18+

Treść tylko dla pełnoletnich

Kolejna strona może zawierać treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. Jeśli chcesz do niej dotrzeć, wybierz niżej odpowiedni przycisk!

reklama

Egzamin gimnazjalny 2013. Języki obce - sprawdź swoje umiejętności

Katarzyna SklepikZaktualizowano 
Egzamin gimnazjalny 2013 rozpocznie się 23 kwietnia. Tego dnia uczniowie rozwiążą dwa testy: z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego. Następnego dnia przystąpią do egzaminów z matematyki i przedmiotów przyrodniczych. 25 kwietnia będą mogli sprawdzić swoją znajomość języków obcych.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013. ODPOWIEDZI DO TESTU ĆWICZENIOWEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH

Gimnazjaliści - na egzamin - najczęściej wybierają język angielski. Będą go zdawać na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Podobnie jak uczniowie, którzy zdecydowali się na egzaminy z innych języków: niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego czy włoskiego. Ten ostatni w Wielkopolsce nie jest popularny.

TU ZNAJDZIESZ TEST ĆWICZENIOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO
TU ZNAJDZIESZ TEST ĆWICZENIOWY Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
TU ZNAJDZIESZ TEST ĆWICZENIOWY Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH
TU ZNAJDZIESZ TEST ĆWICZENIOWY Z MATEMATYKI

My przygotowaliśmy dla uczniów małą powtórkę. Dziś publikujemy test ćwiczeniowy z języków obcych.
Znajdą się w nim zadania z:

  • języka angielskiego
  • języka niemieckiego
  • języka francuskiego
  • języka hiszpańskiego
  • języka rosyjskiego

TEST ĆWICZENIOWY DLA GIMNAZJALISTÓW. JĘZYKI OBCE

ZADANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Na podstawie informacji zawartych w tekstach, wykonaj zadania.

TESTY DO ZADAŃ 1 - 5

TEKST 1
Betty: Hi, Tom.
Tom: Hi, Betty.
Betty: Did you come here alone?
Tom: No, my grandfather’s with me.
Betty: I can’t see him.
Tom: He’s over there with his friends.
Betty: Is he the one with the glasses and the beard?
Tom: He’s got a grey beard but he doesn’t wear glasses.

TEKST 2
Hi, Peter. This is Bill speaking. I know you can’t answer the phone now, but I have got an important message for you. If you want, I can buy you the computer game we talked about. I’ll get a 50% discount if I buy it today - that’s £20 instead of the usual £40. Could you call me back, please? I’ll be in the shop until 4.30. Bye.

TEKST 3
Customer: I’d like a cheeseburger, please.
Waiter: I’m afraid we’re out of cheeseburgers at the moment.
Customer: What about French fries, then.
Waiter: Certainly.
Customer: Oh, wait. I’ve changed my mind. You’ve got a vegetarian pizza on your menu. I’ll take that instead of French fries.

TEKST 4
Ladies and Gentlemen. Today we have a special offer for you. Everyone who spends more than £200 on sports clothes or trainers will get a free ticket to the cinema or a chance to win a wonderful holiday in a five-star hotel in Spain.

TEKST 5
Sam: Is it true that you joined an amateur photography club?
Maggie: Yes, and it’s fantastic! We meet twice a week after school and we often go out to take pictures in different parts of the city. It’s so relaxing that I feel like on holiday.
Sam: Hmm, sounds fun!

ZADANIE 1
Which of the men is Tom’s grandfather?

ZADANIE 2
How much will Bill pay for the game today?
A. £20
B. £40
C. £50

ZADANIE 3
What will the woman eat?

ZADANIE 4
Where can you hear this announcement?
A. in a hotel
B. in a shop
C. in a cinema

ZADANIE 5
What is Maggie talking about?
A. her holiday
B. her school
C. her hobby

ZADANIE 6
Przeczytaj rozmowę dwojga przyjaciół o czasopiśmie dla nastolatków. Do każdej osoby (1-4) dopasuj jej ulubioną rubrykę (A-E). Jedna odpowiedź została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego pytania.

Frank: Hi, Sophie! What’s that?
Sophie: It’s my sister’s teen magazine. She buys it to find advice on her problems with boys, spots or school.
Frank: I see, and what do you like reading about?
Sophie:Leo.
Frank: Leo, the actor?
Sophie:No, Leo - the zodiac sign. I’d like to know if things will get better soon. I believe in reading from the stars. And you, Frank?
Frank: I don’t, I prefer different stars, I mean sports stars. There must be something about them in this magazine.
Sophie:Hmm, here is a column about talented singers, top bands, their latest albums and even the lyrics of their songs.
Frank: Well, that’s something for my older brother, he’s into music. What else is there? Quizzes, fashion, recipes - it’s all rubbish. Oh, at last something interesting - the best football player of this season. He scored four goals in one match, we won 5:2. He’s a real celebrity!
Sophie: Yeah and he was born in November - so he’s a Scorpio, just like you.
Frank: Really?

1. Sophie’s sister
2. Sophie
3. Frank
4. Frank’s brother

A. sport stars
B. problem pages
C. music stars
D. film celebrities
E. horoscopes

ZADANIE 7
Do każdego pytania dobierz właściwą odpowiedź. (A-E). Jedna odpowiedź została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego pytania.

