Zdecydowana większość rolników złożyła już wnioski o płatności bezpośrednie za 2016 rok, ciągle jednak jeszcze ok. 300 tys. gospodarzy zwleka z tym, a czasu coraz mniej.

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje formularze do 15 czerwca, to termin podstawowy, wydłużony o miesiąc z odniesieniu do początkowo obowiązującego. "Kto nie zdąży złożyć wniosku w terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 11 lipca 2016 roku, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1%, przypomina ARiMR.

 

Wydłużenie czasu naboru wniosków ma przyczynić się do mniejszej liczby błędów i drzuceń.

Taki efekt Agencja uzyskała w ubiegłym roku. "Wówczas doprowadziło to do zmniejszenia odsetka wniosków, które objęte były sankcjami z powodu złożenia po terminie, jak też pozostawionych bez rozpatrzenia z powodu złożenia po upływie ostatecznego terminu. Mniej było również błędów we wnioskach".

 

Do tej pory z puli na dopłaty bezpośrednie 2015 ARiMR wypłaciła 12,7 mld zł. Pieniądze trafiły na konta 1,3 mln rolników. Wypłata zakończy sie do 30 czerwca.