EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017: JĘZYK POLSKI [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]

KS, AB, KAEF
EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017: JĘZYK POLSKI [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]
EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017: JĘZYK POLSKI [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE] Łukasz Kasprzak / zdjęcie ilustracyjne
Udostępnij:
W środę rozpoczyna się EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017. Język polski - to z nim uczniowie zmierzą się już pierwszego dnia. Na rozwiązanie testu będzie 90 minut (początek o godzinie 11). U nas znajdziecie ODPOWIEDZI I ARKUSZE CKE.

Egzamin gimnazjalny 2017 w Poznaniu:

W środę o godzinie 11 rozpocznie się egzamin gimnazjalny 2017 z języka polskiego. Na rozwiązanie zadań uczniowie będą mieli 90 minut.

Wypowiedź pisemna może być w formie rozprawki, opowiadania, charakterystyki, opisu lub sprawozdania.

Może też mieć formę użytkową i gimnazjalista będzie musiał napisać na przykład podanie, życiorys i CV, list motywacyjny, dedykacja, a także list oficjalny, ogłoszenie lub zaproszenie.

***

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017: JĘZYK POLSKI - ODPOWIEDZI

Po godzinie 14 pojawią się tutaj przykładowe odpowiedzi i arkusze CKE. Z nami sprawdzicie, jak poszedł Wam egzamin gimnazjalny 2017 z języka polskiego. Trzymamy kciuki!

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 1.–7.
Jan Tomkowski
BESTSELLERY I ARCYDZIEŁA

„Nigdy nie czytaj książki, która nie ma przynajmniej roku” – radzi Ralph Emerson, amerykański pisarz i filozof tworzący w XIX wieku. Starszy od niego o jedno pokolenie angielski eseista William Hazlitt wypowiada się równie krytycznie o namiętnym poszukiwaniu księgarskich nowości: „Nie mogę pojąć namiętności, z jaką większość ludzi czyta nowe książki. Książka nieprzeczytana jest dla mnie pod każdym względem książką nową, niezależnie od tego, czy wydrukowana została wczoraj, czy też przed trzystu laty”. Również i dzisiaj w czytelniach publicznych stoją na półkach klasyczne arcydzieła (niekiedy pokryte warstewką kurzu), natomiast wypożyczający uganiają się za nowościami.
Mechanizmy promocyjne dotyczą wyłącznie świata nowości, starannie zaplanowane kampanie reklamowe mają skłonić konsumenta do sięgnięcia po całkiem nowy, nieznany jeszcze produkt. Symbolem naszych czasów jest nie arcydzieło, lecz przebój – zwłaszcza muzyczny lub kinowy. Odbiorca nie powinien poświęcać zbyt wiele uwagi jednej i tej samej płycie, superprodukcji filmowej czy odcinkowi serialu telewizyjnego. W kolejce czekają przecież już następne atrakcje.
Jesteśmy więc dziś świadkami zanikania sztuki, której celem byłoby tworzenie nieśmiertelnych arcydzieł. Obniża się również pozycja artysty, a siłą rzeczy także krytyka formującego opinie. Publiczność obywa się teraz bez krytyki, sama decyduje o akceptacji twórcy i jego dzieła. Czy jednak rzeczywiście mamy tu do czynienia ze swobodną grą rynkową, a nie – ze starannie zaplanowaną manipulacją? Czy potencjalny czytelnik wybiera całkowicie świadomie i bez nacisku? Czy znajduje faktycznie satysfakcję, gdy sięga po tytuły z list rankingowych?
Najczęściej bestseller literacki jest najzupełniej przeciętną powieścią, napisaną przez w miarę sprawnego rzemieślnika, za którym stoi znająca potrzeby rynku instytucja. Wysoki nakład i sukces finansowy rzadko łączą się z walorami artystycznymi czy intelektualnymi.
Świadczą natomiast o profesjonalizmie zastosowanych mechanizmów promocyjnych. Jak łatwo się przekonać, wzorcowy bestseller nie stawia czytelnikowi większych wymagań. Nie może ani nudzić, ani skłaniać do głębszych refleksji. Może natomiast prowokować, szokować, rozśmieszać. Czytanie przerywa się w dowolnym momencie, kartkowanie i przerzucanie w poszukiwaniu atrakcyjnego zakończenia to po prostu rutynowe zabiegi. Przyznać muszę, że bestsellerowe nowości nigdy nie stanowiły dla mnie zbyt wielkiej pokusy. Zawsze lubiłem natomiast książki zapomniane i odrzucone, o których istnieniu świat dawno zapomniał. Zatem komuś, kto niepewnie uchyla drzwi do biblioteki, udzieliłbym takiej oto rady. Czytaj to, co chcesz czytać, ale nie omijaj klasyków. Książki klasyków to bagaż, z którym warto wędrować po bibliotece. Bo to oni, autorzy arcydzieł, kształtują od wieków nasz smak, uczą nas, czego mamy prawo wymagać od naprawdę wielkiej literatury.
Prawdziwa, dojrzała i mądra erudycja1 nie polega na tym, by czytać wszystko. Chodzi raczej o sztukę wyboru, dzięki której z niezawodną intuicją potrafimy decydować, które książki okażą się dla nas nieodzowne, a które ze spokojem możemy odrzucić. A kiedy nęcą nas nowości, warto czasem skorzystać z rady Emersona i poczekać rok. Bo może zdarzyć się i tak, że bardzo głośny i hałaśliwie reklamowany bestseller w ciągu roku stanie się książką całkowicie zapomnianą. I być może wcale nie będziemy musieli do niego zaglądać.
1. Erudycja – rozległa, wszechstronna wiedza.

