaleźć się w głosowaniu.

Kto może zgłaszać projekty, a kto może brać udział w głosowaniu?

Budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych, zatem propozycję projektu do zrealizowania w ramach PBO22 może zgłosić każdy mieszkaniec, tj. osoba fizyczna zamieszkująca na terenie Poznania, niezależnie od wieku, czy meldunku. Podczas głosowania obowiązuje ta sama zasada; projekty są wybierane w głosowaniu powszechnym. Prawo głosu ma każdy mieszkaniec, tj. osoba fizyczna zamieszkująca na terenie Poznania.

Czy projekty zgłaszane do Budżetu muszą dotyczyć twardych, namacalnych inwestycji, czy mogą skupiać się na inicjatywach związanych z aktywnością beneficjentów, na festynach, imprezach, otwartych miejskich spotkaniach?
Jak wygląda opiniowanie projektów?

Oczywiście, że nie. Wiele z nich dotyczy miękkich działań - kulturalnych, sportowych czy czysto rekreacyjnych. Nie ma ograniczenia co do charakteru inwestycyjnego projektów - można zgłaszać wszystkie zadania, które należą do kompetencji gminy. W samo opiniowanie projektów zaangażowanych jest kilkadziesiąt osób z wydziałów i jednostek miejskich, a proces oceny jest wieloetapowy. W pierwszej kolejności etapu opiniowania sprawdzane są kwestie formalne, a na samym końcu merytoryczne. Po zakończeniu opiniowania przez urzędników, projekty są opiniowane również przez rady osiedli. Najważniejszy etap oceny projektów to jednak głos mieszkańców - to oni ostatecznie głosują, które projekty chcieliby zrealizować w swojej najbliższej okolicy.

Jak ocenia Pan zainteresowanie poznaniaków Budżetem na przestrzeni lat? Czy jest w miarę stałe, rośnie, czy maleje? Czy inicjatywę przejawiają ciągle te same osoby, czy drogę przecierają w każdym roku nowe osoby?

Co roku coraz więcej osób głosuje w Poznańskim Budżecie Obywatelskim. Zauważamy, że na przestrzeni lat rozpoznawalność tej formy konsultacji znacząco się zwiększa. Oczywiście są tacy mieszkańcy, którzy co roku angażują się w PBO - trzeba przyznać, że wygrana w PBO to chyba największa motywacja do podejmowania kolejnych społecznych działań. Ale wśród osób zgłaszających pomysły co roku pojawiają są osoby, które dopiero dowiedziały się czym jest budżet obywatelski. Szczególnie w tym przypadku cieszy wzrastające zainteresowanie PBO wśród osób młodych.

W jaki sposób poznaniacy mogą mieć wpływ na inwestycje – od zgłoszenia projektu do głosowania?

To mieszkańcy mają największy wpływ na to, jak będzie wyglądać budżet obywatelski. To od ich zaangażowania zależy głównie sukces PBO. W PBO może zaangażować się każdy mieszkaniec miasta, a prowadzona ewaluacja po każdej edycji zawiera rekomendacje zmian od uczestników. Od tegorocznej edycji wznawiamy również działanie Zespołu ds. PBO - którego najważniejszym zadaniem będzie stworzenie propozycji nowych zasad w kolejnych edycjach. Te rekomendacje są ważną wskazówką dla radnych, którzy będą przyjmowali nowe zasady PBO.

Jakie są warunki wniesienia projektu, a jakie procedury związane z głosowaniem – kiedy, kto i ile projektów może zgłosić, a także – na ile głosować?

W PBO może wziąć udział każdy mieszkaniec Poznania. Składanie projektów odbywa się wiosną, a głosowanie jesienią. Można zgłosić maksymalnie 3 projekty, a zagłosować na maksymalnie 4 (2 ogólnomiejskie, w tym jeden w ramach Zielonego Budżetu i 2 rejonowe). Przed złożeniem wniosku warto zapoznać się ze szczegółowymi kryteriami oceny wniosków. Każdy zainteresowany mieszkaniec może też indywidualnie skonsultować swój projekt i dopytać o szczegółowe kryteria. Gabinet Prezydenta organizuje szereg warsztatów i spotkań z osobami, które opiniują projekty. Warto wziąć w nich udział, żeby zgłosić pomysł, który będzie miał największe szanse na dostanie się do etapu głosowania.

Czy projekty, które nie zostaną zakwalifikowane, mogą być zgłaszane do kolejnej edycji?

Jeśli projekt nie został zakwalifikowany do głosowania ze względu na to, że nie był zgodny z zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, to raczej nie będzie miał szans w kolejnej edycji PBO. Często trzeba wprowadzić modyfikacje, aby pomysł mógł trafić na listę do głosowania. Natomiast często zdarza się tak, że projekt trafił pod głosowanie, ale nie zdobył wystarczającej liczby głosów, aby można było go zrealizować, ale okazuje się, że staje się on inspiracją dla wydziałów, jednostek miejskich lub radnych, którzy - mimo przegranej - doprowadzają do realizacji projektu.

Czy pamięta Pan wyjątkowy pomysł, który utkwił Panu w pamięci / wzbudził Pana wyjątkowe zainteresowanie?

