Egzamin gimnazjalny 2013. Odpowiedzi do testu ćwiczeniowego z języków obcych

KS
123rf
Rozwiązałeś zadania z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego? Sprawdź swoje odpowiedzi.

TU ZNAJDZIESZ TEST ĆWICZENIOWY Z JĘZYKÓW OBCYCH

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013. JĘZYKI OBCE - SPRAWDŹ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

ZADANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ZADANIE 1
Which of the men is Tom’s grandfather?
odpowiedź: B

ZADANIE 2
How much will Bill pay for the game today?
A. £20

ZADANIE 3
What will the woman eat?
odpowiedź: C

ZADANIE 4
Where can you hear this announcement?
B. in a shop

ZADANIE 5
What is Maggie talking about?
C. her hobby

ZADANIE 6
Przeczytaj rozmowę dwojga przyjaciół o czasopiśmie dla nastolatków. Do każdej osoby (1-4) dopasuj jej ulubioną rubrykę (A-E). Jedna odpowiedź została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego pytania.

1. Sophie’s sister - B. problem pages
2. Sophie - E. horoscopes
3. Frank - A. sport stars
4. Frank’s brother - C. music stars

ZADANIE 7
Do każdego pytania dobierz właściwą odpowiedź. (A-E). Jedna odpowiedź została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego pytania.

Pytanie 1. Do you know Mary? - B. We’ve never met before.
Pytanie 2. Are you a good driver? - E. I’ve only had five lessons so far.
Pytanie 3. Why are you looking so tired? - A. I’ve had a terrible day.
Pytanie 4. Who does the book belong to? - C. It’s not mine. It’s Mary’s.

ZADANIE 8
Przeczytaj tekst. Spośród podanych wyrazów wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-3. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru luki. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

READ MORE!
Reading books is really fun and I think it’s 1F. sad that some teens don’t ever try. Reading is an excellent way to escape from reality to the world of fantasy. I 2B. prefer not to watch television, which I think is not as interesting as books. Some of my friends also enjoy reading, which is great, because it’s something we can 3C. talk about. Remember that there is a book for everyone!

ZADANIE 9
Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz w odpowiedniej formie. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej
luki.

Dear John,
I’m on holiday with my parents in Australia. We 1. are staying at a wonderful hotel in Gladstone. On the 2. second day of our stay here we went to see the Coral Reef. It is 3. the most beautiful thing in the world. We also met a nice couple and they invited us to 4. their house on the beach. I’ve also seen koalas eating eucalyptus 5. leaves It’s a pity you are not here. Australia is amazing!
Love,
Barbara

ZADANIE 10
Uzupełnij zdania 1-5, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast dodać wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. W każdym zdaniu brakuje maksymalnie czterech elementów. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.

1. Yesterday I (go / cinema) and watched a brilliant comedy.
Yesterday I 1. went to the cinema and watched a brilliant comedy.

2. How many countries (Ted / visit) since 2008?
How many countries 2. has Ted visited since 2008?

3. This dress (be / nice) present I have ever received.
This dress 3. is the nicest. present I have ever received.

4. Janet (enjoy / play) the violin in her free time.
Janet 4. enjoys/enjoyed playing the violin in her free time.

5. I (learn / English) when the door bell rang.
I 5. was learning English when the door bell rang.

ZADANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

ZADANIE 1
Na podstawie informacji zawartych w komunikacie, zaznacz które zdania są prawdziwe (VRAI), a które fałszywe (FAUX).
1. En France, il pleut depuis 15 jours. FAUX
2. A Perpignan, il fait 17ºC seulement. FAUX
3. On invite les Français à aller à la plage. VRAI

ZADANIE 2
Uzupełnij dialogi (1-3), wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób. Zakreśl literę A, B lub C.

dialog 1
X : Quand pars-tu en vacances?
Y : A. Dans trois jours.
X : Bon voyage!

dialog 2
X : C. Marie vient quand?
Y : Demain matin.
X : C’est super!

dialog 3
X : Veux-tu boire quelque chose?
Y : C. Merci, je n’ai pas soif.
X : Bien.