Pytanie 1. Do you know Mary?
Pytanie 2. Are you a good driver?
Pytanie 3. Why are you looking so tired?
Pytanie 4. Who does the book belong to?

A. I’ve had a terrible day.
B. We’ve never met before.
C. It’s not mine. It’s Mary’s.
D. Look where you are driving.
E. I’ve only had five lessons so far.

ZADANIE 8
Przeczytaj tekst. Spośród podanych wyrazów wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-3. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru luki. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

A. dislike
B. prefer
C. talk
D. say
E. worried
F. sad

READ MORE!
Reading books is really fun and I think it’s 1................. that some teens don’t ever try. Reading is an excellent way to escape from reality to the world of fantasy. I 2. ................. not to watch television, which I think is not as interesting as books. Some of my friends also enjoy reading, which is great, because it’s something we can 3. ............... about. Remember that there is a book for everyone!

ZADANIE 9
Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz w odpowiedniej formie. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej
luki.

beautiful
leaf
stay
they
travel
two

Dear John,
I’m on holiday with my parents in Australia. We 1................ at a wonderful hotel in Gladstone. On the 2. .......... day of our stay here we went to see the Coral Reef. It is 3. ............... thing in the world. We also met a nice couple and they invited us to 4. ............... house on the beach. I’ve also seen koalas eating eucalyptus 5. ..................... It’s a pity you are not here. Australia is amazing!
Love,
Barbara

ZADANIE 10
Uzupełnij zdania 1-5, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast dodać wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. W każdym zdaniu brakuje maksymalnie czterech elementów. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.

1. Yesterday I (go / cinema) and watched a brilliant comedy.
Yesterday I ................ and watched a brilliant comedy.

2. How many countries (Ted / visit) since 2008?
How many countries ................ since 2008?

3. This dress (be / nice) present I have ever received.
This dress .................... present I have ever received.

4. Janet (enjoy / play) the violin in her free time.
Janet .................. the violin in her free time.

5. I (learn / English) when the door bell rang.
I ................. when the door bell rang.

ZADANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

ZADANIE 1
Na podstawie informacji zawartych w komunikacie, zaznacz które zdania są prawdziwe (VRAI), a które fałszywe (FAUX).

La météo
Le beau temps continue sur toute la France. Du soleil, du soleil, du soleil! Il ne pleut pas depuis 15 jours! Hier, les températures ont battu un record: 36°C à Marseille et à Perpignan à 17 heures! Au Nord et à l’Est, il fait aussi très chaud. C’est le temps pour prendre son maillot de bain et pour aller à la plage ou à la piscine. Attention aux coups de soleil et aux insolations!

1. En France, il pleut depuis 15 jours.
2. A Perpignan, il fait 17ºC seulement.
3. On invite les Français à aller à la plage.

ZADANIE 2
Uzupełnij dialogi (1-3), wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób. Zakreśl literę A, B lub C.

dialog 1
X : Quand pars-tu en vacances?
Y : ..............................
X : Bon voyage!

A. Dans trois jours.
B. Depuis cinq jours.
C. Il y a deux jours.

dialog 2
X : ........................ ?
Y : Demain matin.
X : C’est super!

A. Où habite Marie?
B. Tu connais Marie?
C. Marie vient quand?

dialog 3
X : Veux-tu boire quelque chose?
Y : ................
X : Bien.

A. Oui, merci. J’ai faim.
B. Non, je n’ai pas peur.
C. Merci, je n’ai pas soif.

ZADANIE 3
Przeczytaj informacje o trzech tytułach prasy młodzieżowej (A-C) oraz informacje o czterech osobach (1-4). Do każdej osoby dopasuj gazetę, która by jej najbardziej odpowiadała. Jeden tytuł pasuje do dwóch osób.

A. GÉOADO
Géoado emmène ses lecteurs à la découverte du Monde au travers de récits de voyages, de rencontres, d’aventures extraordinaires, de rencontres avec les ados du monde. Pourtant, on n’y trouve pas de recettes de cuisine exotiques mais des infos, des photos exceptionnelles pour s’émerveiller, des adresses de sites web avec des photos et de la musique populaire.

B. JOLIE
Magazine - guide du shopping. Il présente des tendances, des dossiers et des conseils beauté, des informations sur les voyages exceptionnels pour les femmes, des séjours spa, des infos sur les stars et l’art de vivre. Vous y trouverez aussi des confidences de lectrices avec des réponses de la rédaction et, enfin, des jeux, des tests, des recettes de cuisine et des BD pour vous amuser.

C. MUZE
Muze propose un regard nouveau sur la littérature, le cinéma et tous les arts. Il aborde des sujets culturels et artistiques très variés. Des dossiers très documentés, des biographies des grands hommes : philosophes, compositeurs, etc. Si vous êtes fans des « célébrités », ce magazine n’est pas pour vous, puisqu’on y propose des rencontres avec des écrivains, des musiciens, et des cinéastes.

