Czerwonak: Drogi, nadzór nad spalarnią i COŚ - obiecują kandydaci

Robert Domżał
Jacek Sommerfeld (z prawej), dotąd radny oraz wieloletni wójt Mariusz Poznański.
Jacek Sommerfeld (z prawej), dotąd radny oraz wieloletni wójt Mariusz Poznański.
O to jak będzie wyglądał dojazd z Czerwonaka do Poznania, gdy zacznie się budowa poznańskiej spalarni, a także jak gmina będzie wpływała na Aquanet, by nadal ograniczał fetory z COŚ pyta kandydatów do stanowiska wójta Robert Domżał. A w II turze wyborów samorządowych spotkają się tej gminie Jacek Sommerfeld, dotąd radny oraz wieloletni wójt Mariusz Poznański.

Jeśli zwycięży Pan w wyborach, jak będzie wyglądał dojazd z Czerwonaka do Poznania, po rozpoczęciu budowy spalarni? Już teraz, w godzinach szczytu korek zaczyna się przy gimnazjum w Czerwonaku, w Koziegłowach zaś auta stoją od pływalni po Gdyńską?
Mariusz Poznański: Zawsze będzie czynna jedna jezdnia. Przebudowaliśmy ul. Szkolną łączącą Czerwonak z Kicinem. Daje to możliwość przejazdu do Poznania przez Janikowo. Sądzę, że więcej mieszkańców z północnej części gminy będzie korzystać z dojazdu przez Promnice i most na Warcie.
Jacek Sommerfeld: Odpowiedzialnym za ustalenia dotyczące objazdu na czas budowy spalarni jest wykonawca inwestycji. Wykorzystane ma zostać połączenie ul. Syrenią przebiegającą od ulicy Bałtyckiej przez teren Dalki, do ul. Gdyńskiej na wysokości zjazdu z Elektrociepłowni, tuż za przejazdem kolejowym, oraz połączenie ul. Swarzędzkiej w Kicinie, przez Janikowo z ul. Bydgoską w Bogucinie. Mieszkańcy północnej części gminy mają dodatkową możliwość skorzystania z połączeń komunikacyjnych z Poznaniem przez Biedrusko linią 348.

|Create infographics

Kiedy będzie można bezpiecznie i sprawnie dojść, dojechać do przystanków kolejowych na terenie gminy, szczególnie z osiedli w Koziegłowach na przystanek Karolin? Przecież dzisiaj, w XXI wieku wzdłuż drogi wojewódzkiej czyli ulicy Gdyńskiej nie ma chodników.
Mariusz Poznański: Przy modernizacji ul. Gdyńskiej, która jest drogą wojewódzką, będzie wybudowany chodnik i ścieżka rowerowa z Poznania do oczyszczalni w Koziegłowach. Dalszy odcinek ścieżki rowerowej projektowany jest obecnie przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich do dworca w Czerwonaku. Gmina projektuje obecnie ciągi pieszo rowerowe wzdłuż drogi 196 od Osiedla 40. Lecia w Czerwonaku do ul. Kolejowej w Miękowie.
Jacek Sommerfeld:Koncepcje dojazdu mieszkańców do przystanków i dworców kolejowych zlokalizowanych na terenie gminy zostały zawarte w wieloletnim planie rozwoju lokalnego gminy Czerwonaki i są częściowo realizowane. W projekcie modernizacji ulicy Gdyńskiej, związany z przebudową dojazdu do spalarni jest budowa chodników i ścieżek rowerowych do wysokości COŚ. Należy nadmienić, że zarządcą ulicy Gdyńskiej jest wojewoda wielkopolski, w którego obowiązku leży wybudowanie chodnika w tej części ulicy. Jako nowy wójt gminy wystąpię z odpowiednim wnioskiem w tej sprawie do zarządcy drogi.