ZADANIE 3
Przeczytaj informacje o trzech tytułach prasy młodzieżowej (A-C) oraz informacje o czterech osobach (1-4). Do każdej osoby dopasuj gazetę, która by jej najbardziej odpowiadała. Jeden tytuł pasuje do dwóch osób.

A. GÉOADO
4. adore voyager et lire des dossiers réalisés sur des pays lointains.

B. JOLIE
1. est passionné par la mode et la vie des vedettes.
2. aime préparer des plats et cherche des inspirations nouvelles.

C. MUZE
3. s’intéresse aux livres et à la musique classique.

ZADANIE 4
Przeczytaj wiadomości tekstowe. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią poszczególnych wiadomości. Zaznacz jedną z trzech możliwości, zakreślając literę A, B lub C.

Ce texte présente
A. des règles françaises de savoir-vivre à table.

Où Annie ira-t-elle après son examen ?
C. Dans sa famille.

Le père demande à Alice
B. de téléphoner si elle a un problème.

Marc écrit à Mathieu pour:
C. l’inviter chez lui.

ZADANIE 5
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-3. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru luki. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

Notre classe est jumelée avec une classe d’un collège de Toulouse, en France. Nous avons reçu nos 1B. correspondants au mois d’avril à Cracovie et nous devons aller à Toulouse en février, l’année 2A. prochaine C’est super ! Nous allons prendre l’avion jusqu’à Paris et ensuite, nous prendrons le TGV pour aller à Toulouse. Nos parents ne sont pas tranquilles de nous voir partir seuls en avion, mais moi, je pense qu’il n’y a pas de problème. Je suis presque 3. ............te[/b] maintenant et mon professeur dit que je suis responsable. Il a raison.

ZADANIE 6
Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Uzupełnij luki 1-4 brakującymi zdaniami A-E, tak aby powstał spójny i logiczny tekst. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.

4 A. Ils sont sympas sauf un qui est terrible.
3 B. Et tout le monde sait que c’est ma couleur préférée.
2 D. Alors, il peut y passer des journées entières avec ses copains.
1 E. Et Pierrot ne pouvait pas jouer dehors.

ZADANIE 7
Uzupełnij zdania 1-5, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast dodać wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.

1. est venu à Paris
2. de prendre du chocolat/un chocolat
3. écoutant des/les chansons de Jacques Brel
4. a mal au dos
5. participent activement / d’ une façon active à la leçon

ZADANIE 8
Przeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej
luki.

1. réellement
2. éducation
3. chinois
4. venus/venant
5. nourrissent

ZADANIA Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

ZADANIE 1
Przeczytaj rozmowę dwojga przyjaciół o ich planach na najbliższy tydzień. Do każdego z podanych dni tygodnia (1-4) dopasuj odpowiadające mu zajęcie (A-E). W każdą kratkę wpisz odpowiednią literę. Jeden rodzaj zajęcia został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego dnia tygodnia.

1. viernes - D. deporte
2. sábado - A. compras
3. domingo - C. concierto
4. lunes - B. cine

ZADANIE 2
Przeczytaj cztery wypowiedzi (1-4). Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A-E). Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego pytania.

Wypowiedź 1. ¿Vienes a mi casa el lunes? - B. Lo siento, pero no puedo.
Wypowiedź 2. ¿Les pongo algo más? - D. No, gracias.
Wypowiedź 3. ¿Te gusta el flamenco? - E. Me encanta.
Wypowiedź 4. ¿Qué tal te encuentras? - A. Mucho mejor, gracias.

ZADANIE 3
Do każdego tekstu (1-4) dopasuj odpowiednie zdanie (A-E). W każdą kratkę wpisz odpowiednią literę. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu.