Quel magazine pourrait intéresser celui qui
1. est passionné par la mode et la vie des vedettes.
2. aime préparer des plats et cherche des inspirations nouvelles.
3. s’intéresse aux livres et à la musique classique.
4. adore voyager et lire des dossiers réalisés sur des pays lointains.

ZADANIE 4
Przeczytaj wiadomości tekstowe. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią poszczególnych wiadomości. Zaznacz jedną z trzech możliwości, zakreślając literę A, B lub C.

Ce texte présente
A. des règles françaises de savoir-vivre à table.
B. la publicité d’un nouveau restaurant.
C. des informations sur le menu.

Où Annie ira-t-elle après son examen ?
A. Chez Jacques.
B. Au club de sport.
C. Dans sa famille.

Le père demande à Alice
A. de faire cuire les oeufs 20 min.
B. de téléphoner si elle a un problème.
C. de préparer la salade.

Marc écrit à Mathieu pour:
A. l’encourager à vivre à la campagne.
B. lui parler de ses vacances.
C. l’inviter chez lui.

ZADANIE 5
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-3. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru luki. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

A. prochaine
B. correspondants
C. adulte
D. collègues
E. enfant
F. dernière

Notre classe est jumelée avec une classe d’un collège de Toulouse, en France. Nous avons reçu nos 1. ....... au mois d’avril à Cracovie et nous devons aller à Toulouse en février, l’année 2. ............ C’est super ! Nous allons prendre l’avion jusqu’à Paris et ensuite, nous prendrons le TGV pour aller à Toulouse. Nos parents ne sont pas tranquilles de nous voir partir seuls en avion, mais moi, je pense qu’il n’y a pas de problème. Je suis presque 3. ............ maintenant et mon professeur dit que je suis responsable. Il a raison.

ZADANIE 6
Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Uzupełnij luki 1-4 brakującymi zdaniami A-E, tak aby powstał spójny i logiczny tekst. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.

A. Ils sont sympas sauf un qui est terrible.
B. Et tout le monde sait que c’est ma couleur préférée.
C. J’aime bien la cuisine qui est maintenant grande.
D. Alors, il peut y passer des journées entières avec ses copains.
E. Et Pierrot ne pouvait pas jouer dehors.

Il y a un mois, nous avons déménagé. Maman ne supportait plus la vie au centre ville, le bruit, la pollution. 1. ........ Maintenant nous habitons dans une maison en banlieue et nous avons un joli jardin. 2. ........ Il est très content! La maison n’est pas très grande, mais confortable. Au rez-de-chaussée, il y a la cuisine, les WC et un grand salon, à l’étage, les chambres (chacun a la sienne !) et la salle de bains. Ma chambre est petite mais claire. Les murs sont jaunes. 3. ........ J’ai mis mon super poster au-dessus de mon lit, et je suis bien chez moi! J’ai aussi changé d’école et j’ai de nouveaux copains et copines. 4......... Il n’arrête pas de crier et de courir. C’est insupportable!

ZADANIE 7
Uzupełnij zdania 1-5, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast dodać wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.

1. L’an dernier, Henri .............. (venir / Paris) pour voir l’exposition Picasso.
2. Nous avons envie ................ (prendre / chocolat).
3. Pierre apprend le français en ................. (écouter / chansons / Jacques Brel).
4. Depuis hier, il .................. (avoir mal / dos).
5. Les filles ................... (participer / actif / leçon).

ZADANIE 8
Przeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej
luki.

manger
Chine
nourrir
venir
réel
éduquer

QUE MANGENT LES FRANÇAIS ?
Les consommateurs n’ont pas 1. .................. changé depuis 10 ans. Le choix des Français, lorsqu’ils vont faire leurs courses au supermarché, dépend de leur 2. ............. et aussi de leur portefeuille! Les clients s’orientent vers des spécialités de leur région (fromages, produits traditionnels...) ainsi que vers la cuisine étrangère. Les plats 3. ............. et mexicains ont énormément de succès auprès des Français. De plus en plus de consommateurs achètent des produits 4. ............ de l’agriculture biologique; ils veulent manger « de bons et vrais produits » et être sûrs de leur provenance. Cependant, très peu de personnes se 5 ............ seulement avec des produits biologiques.

ZADANIA Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

ZADANIE 1
Przeczytaj rozmowę dwojga przyjaciół o ich planach na najbliższy tydzień. Do każdego z podanych dni tygodnia (1-4) dopasuj odpowiadające mu zajęcie (A-E). W każdą kratkę wpisz odpowiednią literę. Jeden rodzaj zajęcia został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego dnia tygodnia.