Jak będą ograniczane uciążliwości po uruchomieniu spalarni odpadów, a spodziewać można się ogromnej liczby ciężarówek ze śmieciami. Czy wiadomo, jak będą przechowywane, składowane odpady? Jak pan, jako wójt, będzie sobie radził z tym problemem?
Mariusz Poznański: Spalarnia w Poznaniu musi spełniać najnowsze normy ochrony środowiska. Odpady będą trafiały z ciężarówki bezpośrednia do bunkrów, w których jest podciśnienie uniemożliwiające wydostawanie się odorów na zewnątrz. Spalarnia ruszy tylko wtedy, gdy zostanie wybudowany układ drogowy. Jedynym sposobem ograniczenia uciążliwości związanych ze spalarnią w Poznaniu i oczyszczalnią ścieków w Koziegłowach będzie stały monitoring i przestrzeganie norm zawartych w przepisach prawa o ochronie powietrza. Po raz pierwszy mieszkańcy Koziegłów będą mieć prawną możliwość wstrzymania funkcjonowania pracy spalarni, po przekroczeniu obowiązujących norm.
Jacek Sommerfeld:W zakończonej kadencji powołana została z mojej inicjatywy Komisja Doraźna Rady Gminy do monitorowania budowy spalarni, której zadaniem jest i będzie w kolejnej kadencji prowadzenie stałego nadzoru społecznego nad prawidłową i terminową realizacją zobowiązań podjętych przez miasto Poznań związanych z budowa spalarni, w tym dotyczących zmian komunikacyjnych w zakresie przebudowy drogi ul. Gdyńskiej i budowy nowego węzła komunikacyjnego. Jako gmina będziemy prowadzić własny monitoring zanieczyszczeń i interweniować w razie zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców, którzy muszą być objęci stałymi kontrolami medycznymi. Jeśli zaobserwuję spadek wartości gruntów i nieruchomości w rejonie spalarni będę występował o odszkodowanie.

W jaki sposób przyszły wójt chce mobilizować Aquanet do ograniczania fetoru jaki, choć w mniejszym już stopniu, ale nadal wydobywa się w Centralnej Oczyszczalni Ścieków?
Mariusz Poznański - Firma Aquanet, dzięki protestom mieszkańców i solidarnej współpracy mojej z radnymi minionej kadencji całkowicie zlikwidowała poletka osadowe i przykryła osadniki szczelnymi kopułami. Dzięki tym inwestycjom zlikwidowano miejsca najbardziej odorogenne.
Jacek Sommerfeld: Podobnie jak komisja, o jakiej wspominałem powyżej tak koniecznym jest kontynuowanie pracy zespołu, w którego składzie są przedstawiciele gminy Czerwonak. Działalność tego zespołu jest nieodzowna dla utrzymania właściwego nadzoru społecznego nad funkcjonowaniem instalacji COŚ, wymagającej ciągłej modernizacji. Zespół ten powinien skupić się nad wypracowaniem strategii maksymalnego zredukowania nieprzyjemnych zapachów.

Jaki jest pana plan budowy dróg lokalnych?
Mariusz Poznański -Oczywiście, że tak. Mamy opracowany dokument pod nazwą „Kategoryzacja dróg”. Określa on nasze potrzeby w zakresie budowy nowych dróg. Zgodnie z tym dokumentem corocznie realizujemy ważne dla mieszkańców drogi, np. Promnice – ul. Leśna, Bolechowo – ul. - Obornicka, Koziegłowy – ul. Piłsudskiego, Czerwonak – ul. Szkolna, Kicin – ul. Gwarna i wiele innych.
Jacek Sommerfeld:Przede wszystkim należy przeprowadzić inwentaryzację stanu dróg gminnych z podziałem na wymagające budowy oraz przeprowadzenia napraw i remontu. Wkraczamy w nową perspektywę finansową na lata 2014-2020 i dla Wielkopolski, a co zatem idzie dla wielkopolskich gmin będzie dostępna w przyszłym roku nowa pula środków unijnych.

Wideo

Dodaj ogłoszenie