4 A. Este texto lo puedes encontrar en un cine.
3 B. Este texto avisa de un peligro.
1 C. Este texto lo puedes leer en un museo.
2 E. Este texto se puede leer en una piscina.

ZADANIE 4
Przeczytaj oferty trzech gier komputerowych (A-C) oraz informacje o zainteresowanych nimi osobach (1-4). Do każdej osoby dopasuj jedną właściwą ofertę. Jedna z ofert pasuje do dwóch osób.

A.
2. A Jorge le gustan más los juegos de acción que los de estrategia.
3. Montse prefiere los videojuegos basados en los personajes de las películas.

B.
4. Diego busca las últimas novedades.

C.
1. Carmen busca un juego para su hija pequeña que quiere jugar con sus amigas.

ZADANIE 5
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-3. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru luki. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

2 B. ir
1 C. sabes
3 F. todavía

ZADANIE 6
Przeczytaj trzy wypowiedzi na temat różnych campingów. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi (1-3) odpowiadające jej zdanie (A-D). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

3 B. está contento con la ubicación del camping.
1 C. cree que el camping es demasiado caro.
2 D. se queja del personal.

ZADANIE 7
Przeczytaj tekst. Do każdego akapitu (1-3) dopasuj właściwy nagłówek (A-D). Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu.

2 A. ¿CÓMO LLEGAR?
3 B. HORARIO DE VISITAS
1 D. ¿POR QUÉ HAY QUE VERLO?

ZADANIE 8
Uzupełnij zdania 1-5, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Tam, gdzie to konieczne, dodaj wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. W każdym zdaniu brakuje maksymalnie czterech elementów. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.

1. A Nicolás le gusta/gustaba
2. son más/menos caras
3. jugábamos al fútbol
4. El tres de mayo
5. conoció a un chico

ZADANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

ZADANIE 1
Przeczytaj tekst. Na podstawie informacji zaznacz, które ze zdań (1-3) są zgodne z treścią nagrania (R - richtig), a które nie (F - falsch).

1. Anna möchte heute Inline-Skates fahren. falsch
2. Anna kann nicht verreisen. richtig
3. Anna informiert über ihren Unfall. richtig

ZADANIE 2
Uzupełnij dialogi (1-3), wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób. Zakreśl literę A, B lub C.

dialog 1
X: Wie findest du den neuen Film von Sofia Coppola?
Y: C. Den habe ich noch nicht gesehen.

dialog 2
X: B. Möchten Sie jetzt einen Kaffee?
Y: Ja, bitte, mit Milch und ohne Zucker.

dialog 3
X: Wohin fährst du in den Ferien?
Y: A. Ich fahre zu meiner Oma aufs Land.

ZADANIE 3
Przeczytaj informacje o trzech książkach (A-C) oraz zdania o czterech osobach (1-4). Do każdej osoby dopasuj właściwą książkę. Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdego zdania. Jedna książka pasuje do dwóch osób.

2 , 3 A. Ich, die Andere
4 B. Versteh mich nicht falsch!
1 C. Ich und die Kanzlerin

ZADANIE 4
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-3. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru luki. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

3 A. Vater
1 B. lebte
2 E. spielen

ZADANIE 5
Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Wpisz w luki (1-4) litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.

4 A. Da will ich einen dreiwöchigen Englischkurs besuchen.
3 C. Ich kann sogar mit Jugendlichen in England chatten.
2 D. Jetzt kann ich täglich am Computer Übungen machen.
1 E. Am Anfang hatte ich große Probleme mit der Aussprache.

ZADANIE 6
Przeczytaj informacje o upodobaniach kulinarnych trzech osób (1-3) oraz informacje o czterech lokalach gastronomicznych (A-D). Do każdej osoby dopasuj jeden lokal, który by jej najbardziej odpowiadał. Wpisz odpowiednie litery obok numerów osób. Jeden lokal został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby.

1. D
2. A
3. B

ZADANIE 7
Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej
luki.