DÍAS DE LA SEMANA
1. viernes
2. sábado
3. domingo
4. lunes

OCUPACIONES
A. compras
B. cine
C. concierto
D. deporte
E. teatro

Ángel: Oye, Pilar, mañana ponen una nueva película en el cine Soliluna, ¿vamos a verla?
Pilar: No puedo, los viernes tengo partido, no puedo faltar. Hay una competición el mes que viene y tengo que entrenar.
Ángel: ¿Y el sábado te viene bien?
Pilar: Este sábado no puedo, tengo que ir con mi madre a un centro comercial. Y ya sabes cómo es mi madre: se pasa horas buscando algo que le guste.
Ángel: ¿Y el domingo por la tarde? ¿También lo tienes ocupado?
Pilar: Por favor, Ángel. ¿No te acuerdas de que es el cumpleaños de la abuela y le tenemos preparada una sorpresa? Toca Manolín, su pianista favorito. Ya hemos comprado las entradas.
Ángel: Ah, pues no me acordaba. Bueno, Pili, ¿y qué te parece si vamos el lunes?
Pilar: ¿No íbamos a ir a nadar?
Ángel: Mujer, pero si vamos a nadar el miércoles.
Pilar: Bueno, entonces podemos quedar el lunes. ¿A qué hora empieza la película?
Ángel: A las cinco de la tarde.

ZADANIE 2
Przeczytaj cztery wypowiedzi (1-4). Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A-E). Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego pytania.

Wypowiedź 1. ¿Vienes a mi casa el lunes?
Wypowiedź 2. ¿Les pongo algo más?
Wypowiedź 3. ¿Te gusta el flamenco?
Wypowiedź 4. ¿Qué tal te encuentras?

A. Mucho mejor, gracias.
B. Lo siento, pero no puedo.
C. ¡Qué bien!
D. No, gracias.
E. Me encanta.

ZADANIE 3
Do każdego tekstu (1-4) dopasuj odpowiednie zdanie (A-E). W każdą kratkę wpisz odpowiednią literę. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu.

A. Este texto lo puedes encontrar en un cine.
B. Este texto avisa de un peligro.
C. Este texto lo puedes leer en un museo.
D. Este texto invita a un curso de natación.
E. Este texto se puede leer en una piscina.

ZADANIE 4
Przeczytaj oferty trzech gier komputerowych (A-C) oraz informacje o zainteresowanych nimi osobach (1-4). Do każdej osoby dopasuj jedną właściwą ofertę. Jedna z ofert pasuje do dwóch osób.

A.
Seguramente la conoces. Es ni más ni menos que Nelly Brad, protagonista de la famosa serie de televisión, arqueóloga y aventurera. Armada con sus dos pistolas puede ser la mujer más peligrosa que exista en el mundo... El juego más vendido del
año pasado. Adecuado para mayores de 18 años.

B.
¡Uno de los juegos más esperados del año! El juego consiste en crear personajes de diferentes rasgos físicos y personalidad, que llevan una vida normal: comen, duermen, se bañan; los niños van al colegio y los adultos trabajan... Saldrá a la venta el próximo mes de junio. Sólo para un jugador. Recomendable para mayores de cinco años.

C.
¿No te permiten tener una mascota en casa? ¡Con este juego podrás tener todos los animales que quieras! Crea tu propio zoológico: construye edificios, aprende sobre los animales y gana dinero a través de misiones especiales.... Juego de estrategia, sin contenido violento. Dos millones de usuarios desde 2007. Ideal para jugar en grupo. Para todas las edades.

¿Cuál de los juegos es el mejor para estas personas?
1. Carmen busca un juego para su hija pequeña que quiere jugar con sus amigas.
2. A Jorge le gustan más los juegos de acción que los de estrategia.
3. Montse prefiere los videojuegos basados en los personajes de las películas.
4. Diego busca las últimas novedades.

ZADANIE 5
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-3. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru luki. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

A. conoces
B. ir
C. sabes
D. ya
E. ser
F. todavía

¡Hola, Ana!
¿Qué tal estás? Ya 1. ............. que la próxima semana es el cumpleaños de Laura. Me ha invitado a la fiesta que hace en su casa y me ha dicho que tú también vas a 2. ................. El problema es que no sé qué regalo le gustaría recibir. Como tú la conoces más, me podrías aconsejar algo. Si 3. ................. no tienes nada para ella, podríamos comprar algo entre los dos, ¿qué te parece? Contéstame pronto, por favor.
Un abrazo,
David

ZADANIE 6
Przeczytaj trzy wypowiedzi na temat różnych campingów. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi (1-3) odpowiadające jej zdanie (A-D). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

El hablante
A. no puede dormir por las noches.
B. está contento con la ubicación del camping.
C. cree que el camping es demasiado caro.
D. se queja del personal.

1. Llevo ya cuatro años visitando el camping Roquetas de Mar y es uno de los mejores que he visto: el personal superamable, las casitas limpias y bonitas, ¡y dos piscinas! Pensaba ir este año también, pero acabo de ver los precios y... ¿sabéis cuánto han subido? ¡El doble! No... con estos precios y en crisis... he decidido irme a otro sitio.

2. Estamos muy contentos. Excelentes servicios, un miniclub, pistas de tenis, tienda y supermercado. Lo único que no nos gustó fue el trato de los camareros. Eran poco amables, a veces hasta maleducados, tardaban en atender y luego te servían todos los platos al mismo tiempo.

3. Bueno, no está mal. Lo que a mí me fastidia un poco es que las horas de silencio empiezan a las 11 de la noche y hasta las 7 no puedes escuchar ni una mosca, y de una discoteca... ¡ni hablar! ¿Sus ventajas?... Lo mejor del camping es la cercanía que tiene a todos los lugares: la playa justo enfrente, un mercado al lado. Y las vistas a las montañas... una maravilla.