Zadanie 1.
Oceń prawdziwość poniższych informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

Wypowiedzi Ralpha Emersona i Williama Hazlitta zacytowane w pierwszym akapicie są wyjaśnieniem przyczyn popularności kultury masowej. FAŁSZ
Cytaty przywołane w pierwszym akapicie sygnalizują kwestię, do której autor nawiązuje w końcowej części tekstu. PRAWDA

Zadanie 2.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Pytania postawione przez autora w czwartym akapicie
A. zachęcają do kupowania książek znajdujących się na listach rankingowych.
B. sugerują zależność odbiorców kultury od działań promocyjnych. POPRAWNA ODPOWIEDŹ
C. służą uzasadnieniu ważnej roli artystów i krytyków.
D. podkreślają atrakcyjność nowości książkowych.

Zadanie 3.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Używanie słów produkt, konsument w odniesieniu do współczesnego rynku księgarskiego świadczy o tym, że
A. wzrasta zapotrzebowanie na literaturę fachową i biznesową.
B. wydawcy dbają przede wszystkim o walory artystyczne książki.
C. książka staje się towarem, takim samym jak inne reklamowane przedmioty. POPRAWNA ODPOWIEDŹ
D. popularyzowanie wartościowych książek jest dzisiaj skuteczniejsze niż dawniej.

Zadanie 4.
Która wypowiedź nie jest zgodna z opinią Jana Tomkowskiego na temat bestsellerów?
Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. Mają wysoki nakład i gwarantują sukces finansowy.
B. Są reklamowane jako modne nowości.
C. Zajmują wysokie miejsce w rankingach popularności.
D. Mają niekwestionowaną wartość intelektualną i artystyczną. POPRAWNA ODPOWIEDŹ

Zadanie 5.
Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B, a następnie 1., 2. albo 3.

Wypowiedzenie Książki klasyków to bagaż, z którym warto wędrować po bibliotece zawiera
A. metaforę, POPRAWNA ODPOWIEDŹ
B. apostrofę,

za pomocą której autor wyraża przekonanie, że

1. arcydzieła umilają czytelnikom długie podróże.
2. w czytelniczych doświadczeniach nie powinno się pomijać arcydzieł. POPRAWNA ODPOWIEDŹ
3. czytanie arcydzieł jest zbędnym obciążeniem dla współczesnego czytelnika.

Zadanie 6.
Uzupełnij zdanie. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Podkreślone czasowniki w zdaniu Czytaj to, co chcesz czytać, ale nie omijaj klasyków użyte są
w trybie A/B, co wskazuje, że wypowiedź należy traktować jako C/D.
A. rozkazującym POPRAWNA ODPOWIEDŹ
B. oznajmującym
C. sugestię POPRAWNA ODPOWIEDŹ
D. wyjaśnienie

Zadanie 7.
Czy warto czytać dzieła klasyków, czy lepiej sięgać po nowości? Uzasadnij odpowiedź, podając dwa argumenty. Nie cytuj sformułowań z arkusza.

ODPOWIEDŹ:
Lepiej czytać klasyków, ponieważ:
- to książki o niekwestionowanej wartości;
- przeszły pozytywnie próbę czasu, wiele pokoleń się na nich wychowało.