1. mir, 2. einem, 3. braucht, 4. weiß, 5. persönlichen

ZADANIE 8
Przeczytaj pary zdań 1-5. Uzupełnij każdą lukę, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.

1. ins Kino zu gehen
2. modernes Fahrrad
3. das Wetter schlecht ist
4. er uns
5. darf

ZADANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

ZADANIE 1
Przeczytaj cztery pytania (1-4). Do każdego z nich dobierz właściwą odpowiedź (A-E). Jedna odpowiedź została podana dodatkowo i nie pasuję do żadnego pytania.

Pytanie 1. Скажите, пожалуйста, на какую платформу прибывает поезд из Варшавы?
B. Не знаю, спросите в здании вокзала.

Pytanie 2. Что заказывать будете?
C. Принесите, пожалуйста, пирожное и кофе.

Pytanie 3. Простите, у вас нет лишнего билетика?
A. К сожалению, нет. А, может, у водителя можно купить?

Pytanie 4. На улице холодно?
E. Мне кажется, что не очень, люди легко одеты.

ZADANIE 2
Uzupełnij minidialogi (1-3), wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób. Zakreśl literę A, B lub C.

dialog 1
X: Машенька, ты знаешь, мне сегодня исполнилось десять лет!
Y: C. Поздравляю с днём рождения!

dialog 2
X: Юра опоздал вчера на урок русского языка?
Y: A. Нет, он пришёл вовремя.

dialog 3
X: A. Чем увлекается твой брат?
Y: Его хобби - компьютер.

ZADANIE 3
Przeczytaj propozycje biura turystycznego (A-C) oraz informacje o osobach, które mogą być tymi propozycjami zainteresowane (1-4). Do każdej osoby dopasuj propozycję biura turystycznego, która by jej najbardziej odpowiadała. Jedna propozycja pasuje do dwóch osób.

Какое объявление заинтересует тех, кто
B 1. не боится физических нагрузок?
C 2. не любит надолго расставаться с родителями?
A 3. желает заняться рукоделием и фольклором?
C 4. хочет восстановить силы после болезни?

ZADANIE 4
Przeczytaj teksty (1-4). Do każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie (A-E). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu.

3 A. Этот текст можно увидеть в ресторане.
4 B. Такой текст можно прочитать в магазине.
2 C. Автор этого текста предупреждает об опасности.
1 E. Автор объявления предлагает услуги по уходу за животными.

ZADANIE 5
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-3. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru luki. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

1 B. порежь
2 C. овощи
3 D. маслом

ZADANIE 6
Przeczytaj cztery wypowiedzi na temat ulubionych dyscyplin sportowych (1-4). Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi odpowiadające jej zdanie (A-E). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do
żadnej wypowiedzi.

3 A. Учимся спортивному мастерству друг у друга.
1 C. Наша команда верит в победу в следующей встрече.
2 D. Восхищаюсь выступлениями российских чемпионов.
4 E. Занимаюсь любимым видом спорта благодаря родителям.

Wideo

Komentarze 6

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

J
Ja

.

t
tysia

czy ta stronka jest bezpieczna?

M
Marek

Cześć

Tu macie odpowiedzi i pytania do testu gimnazjalnego ,który odbędzie się w kwietniu

hostujmy.pl/download/42162/TM4YWF

M
Marek

Cześć

Tu macie odpowiedzi i pytania do testu gimnazjalnego ,który odbędzie się w kwietniu
hostujmy.pl/download/42162/TM4YWF

W
Werka86

Egzamin gimnazjalny 2013
Testy zostały upublicznione w sieci, tutaj możesz zobaczyć egzamin
egzamingimnazjalne2013.blogspot.com

m
mat8686

Testy zostały upublicznione w sieci, tutaj możesz zobaczyć egzamin
egzamingimnazjalne2013.blogspot.com Egzamin gimnazjalny 2013

Dodaj ogłoszenie