Trudno teraz reklamować konkretne projekty, gdyż trwa głosowanie i jako urzędnicy musimy być w tej sprawie całkowicie bezstronni. Ale mogę wspomnieć o projekcie, który nie ma odpowiednika w tej edycji głosowania - czyli Wieża Widokowa na Szachtach - budowla, która już dziś stała się symbolem tej części Poznania, jest wyjątkową atrakcją turystyczną, miejscem spotkań a powstała tylko dzięki budżetowi obywatelskiemu.

Nieco subiektywnie – o jakich pomysłach wnoszonych do PBO lubi Pan słuchać najbardziej?

Ciężko odnieść się do pytania - każdy z projektów ma swój indywidualny charakter, a ilość oddanych na nie głosów świadczy o tym, że są one odpowiedzią na konkretną i realną potrzebę mieszkańców. Nie ukrywam jednak, że zawsze cieszę się, gdy w PBO pojawia się pomysł o innowacyjnym czy nietypowym charakterze. I choć często stanowią one wyzwanie w realizacji, podnoszą one różnorodność wyboru dla osób głosujących. Cieszy również coraz większe zainteresowanie mieszkańców kwestiami ochrony środowiska i zrównoważonego dbania o wspólną przestrzeń. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie było wdrożenie przez nas nowej kategorii budżetu obywatelskiego - Zielonego Budżetu.

Czy są projekty o wieloletnim charakterze, które tworzą spójną całość z innymi pomysłami wnoszonymi w kolejnych latach, a dotyczących jednej inwestycji, w ten sposób rozwijanej?

Tak, takie projekty są składane do PBO. Co więcej wielokrotnie zdarza się, że projekt zgłaszany jest w PBO, a następnie jego realizacja kontynuowana jest już z budżetu miasta. Przykładem takiej inwestycji jest Wartostrada. To pokazuje, że budżet obywatelski nie jest jedynie narzędziem do finansowania potrzeb mieszkańców, ale również do badania tych potrzeb i podjęcia działań Miasta w kierunku ich realizacji.

Czy zdarzyło się, że projekt nie został zrealizowany, a środki niewykorzystane?

Były dwie takie inwestycje w 2015 roku - pomysł stworzenia winnic Poznania i tarasu widokowego na miejskim ratuszu. Podczas opiniowania popełniono błąd dopuszczając te projekty do etapu głosowania. Od tego czasu, a więc edycji PBO16 szczegółowe zasady oceny wniosków zostały znacząco doprecyzowane, a proces opiniowania usprawniony.

Jakie możliwości ma w tym roku Budżet – ile inwestycji i na jaka sumę może uzyskać szansę realizacji?

Ilość inwestycji zależy od poszczególnych kwot dla projektów. Można było zgłosić projekt rejonowy o maksymalnym koszcie 600 tys. zł lub projekt ogólnomiejski na maksymalnie 2 mln zł. Całkowita pula przeznaczona na realizację projektów wynosi w tym roku 22 mln zł. Doświadczenie poprzednich edycji wskazuje, że do realizacji zakwalifikowywanych jest od 30 do 40 projektów.

Ile wniosków wpłynęło do najnowszej edycji PBO? Czego one dotyczą najczęściej?

Do najnowszej edycji PBO wpłynęło 210 pomysłów mieszkańców. 150 wniosków zostało zakwalifikowanych do głosowania. W tegorocznej edycji dużą popularnością cieszą się projekty związane z infrastrukturą szkół i placówek oświatowych, jak co roku pojawiły się pomysły nowych ścieżek rowerowych. Obserwujemy także duże zainteresowanie mieszkańców Zielonym Budżetem - projektami dotyczącymi nasadzeń drzew i krzewów oraz rewitalizacji terenów zielonych.

Czy można mówić o efektach Budżetu – jakie ważne miejskie inwestycje oparły się o ten system finansowania? Ile pieniędzy do tej pory przeznaczono w jego ramach na projekty wskazane przez poznaniaków?

Efekt PBO widać gołym okiem - szereg inwestycji w mieście został zapoczątkowany lub całkowicie sfinansowany jako pomysł zgłoszony do PBO. Kwota inwestycji finansowanych z PBO z każdą edycją jest zwiększana. Gdy rozpoczynaliśmy budżet obywatelski było to 10 mln zł. Dziś jest to aż 22 mln. Do tej pory kwota przeznaczona na budżet obywatelski wyniosła ponad 140 mln zł.

Jak wygląda weryfikacja realizacji projektów? Kto i jak ocenia, czy zakres wykonanych robót jest zgodny z wnioskiem zgłaszanym do PBO?

Wydziały i jednostki realizujące projekty sprawozdają się co kwartał z postępu prac przy ich realizacji. Na każdym etapie wnioskodawca może dopytać o szczegóły związane z postępem prac. Często wydział opracowuje dokumentację projektową w porozumieniu z autorem projektu. Taka współpraca jest możliwa na każdym

Więcej na https://pbo22.um.poznan.pl/i/pbo22/voting

Wideo

Dodaj ogłoszenie