ZADANIE 7
Przeczytaj tekst. Do każdego akapitu (1-3) dopasuj właściwy nagłówek (A-D). Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu.

A. ¿CÓMO LLEGAR?
B. HORARIO DE VISITAS
C. RESERVA DE ENTRADAS
D. ¿POR QUÉ HAY QUE VERLO?

1. ......
El Parque Güell es uno de los sitios más famosos de España. Es un jardín inmenso, decorado con increíbles estructuras de piedra, cerámicas impresionantes y unas casas fascinantes que parecen venir de un cuento de hadas.

2. ......
El Parque se encuentra en Barcelona, no muy lejos del Tibidabo. Se puede ir en metro o en el autobús turístico que recorre todos los puntos de interés de la ciudad. También se puede coger uno de lo.s autobuses urbanos. Desde la parada hay que seguir las señales indicando el parque.

3. ......
El Parque Güell se puede visitar todos los días. Está abierto de 10h a 18h en invierno y hasta las 21h en verano. Entrada gratuita.

ZADANIE 8
Uzupełnij zdania 1-5, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Tam, gdzie to konieczne, dodaj wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. W każdym zdaniu brakuje maksymalnie czterech elementów. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.

1. (Nicolás/gustar) comer en restaurantes chinos y japoneses.
.................. comer en restaurantes chinos y japoneses.

2. Estas camisetas (ser/caro) que aquellas.
Estas camisetas ............... que aquellas.

3. Cuando Miguel y yo éramos niños, (jugar/fútbol) en el mismo equipo.
Cuando Miguel y yo éramos niños, ................ en el mismo equipo.

4. (tres/mayo) es la fiesta nacional de Polonia.
............. es la fiesta nacional de Polonia.

5. En la reunión de ayer Marta (conocer/chico) que quiere ser piloto.
En la reunión de ayer Marta .............. que quiere ser piloto.

ZADANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

ZADANIE 1
Przeczytaj tekst. Na podstawie informacji zaznacz, które ze zdań (1-3) są zgodne z treścią nagrania (R - richtig), a które nie (F - falsch).

Hallo, Caroline!
Hier ist Anna. Du, mir geht es gar nicht gut. Ich rufe dich aus der Uni-Klinik an. Vorgestern bin ich Inline-Skates gefahren und böse hingefallen. Ich habe mir den Arm gebrochen. Es ist ein komplizierter Bruch - sie haben mich gestern operiert. Leider muss ich noch ungefähr eine Woche in der Klinik bleiben. Das heißt, dass wir nächste Woche nicht zusammen in die Ferien fahren können. Vielleicht machen wir unsere Reise ja in den nächsten Ferien. Was meinst du? Ruf mich doch bitte zurück. Meine Telefonnummer lautet 926 501 555.
Tschüs.

1. Anna möchte heute Inline-Skates fahren.
2. Anna kann nicht verreisen.
3. Anna informiert über ihren Unfall.

ZADANIE 2
Uzupełnij dialogi (1-3), wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób. Zakreśl literę A, B lub C.

dialog 1
X: Wie findest du den neuen Film von Sofia Coppola?
Y: ..........

A. Ich bin der gleichen Meinung.
B. Ich kann sie nicht finden.
C. Den habe ich noch nicht gesehen.

dialog 2
X: ..........
Y: Ja, bitte, mit Milch und ohne Zucker.

A. Trinken Sie oft Kaffee?
B. Möchten Sie jetzt einen Kaffee?
C. Haben Sie den Kaffee bei Tchibo gekauft?

dialog 3
X: Wohin fährst du in den Ferien?
Y: ...........

A. Ich fahre zu meiner Oma aufs Land.
B. Ich fahre immer mit dem Zug.
C. Ich fahre nicht gern Auto.

ZADANIE 3
Przeczytaj informacje o trzech książkach (A-C) oraz zdania o czterech osobach (1-4). Do każdej osoby dopasuj właściwą książkę. Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdego zdania. Jedna książka pasuje do dwóch osób.

A. Ich, die Andere
In liebevoller Weise erzählt die Autorin die Geschichte einer jungen Türkin in Deutschland. Man sieht, dass die deutsche und die türkische Kultur ganz anders sind. Gleichzeitig beobachtet man die Menschen in verschiedenen alltäglichen Situationen und bemerkt, dass sie eigentlich ähnliche Probleme haben. Ein wundervolles Buch mit Liebesgeschichte.

B. Versteh mich nicht falsch!
Wer schon einmal im Ausland versucht hat, nur mit Händen und Füßen nach dem Weg zu fragen, der weiß, wie schwer das sein kann: Weil man gleiche Gesten in anderen Ländern verschieden interpretieren kann. Gleiche Geste - anderes Land - andere Interpretation. Die Autoren haben sich auf der ganzen Welt umgesehen und in wunderschönen Bildern die Unterschiede gut sichtbar gemacht. Ein guter Begleiter für den nächsten Sommerurlaub.

