Dzięki inwestycji spółki Enea mieszkańcy Śremu i okolic oraz przedsiębiorstwa mogą cieszyć się „lepszym“ prądem.

Niespodziewane wyłączenia prądu w Śremie i okolicach mają być mniej prawdopodobne dzięki otwarciu odnowionej stacji transformatorowej, położonej przy Odlewni Żeliwa w Śremie. Inwestycja trwała od wielu miesięcy, 13 maja oficjalnie oddano ją do użytku. - Infrastruktura, która się tutaj znajdowała miała prawie 50 lat. Trzeba było ją wymienić - mówił prezes Enei Operator Michał Jarczyński. Podkreślał, że w przypadku tej inwestycji więcej było problemów prawno-formalnych niż technicznych. Dziękował więc władzom samorządowym za przychylność i szybkie załatwianie spraw związanych ze stacją.

- Wykonawca inwestycji, spółka Enea Serwis, która wybudowała  obiekt „pod klucz”, zastosowała najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, pozwalające na szybką eliminację zakłóceń w sieci średniego napięcia oraz poprawę parametrów jakości energii elektrycznej, a co za tym idzie stabilności zasilania - zapewnia Enea. - Ze stacji transformatorowej Śrem HCP zasilane są obszary odbiorców z miasta i gminy Śrem, z gminy Gostyń oraz Książ. Największymi odbiorcami energii na tym obszarze są PEC Śrem, Odlewnia Żeliwa „Śrem” S.A., a ponadto przyłączeni są również wytwórcy odnawialnych źródeł energii. Z uwagi na zasilanie niektórych odbiorców przemysłowych na średnim napięciu 6 kV GPZ posiada łącznie aż cztery transformatory. Dwa z nich to transformatory 110/15kV 25MVA oraz dwa 15/6kV 10MVA. Rezerwa pól po stronie rozdzielni średniego napięcia pozwala na planowanie przyłączeń nowych Klientów i stworzenie możliwości rozwoju dla terenów inwestycyjnych - wyjaśnia inwestor.

Obecny na otwarciu burmistrz Śremu Adam Lewandowski powiedział, że wieści o poprawie warunków energetycznych w Śremie docierały już wcześniej do inwestorów. Włodarz zapowiedział, że w ostatnich dniach przeznaczono do sprzedaży grunty w pobliskiej strefie ekonomicznej. - W ciągu dwóch, trzech miesięcy dojdzie do rozstrzygnięcia i podmioty gospodarcze staną się właścicielami tych nieruchomości - stwierdził szef gminy Śrem. Władze mają nadzieję, że lepszy dostęp do energii elektrycznej skłoni przedsiębiorców do inwestowania na tym terenie. 

Otwarcie stacji odbyło się bez przecinania wstęgi, było za to symboliczne uruchomienie linii wysokiego napięcia zapewniającą prąd w Gaju pod Śremem. Guzik wcisnął burmistrz Adam Lewandowski.


- To dzięki tej stacji i tym urządzeniom możliwe jest zasilanie miasta i okolic. Zastosowaliśmy tu urządzenia najnowszej generacji, zwiększyliśmy dostępne dla państwa moce o prawie 30 procent - wyliczał Marek Szymankiewicz z zarządu Enei. 

- Główny Punkt Zasilania (GPZ) Śrem HCP wybudowany został w 1968 roku. Wymagał kompleksowej modernizacji, aby Enea Operator mogła poprawić parametry energii elektrycznej, zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne oraz przyłączyć nowych klientów - informuje inwestor.

Ze stacji Śrem HCP prąd dociera do odbiorców z miasta i gminy Śrem, z gminy Gostyń oraz Książ. - GPZ Śrem HCP znajduje się w ważnym ciągu liniowym wysokiego napięcia relacji Września - Leszno Gronowo. Zastosowanie najnowszej aparatury 110 kV podniosło bezpieczeństwo zasilania na bardzo dużym obszarze - przekonuje Enea. 

STREFA BIZNESU NA FACEBOOKU. POLUB NAS!