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 8.–13.
Artur Conan Doyle

PIES BASKERVILLE’ÓW (fragment)
Sir Henry położył kopertę na stole. Adres, napisany niewprawną ręką, brzmiał: „Sir Henry Baskerville, hotel Northumberland”.
– Hm! – mruczał Sherlock Holmes. – Zdaje mi się, że ktoś bardzo interesuje się pańską osobą.
Holmes wyjął z koperty pół arkusza papieru złożonego we czworo. Rozłożył papier na stole, na środku znajdowało się tylko jedno zdanie ułożone z naklejonych powycinanych słów: „Jeśli cenisz swoje życie, trzymaj się z dala od moczarów1 ”. Tylko jeden wyraz: „moczarów”
napisany był atramentem.
– Może mi pan wyjaśni, panie Holmes – zapytał sir Henry Baskerville – co to wszystko znaczy i kto może się mną tak żywo interesować?
– Jeżeli pan pozwoli, zajmiemy się teraz tym ciekawym dokumentem. Został on niewątpliwie zredagowany i wysłany wczoraj wieczorem. Czy masz, Watsonie, wczorajszego „Timesa”2 ?
– Leży na stole.
– Jest tu świetny artykuł o wolnym handlu – rzekł. – Pozwólcie, że wam przeczytam urywek: „Na podstawie wiadomości krążących obecnie możesz sobie wyobrazić, że twoje przedsiębiorstwo handlowe czy też przemysłowe zyska na wprowadzeniu ceł ochronnych. Jednak trzymaj się z dala od takich poglądów, jeśli cenisz ogólny dobrobyt kraju, a tym samym i swoje spokojne życie”. – Jakie jest twoje zdanie o tym artykule, Watsonie? – zawołał wesoło Holmes.
Sir Henry utkwił we mnie wzrok pełen zdumienia.
– Nie znam się na cłach i temu podobnych rzeczach – rzekł sir Henry. – Ale wydaje mi się, że odbiegliśmy nieco od tematu.
– Przeciwnie, sir Henry, nie odbiegliśmy ani trochę. Watson zna lepiej od pana moje metody, ale obawiam się, że nawet on nie zrozumiał, o co mi chodzi w przytoczonym fragmencie.
– Przyznaję – odparłem – nie widzę żadnego związku.
– A jednak, mój drogi, istnieje bardzo ścisły związek: „trzymaj się”, „z dala od”, „jeśli cenisz”, „swoje”, „życie”.
– Do licha! Ma pan rację! – zawołał sir Henry.
– Doprawdy panie Holmes, to mi się nie mieści w głowie – rzekł doktor Mortimer, spoglądając ze zdumieniem na mojego przyjaciela. – Domyślić się, że zdanie wycięto z gazety, nietrudno, ale wiedzieć, z jakiej gazety, a nawet z jakiego artykułu, to jest godne podziwu!
Jakim sposobem pan to odgadł?
– Znajomość czcionek drukarskich jest jedną z podstawowych umiejętności specjalisty od spraw kryminalnych.
– Ale niech mi pan wytłumaczy, dlaczego słowo „moczarów” jest napisane atramentem?
– Dlatego, że tego słowa nie ma w artykule. Inne spotkać można w każdej gazecie, ale wyraz „moczarów” trudno znaleźć. – Nasuwa mi się parę wskazówek, choć autor zadał sobie dużo trudu, aby zatrzeć wszelkie ślady. Na przykład adres napisany jest koślawymi literami, a przecież wiemy, że „Timesa” czytają tylko ludzie wykształceni. Z tego można wywnioskować, że list układał człowiek wykształcony, który pragnął uchodzić za prostaka.
Poza tym wyrazy nie zostały równo naklejone. Może to świadczyć o niedbalstwie lub pośpiechu. Czyżby autor obawiał się, że ktoś mu przeszkodzi?
– Wchodzimy teraz w dziedzinę domysłów – odezwał się doktor Mortimer.
– Powiedzmy raczej: w dziedzinę rozważań nad wyborem najbardziej prawdopodobnej hipotezy. Jest to naukowe wykorzystanie wyobraźni, przy czym mamy zawsze jakiś fakt, na którym możemy opierać nasze domysły. Zdaje się, że wysnuliśmy z tego listu wszelkie możliwe wnioski.
1 Moczary – podmokłe, bagniste tereny.
2 „The Times” – popularny brytyjski dziennik społeczno-polityczny.

Zadanie 8.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Z tekstu można wywnioskować, że relacje między Sherlockiem Holmesem a Watsonem są oparte na
A. powierzchownej znajomości.
B. zależności finansowej.
C. ciągłej rywalizacji.
D. bliskiej znajomości POPRAWNA ODPOWIEDŹ

Zadanie 9.
Oceń, czy wypowiedzi Sherlocka Holmesa umieszczone w tabeli są zgodne z podanymi obok stwierdzeniami dotyczącymi jego cech. Wybierz T, jeśli stwierdzenie jest zgodne, albo N – jeśli nie jest.

