Czarnków: Czarnkowskie Bractwo Kurkowe istnieje od XVII wieku

RED
W 2018 roku Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Czarnkowie obchodziło jubileusz XX-lecia reaktywacji
W 2018 roku Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Czarnkowie obchodziło jubileusz XX-lecia reaktywacji
Paweł Redlarski w opracowaniu „Dzieje Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Czarnkowie” udowadnia, że organizacja powstała w 1648 r., a więc o rok wcześniej niż wynika to z daty na dokumencie podpisanym przez króla Jana Kazimierza. Organizacja przez wieki skupiała patriotów, a przynależność do niej była nobilitacją.

Okres międzywojenny to jej rozkwit. Po wojnie wznowiła swoją działalność. Choć nigdy nie otrzymała oficjalnej zgody, rozwijała się i czyniła starania, by mieć poczesne miejsce w nowej Polsce. Od kwietnia 1947 r. do kwietnia 1948 r. zorganizowała 16 spotkań, a w momencie zakończenia pracy liczyła 82 członków.

Reaktywacja
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Czarnkowie reaktywowało się w 1998 roku, a jako datę utworzenia przyjęło rok 1648. Jego „ojcem chrzestnym” był ówczesny nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia - Paweł Przychodniak. Na pierwszym zebraniu było 19 osób i wszyscy przystąpili do nowego stowarzyszenia.

16 czerwca 2018 roku Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Czarnkowie obchodziło jubileusz XX-lecia swojej reaktywacji. Paweł Przychodniak był pierwszym po reaktywacji prezesem, jest także obecnym prezesem, został nim w 2018 roku, a jego kadencja będzie trwać do 2022 roku.

Legia zwolni Michniewicza?

Wideo