Komisja ds. rejestracji odmian ziemniaka, działająca przy Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego Rejestru nowych odmian ziemniaków: ośmiu jadalnych i jednej skrobiowej.

O tym, jaka odmiana ziemniaka zostanie dopuszczona do sprzedaży, odrzucona lub skreślona z rejestru, decyduje dyrektor COBORU. 

Ziemniaki prześwietlone 

Badania nad jedną odmianą trwają co najmniej dwa lata. Po zakończeniu testów raz do roku zbiera się komisja, która opiniuje o przydatności ziemniaka do sprzedaży na terenie całej Wspólnoty Europejskiej. Nazwy, niekiedy dość dziwaczne, nadają ziemniakom ich producenci. 

Polska wciąż stoi ziemniakiem 
Pomimo znacznie zmniejszającej się powierzchni uprawy ziemniaków w Polsce, roślina ta nadal pozostaje cennym i lubianym warzywem.

Nieustannie też zauważalny jest regionalny podział w preferencjach do poszczególnych odmian. W Polsce północno-wschodniej oraz centralnej (dawny zabór rosyjski) wygrywają ziemniaki o miąższu białym, zaś pozostała część kraju znacznie częściej sięga po odmiany, których miąższ ma zabarwienie żółte.

O popularności odmian decyduje wiele cech jakościowych i użytkowych ziemniaków. Wśród najważniejszych wyróżnić można: smak, wartość plonotwórczą, typ kulinarno-użytkowy, wartość przechowalniczą. 


Polub Strefę AGRO na Facebooku

Dziewięć nowych odmian ziemników znalazło się w tym roku w Krajowym Rejestrze COBORU. Do tej pory było ich nieco ponad sto. Są to: 

Aldona - odmiana jadalna średniowczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy lekko mączysty; zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 

Amarant - odmiana skrobiowa średniopóźna; zgłaszający: Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie 

Lawenda - odmiana jadalna wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy; zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR Lady 

Rosetta - odmiana jadalna wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy lekko mączysty do mączystego. Przeznaczona głównie do produkcji chipsów; zgłaszający: LIND sp. z o.o. 

Lech - odmiana jadalna średniowczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy do ogólnoużytkowego lekko mączystego; zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 

Madeleine - odmiana jadalna wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy; zgłaszający: Agrico Polska sp. z o.o. 

Manitou - odmiana jadalna średniowcze-sna, typ konsumpcyjny sałatkowy do ogólnoużytkowego; zgłaszający: Agrico Polska sp. z o.o. 

Tacja - odmiana jadalna bardzo wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy; zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR 

Tonacja - odmiana jadalna bardzo wczesna, typ konsumpcyjny sałatkowy; zgłaszający: Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie 


Co Ty wiesz o ziemniakach, kartoflach, pyrach...


  • Ojczyzną ziemniaka jest Ameryka Południowa.

  • W jednym z peruwiańskich banków genów przechowywanych jest 10000 jego odmian.

  • Około 1570 roku ziemniak został sprowadzony do Europy przez Hiszpanów, którzy traktowali go jako ciekawostkę botaniczną.

  • Dopiero na początku XIX w. (po wojnach napoleońskich) ziemniak stał się  podstawowym źródłem pokarmu dla większości Europejczyków, ratując ich przed widmem głodu.

  • Do Polski pierwsze sadzonki ziemniaka trafiły za panowania króla Jana III Sobieskiego, a obecnie uprawiamy około 130 jego odmian.

  • Ziemniak uprawiany jest na niemal całym świecie, w klimacie umiarkowanym. Liderem produkcji są Chiny.