C. Ich und die Kanzlerin
Es ist eigentlich ein Tagebuch - der Praktikumsbericht von Jasmin Behringer. Sie macht ein Praktikum im Bundeskanzleramt in Deutschland. Also ganz nah an der Kanzlerin und den wichtigen Entscheidungen. Das Buch präsentiert den Deutschen Bundestag und das Kanzleramt aus der Perspektive einer jungen, klugen Frau: amüsant und alles andere als langweilig. Es gibt darin auch eine Liebesgeschichte.

1. Monika will in Zukunft Politikerin werden. Sie liest gern alles über Politik.
2. Mark interessiert sich für das Leben der Ausländer in Deutschland.
3. Alexandra interessiert sich für das heutige Deutschland, nur Politik findet sie langweilig.
4. Felix bereitet sich auf eine Reise rund um die Welt vor.

ZADANIE 4
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-3. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru luki. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

A. Vater
B. lebte
C. lesen
D. reiste
E. spielen
F. Wunderkind

Wolfgang Amadeus Mozart 1. .......... von 1756 bis 1781 in Salzburg. Er und seine fünf Jahre ältere Schwester Maria Anna lernten bei ihrem Vater Leopold Klavier 2. ......... und Komposition. Als Wolfgang 6 Jahre alt war, spielte er mit seinem 3. ............ und seiner Schwester zum ersten Mal vor Publikum. Alle liebten das kleine Genie.

ZADANIE 5
Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Wpisz w luki (1-4) litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.

Lieber Thomas,
vielen Dank für Deine letzte E-Mail. Du hast mir über Deine Probleme mit Englisch geschrieben. Für mich war es auch schwierig, Englisch zu lernen. 1. ........... Aber meine Mutter hat mir ein neues Computerprogramm zum Englischlernen gekauft. Es ist wirklich toll! 2. ....... Ich löse viele Tests und höre authentische Texte. Durch das Internet lerne ich neue Freunde kennen. 3. ...... Im Sommer möchte ich nach England fahren. 4. ........ Vielleicht möchtest Du mitkommen? Oder erlauben das Deine Eltern nicht? Bitte antworte mir schnell.
Viele Grüße
Michael.

A. Da will ich einen dreiwöchigen Englischkurs besuchen.
B. In der Schule habe ich eine Klassenarbeit in Englisch geschrieben.
C. Ich kann sogar mit Jugendlichen in England chatten.
D. Jetzt kann ich täglich am Computer Übungen machen.
E. Am Anfang hatte ich große Probleme mit der Aussprache.

ZADANIE 6
Przeczytaj informacje o upodobaniach kulinarnych trzech osób (1-3) oraz informacje o czterech lokalach gastronomicznych (A-D). Do każdej osoby dopasuj jeden lokal, który by jej najbardziej odpowiadał. Wpisz odpowiednie litery obok numerów osób. Jeden lokal został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby.

1. .....
Damian ist eine Naschkatze. Er mag alles, was süß ist. Es darf aber nicht zu wenig sein - kleine Portionen kommen gar nicht in Frage. Er mag warme Speisen, aber Fleisch isst er überhaupt nicht und Fisch nur ab und zu.

2. .....
Jana mag Süßes, aber sie macht jetzt Diät. Torten und Kekse kommen also nicht in Frage. Jetzt isst sie mageres Fleisch und viel Gemüse, aber keine Kartoffeln. Fisch ist gut für ihre Diät, aber sie mag ihn nicht.

3. .....
Martin mag die deutsche Küche. Mittags nimmt er sich immer viel Zeit für eine warme Mahlzeit. Schweinebraten mit Klößen und viel Soße ist sein Leibgericht. Er würde lieber eine zweite Portion davon haben als eine süße Nachspeise. Nur für Schokoladeneis macht er da eine Ausnahme …

A.
Ist die traditionelle deutsche Küche zu schwer für Sie? Bei uns können Sie Gerichte aus aller Welt ausprobieren! Die asiatische
und mediterrane Küche ist unsere Spezialität, aber wir bieten unseren Gästen mehr. Leichte und leckere Speisen sind ideal für alle,
die auf ihre Figur achten. Als Nachtisch bekommen Sie Obst mit kalorienarmer Schlagsahne!

B.
Schätzen Sie Tradition? Wollen Sie nicht mehr ständig Kalorien zählen? Träumen Sie von Sauerbraten mit Knödeln und Rotkraut
oder von einem richtigen Steak mit Kartoffeln wie bei Mama? Kommen Sie mal vorbei und Ihr Traum wird Wirklichkeit! Und wir
haben den besten Apfelstrudel der Welt!

C.
Sie haben nicht viel Zeit für ein richtiges Mittagessen, aber Sie wollen etwas Gutes essen? Bei uns finden Sie warme und kalte
Imbisse aller Art. Immer frisch für Sie: echte deutsche Bratwürste, Fischburger, Kartoffelsalat und Sandwichs. Es gibt auch Kekse für Naschkatzen!

D.
Wollen Sie kein Fleisch zu Mittag essen? Sind Fischburger auch nichts für Sie? Dann sind Sie bei uns richtig! Wir bieten allen Naschern ein besonderes Mittagessen: Pfannkuchen mit verschiedenen Füllungen. Wenn Sie keine Lust auf Süßes haben, können Sie Pfannkuchen mit Champignons oder Spinat bekommen … Und als Dessert können Sie das beste Schokoladeneis in der Stadt haben!

