Dzieci wrażliwe i wysoko wrażliwe będą miały swoją "juulową małą szkołę podstawową"

Materiał informacyjny
W Poznaniu powstaje Szkoła Podstawowa "Drzewo Ciekawości", inspirowana wartościami duńskiego terapeuty rodzinnego, twórcy humanistycznego podejścia wychowawczego Jespera Juula oraz Pedagogiką Reggio Emilia, która na całym świecie nazywana jest Pedagogiką Relacji.

W zakresie wspierania rozwoju poznawczego dzieci, szkoła czerpie z Metody Krakowskiej® prof. Jagody Cieszyńskiej.

W ramach naboru uzupełniającego obecnie przyjmowane są dzieci do klas 0-5 w ramach tzw. "małej integracji" (klasy maksymalnie dziesięcioosobowe).

Filozofia pedagogiczna szkoły skoncentrowana jest na dziecku oraz tworzeniu środowiska stymulującego rozwój poprzez naukę, terapię, zabawę i przygodę (podejście projektowo-badawcze).

Kadra Szkoły to nie tylko zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedmiotowej, ale także neurologopedzi i psycholodzy, w tym Certyfikowani Trenerzy Familylab Association, która jest międzynarodową organizacją założoną przez duńskiego pedagoga i terapeutę Jespera Juula, zrzeszającą profesjonalistów pracujących z rodzinami i wychowawcami, którzy wyznają podobne wartości ukierunkowane na wspieranie dorosłych w budowaniu świadomych relacji z dziećmi tzn. takich, które budują u dzieci zdrowe poczucie wartości.

W opinii kadry szkoły najcenniejszym doświadczeniem dla każdego dziecka, wpływającym na budowanie jego poczucia własnej wartości jest świadomość, że najważniejsze osoby w jego życiu dostrzegają je i akceptują takim, jakim jest "jestem ok, taki jaki jestem" (Jesper Juul). Do grona tych osób należą przede wszystkim rodzice, ale także środowisko szkolne (rówieśnicy oraz nauczyciele). Dlatego dzieci w szkole oprócz realizowania podstawy programowej uczestniczyć będą w zajęciach warsztatowych nie tylko wspierających np.umiejętność czytania i pisania, ale także w twórczych programach rozwojowych np. Moje poczucie wartości, Moc Emocji, Joga&Mind, Outdoor Learning & Adventure Education Assocation (zajęcia w terenie).

Wszakże rolą szkoły jest nie tylko tworzenie przestrzeni dla nowoczesnych metod w edukacji i propagowanie odpowiedzialnego przywództwa dorosłych, ale przede wszystkim wspieranie rozwoju poczucia własnej wartości dorastającego młodego człowieka!

Zapraszamy serdecznie!

"Drzewo Ciekawości" Szkoła Podstawowa Reggio Emilia, Poznań, ul Drużbickiego 9 (vis a vis Plazy), tel. 507117011

PS. Tworzymy także terapeutyczne klasy czteroosobowe (Metoda Krakowska ® oraz Metoda Krakowska ®+AAC)

Dodaj ogłoszenie