Dołącz do nas! Przekaż 1% podatku

Materiał informacyjny "ROTARY KLUB" SZAMOTUŁY

Klub Rotary powstał w Szamotułach w 2003 roku, jako setny klub w okręgu rotariańskim obejmującym ówcześnie Polskę, Białoruś i Ukrainę. Rotary to najstarsze, o zasięgu światowym, stowarzyszenie ludzi dobrej woli, różnych zawodów, podejmujących inicjatywy i działania społeczne, głównie w środowisku lokalnym. Dzięki zaangażowaniu rotarian osiągnięto eliminację choroby Hainego-Medina (polio) wśród 98% populacji dzieci na świecie.

Członków naszego klubu łączy głęboka więź emocjonalna z regionem szamotulskim. Głównym celem działalności naszego stowarzyszenia jest wspieranie utalentowanej młodzieży szamotulskiej w zdobyciu wykształcenia i osiąganiu sukcesów zawodowych, udzielanie pomocy członkom społeczności lokalnej, którzy takiej pomocy najbardziej potrzebują oraz propagowanie i pielęgnowanie lokalnych tradycji i historii Ziemi Szamotulskiej

W ciągu minionych 18 lat zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć. Fundowaliśmy stypendia dla wyróżniających się uczniów szamotulskich szkół, dofinansowywaliśmy wyjazdy zagraniczne. Tradycyjnie organizujemy noworoczne bale rotariańskie i loterie charytatywne. Wspomagaliśmy finansowo oraz zakupami sprzętu medycznego szamotulską służbę zdrowia. Zorganizowaliśmy przesiewowe badanie wzroku dzieci w szkołach podstawowych.

Od kilku lat, we współpracy z Szamotulskim Ośrodkiem Kultury organizujemy koncerty charytatywne pt. Gramy i pomagamy. Dochód z bali i koncertów umożliwił nam finansowanie wyposażenia szamotulskich przedszkoli w nowoczesny, audiowizualny sprzęt dydaktyczny, urządzenie placów zabaw oraz realizację autorskiego programu Czyste powietrze dla dzieci. W ramach tego programu w ubiegłym roku przekazaliśmy 5 kompletnych, zestawów wentylacyjnych wyposażonych w wysokowydajny system wymiany i odzysku ciepła, zapewniający filtrację i dopływ świeżego powietrza do sal przedszkolnych. W przedsięwzięciu tym nasz klub - oprócz zakupu urządzeń - opracował jego koncepcję i dokumentację techniczną oraz nadzorował wykonanie.

Organizowaliśmy seminaria naukowe poświęcone historii regionu oraz festiwal kulinarny Smaki Ziemi Szamotulskiej. Wydaliśmy książkę z lokalnymi przepisami kulinarnymi i śpiewnik piosenek szamotulskich. Przyczyniliśmy się intelektualnie i materialnie do opracowania i wydania w 2020 roku przez Miasto i Gminę Szamotuły pierwszej naukowej monografii naszego miasta pt. Szamotuły dzieje miasta. Wsparliśmy finansowo odbudowę organów w szamotulskiej bazylice mniejszej oraz renowację na cmentarzu szamotulskim zapomnianego nagrobka, Bolesława na Bożem herbu Jasieńczyk Boskiego, ucznia szamotulskiej Landwirtschaftsschule (od 1919 r. Liceum Ogólnokształcącego), który utonął w Jeziórku w 1904 roku.

Staraniem naszego klubu wybity został, dla uczczenia stulecia ruchu rotariańskiego na świecie, Medal pamiątkowy 100-lecia Rotary International. Medal ten wręczamy osobom i instytucjom z podziękowaniem za współpracę, pomoc i życzliwość w organizacji przedsięwzięć podejmowanych przez nasz klub dla społeczności lokalnej w duchu zrozumienia zasad rotariańskich - ideału służby ponad własne dobro, służenia innym pomocą w życiu zawodowym i społecznym oraz działań dla umacniania pozytywnych więzi miedzy ludźmi.

Andrzej J Nowak
03.02.2021

Tu podaj tekst alternatywny
Tu podaj tekst alternatywny

Dodaj ogłoszenie