ZADANIE 7
Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej
luki.

brauchen
ein
ich
persönlich
wirklich
wissen

DENIS R. (19, GYMNASIAST, FRANKFURT) ERZÄHLT ÜBER SEINE GRAFFITI-KUNST
Warum ich angefangen habe, mit der Sprühdose Farbe auf Wände zu sprayen, weiß ich nicht. Ein Freund von 1. ...... hat ein Buch gehabt, in dem Bilder waren. Die fand ich cool. Dann bin ich zu so 2. ..... speziellen Sprüherladen gegangen, wo man Farbsprays kaufen kann; da sind sie billiger als im Baumarkt. Mit so einer Sprühdose kann man schnell arbeiten. Für ein buntes Bild 3 ......... man höchstens eine Stunde - wenn man gut ist. Wer das oft macht, wird richtig gut darin, bekommt Respekt von den anderen Sprayern.
Am Anfang habe ich erst mal viele Skizzen gemacht und versucht, meinen eigenen Stil zu entwickeln. Das ist auch das eigentliche Ziel von Graffiti. Man drückt sich einfach selbst aus. brauchen ein ich persönlich wirklich wissen. Ich gucke mir ein Bild an, sehe den Stil und 4. ...... sofort, wer das gemalt hat. Jeder arbeitet an seinem ganz 5. ....... Stil, das ist das Wichtigste.

ZADANIE 8
Przeczytaj pary zdań 1-5. Uzupełnij każdą lukę, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.

1. Ich möchte ins Kino gehen.
Ich habe Lust, ..........

2. Das Fahrrad von Peter ist modern.
Peter hat ein .........

3. Das Wetter ist schlecht. Wir bleiben zu Hause.
Wir bleiben zu Hause, weil ............

4. Wir freuen uns auf seinen Besuch.
Wir freuen uns, dass .......... besucht.

5. Rauchen ist hier verboten!
Hier .......... man nicht rauchen.

ZADANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

ZADANIE 1
Przeczytaj cztery pytania (1-4). Do każdego z nich dobierz właściwą odpowiedź (A-E). Jedna odpowiedź została podana dodatkowo i nie pasuję do żadnego pytania.

Pytanie 1. Скажите, пожалуйста, на какую платформу прибывает поезд из Варшавы?
Pytanie 2. Что заказывать будете?
Pytanie 3. Простите, у вас нет лишнего билетика?
Pytanie 4. На улице холодно?

A. К сожалению, нет. А, может, у водителя можно купить?
B. Не знаю, спросите в здании вокзала.
C. Принесите, пожалуйста, пирожное и кофе.
D. По-моему, в половине второго.
E. Мне кажется, что не очень, люди легко одеты.

ZADANIE 2
Uzupełnij minidialogi (1-3), wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób. Zakreśl literę A, B lub C.

dialog 1
X: Машенька, ты знаешь, мне сегодня исполнилось десять лет!
Y: ..............

A. Благодарю тебя!
B. Желаю Вам всего хорошего!
C. Поздравляю с днём рождения!

dialog 2
X: Юра опоздал вчера на урок русского языка?
Y: ..............

A. Нет, он пришёл вовремя.
B. Не знаю, когда он придёт.
C. Да, это произошло после уроков.

dialog 3
X: ..............
Y: Его хобби - компьютер.

A. Чем увлекается твой брат?
B. Ты любишь бродить по Интернету?
C. Она интересуется компьютерными играми?

ZADANIE 3
Przeczytaj propozycje biura turystycznego (A-C) oraz informacje o osobach, które mogą być tymi propozycjami zainteresowane (1-4). Do każdej osoby dopasuj propozycję biura turystycznego, która by jej najbardziej odpowiadała. Jedna propozycja pasuje do dwóch osób.

Какое объявление заинтересует тех, кто
1. не боится физических нагрузок?
2. не любит надолго расставаться с родителями?
3. желает заняться рукоделием и фольклором?
4. хочет восстановить силы после болезни?

Дорогие друзья! Вы мечтаете интересно провести каникулы? Мы с радостью поможем Вам!

A.
Лагерь «Костёр» расположен на Черноморском побережье. В лагере работают профессиональные педагоги, руководители различных кружков. Каждый ребёнок найдёт здесь занятие по интересам. В лагере работает студия народных песен и танцев, кружки рисования и «Умелые руки» (аппликация, макраме, резьба по дереву). Ежедневно проходят развлекательные программы, дискотеки, конкурсы.

B.
Молодёжный лагерь «Чайка» приглашает крепких и выносливых мальчишек и девчонок. На территории лагеря есть футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки, теннисный корт, спортивный зал. Ребята имеют возможность интенсивно тренироваться под присмотром опытных тренеров, принимать участие в спортивных соревнованиях, эстафетах, турнирах. Проживание в палатках на берегу озера.

C.
«Ёлочка» расположена в экологически чистом районе города. Это лагерь санаторного типа. Он располагает процедурными и массажными кабинетами. Ребята проводят в лагере ежедневно по восемь часов. За это время принимают по 3-4 лечебные процедуры, которые прописал врач. Потом отдыхают в парке, проводят время в читальном зале. После ужина дети возвращаются домой, а утром приезжают снова.

ZADANIE 4
Przeczytaj teksty (1-4). Do każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie (A-E). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu.

A. Этот текст можно увидеть в ресторане.
B. Такой текст можно прочитать в магазине.
C. Автор этого текста предупреждает об опасности.
D. Автор этого объявления приглашает на выставку собак.
E. Автор объявления предлагает услуги по уходу за животными.

ZADANIE 5
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-3. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru luki. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

A. фрукты
B. порежь
C. овощи
D. маслом
E. пожарь
F. оливками

Листья зелёного салата помой и положи в салатницу. Помой и мелко 1. ......... зелёный лук, огурец, сладкий перец. Все 2. ....... выложи на салат горкой, посоли по вкусу. Перед подачей на стол посыпь зеленью петрушки и полей 3. ....... Приятного аппетита!

ZADANIE 6
Przeczytaj cztery wypowiedzi na temat ulubionych dyscyplin sportowych (1-4). Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi odpowiadające jej zdanie (A-E). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do
żadnej wypowiedzi.

1.
Для мальчишек нашего класса футбол - это вторая жизнь. Ежегодно у нас в школе проходит весенний футбольный турнир. Мы все ждём его с нетерпением. Наш класс должен сыграть три матча. Два мы уже провели. Первый оказался неудачным:
мы проиграли со счётом 1:4. Второй мы выиграли 3:0, а третий должен решить, кто станет чемпионом школы. Мы серьёзно работаем с нашим тренером и надеемся выиграть.

2.
Фигурное катание я просто обожаю! В этом виде спорта есть всё: и демонстрация человеческих возможностей, и искусство. А костюмы у фигуристов какие! Цвета, блёстки - просто сказка. Танцы на льду - это необыкновенное шоу. Я сама уже семь лет неплохо катаюсь на коньках. Но именно неплохо, а хотелось бы очень хорошо. Я прихожу в восторг, когда вижу программы лучших фигуристов нашей страны - Ирины Слуцкой, Евгения Плющенко, которые с такой лёгкостью делают то, что мне пока ещё не под силу.

3.
Мне и моим друзьям нравится мчаться по городским улицам со скоростью ветра. Пара роликовых коньков на ноги, два наколенника - вот и всё наше снаряжение! Вперёд! Гонки, слалом, всевозможные трюки и прыжки… Нам не нужны тренеры, мы сами выбираем скорость, технику, цель. Те, кто быстрее и смелее, показывают, что уже умеют, остальные повторяют за ними, а затем с гордостью демонстрируют друзьям свои достижения.

4.
По-моему, нет лучше спорта, чем теннис. Это спорт для сильных. У меня семь-восемь часов тренировок в неделю. Мне было пять лет, когда папа с мамой записали меня в секцию тенниса. Уже в семь лет я сыграла свой первый турнир, в десять - начала ездить на соревнования по России. В двенадцать - стала чемпионкой среди юниоров.

A. Учимся спортивному мастерству друг у друга.
B. Люблю попадать мячом в корзину противника.
C. Наша команда верит в победу в следующей встрече.
D. Восхищаюсь выступлениями российских чемпионов.
E. Занимаюсь любимым видом спорта благодаря родителям.

Rozwiązałeś test? Sprawdź
TU ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI TESTÓW Z JĘZYKÓW OBCYCH

Zadania w teście pochodzą z materiałów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013

Flesz - nowi marszałkowie Sejmu i Senatu, sukces opozycji

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 10

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

c
cool

Ej jaki jest kod do pliku z tymi testami ? Błagam pomóżcie nie ogarniam tego...

o
ooo

Ej jaki jest kod do tego pliku ? Nie ogarniam tego

o
ooo

Ej jaki jest kod do tego pliku ? Nie ogarniam tego...

h
hfh

weź mi to ściągnij i wyślij na e-mail

s
sumdog

radek2531 mam do cb. prośbe . Zalogowałeś sie na hostujmy.pl/download/42162/TM4YWF ? Jak tam to odpisz jak najszybciej .

r
radek2531

Dzięki ziomuś uratowałeś mnie pytania i odpowiedzi są wielkie dzięki ! :)

W
Werka8888

Egzamin gimnazjalny 2013
Testy zostały upublicznione w sieci, tutaj możesz zobaczyć egzamin
egzamingimnazjalne2013.blogspot.com

m
mat8686

Testy zostały upublicznione w sieci, tutaj możesz zobaczyć egzamin
egzamingimnazjalne2013.blogspot.com Egzamin gimnazjalny 2013

m
mat8686

Testy zostały upublicznione w sieci, tutaj możesz zobaczyć egzamin
egzamingimnazjalne2013.blogspot.com Egzamin gimnazjalny 2013

M
Marek

Cześć

Tu macie odpowiedzi i pytania do testu gimnazjalnego ,który odbędzie się w kwietniu

hostujmy.pl/download/42162/TM4YWF

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3