– Znajomość czcionek drukarskich jest jedną z podstawowych umiejętności specjalisty od spraw kryminalnych.
Ta wypowiedź wskazuje, że Sherlock Holmes jest kompetentny. TAK

– Nasuwa mi się parę wskazówek, choć autor zadał sobie dużo trudu, aby zatrzeć wszelkie ślady. Na przykład adres napisany jest koślawymi literami, a przecież wiemy, że „Timesa” czytają tylko ludzie wykształceni.
Ta wypowiedź wskazuje, że Sherlock Holmes ma umiejętność logicznego myślenia. TAK

Zadanie 10.
Oceń prawdziwość poniższych informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

Sposób sporządzenia listu pozwolił Holmesowi sformułować hipotezę dotyczącą autora anonimu. PRAWDA
Anonim w całości składał się ze słów wyciętych z „Timesa”. FAŁSZ

Zadanie 11.
Uzupełnij zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Z końcowej wypowiedzi Sherlocka Holmesa wynika, że bardzo ważną cechą detektywa jest A/B. By móc rozwiązać zagadkę, niezbędny jest mu C/D, który pozwala na sformułowanie przypuszczenia.

A. wyobraźnia POPRAWNA ODPOWIEDŹ
B. odwaga
C. niezbity dowód
D. punkt zaczepienia POPRAWNA ODPOWIEDŹ

Zadanie 12.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Aby zachować sens wypowiedzenia Co to wszystko znaczy i kto może się mną tak żywo
interesować?, przysłówek żywo można zastąpić słowem
A. nagle.
B. żwawo.
C. bardzo. POPRAWNA ODPOWIEDŹ
D. szybko.

Zadanie 13.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Na podstawie tekstu można stwierdzić, że nieodłącznym elementem powieści detektywistycznej jest
A. komizm.
B. zagadka. POPRAWNA ODPOWIEDŹ
C. zdrada.
D. podróż.

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 14.–17.
Ewa Kołodziejek

[MODA JĘZYKOWA]
Moda to charakterystyczny dla danej epoki i środowiska zespół cech obejmujących strój, zachowanie, zainteresowania, światopogląd. Do tej definicji słownikowej trzeba dodać język, moda bowiem obejmuje także słowa, ich połączenia, cząstki słowotwórcze. Wyraz czy wyrażenie stają się modne wówczas, gdy są używane częściej niż zwykle, a ich użycie nie jest uzasadnione potrzebami komunikacyjnymi. Wyrazy modne wydają się użytkownikom języka lepsze, ładniejsze, oryginalniejsze, atrakcyjniejsze od innych, sygnalizują w ich mniemaniu przynależność do określonego środowiska lub do jakiejś pożądanej „grupy wtajemniczenia”.
Modny wyraz, zrazu atrakcyjny, staje się jednak bardzo szybko językowym natrętem i zaczyna pojawiać się w połączeniach dla niego niewłaściwych, wypierając słowa kontekstowo i znaczeniowo ustabilizowane. Nadużywanie takich wyrażeń prowadzi do zmian w całym zasobie słownym języka. Rozszerzenie zakresu użycia modnego wyrazu powoduje, że jego sens staje się ogólnikowy, rozmyty, w skrajnych wypadkach pozbawiony znaczenia.
Moda językowa obejmuje przede wszystkim słowa obce, przyswajane z języka i kultury będącej w jakimś okresie przedmiotem narodowych lub środowiskowych fascynacji. W zależności od okresu historycznego fascynowano się łaciną, włoszczyzną, francuszczyzną, angielszczyzną.
Moda na język angielski spopularyzowała przedrostki super-, ekstra-, mega-, hiper-, które w tekstach reklamy i w mowie potocznej używane są głównie jako elementy dodatnio wartościujące, służące intensyfikacji cechy: megatanie esemesy, hiperatrakcyjny superkredyt, jogurt z ekstradużymi kawałkami owoców.
Modę na słowa potęgują też teksty reklam, które zawierają sformułowania sygnalizujące przynależność do określonego środowiska. Dziś, by odnaleźć się w grupie, wśród ludzi uchodzących za nowoczesnych, by – mówiąc modnymi słowami – być na topie, trendy, super i cool, trzeba używać obcych wyrażeń, być menedżerem, nie kierownikiem, zamienić bycie twórczym na bycie kreatywnym, wizerunek na image, model na design, podkoszulek na T-shirt, przepraszam na sorry, a dobrze na okey.
Modę na tego typu zachowania słowne popularyzują media, walczące o odbiorcę wszelkimi metodami i mające największy wpływ na upodobania językowe Polaków. Moda w języku – wbrew oczekiwaniom jego użytkowników – nie wzbogaca środków wyrazu, lecz przeciwnie, zuboża je, schematyzując i banalizując każdą wypowiedź. Jest więc zjawiskiem niepożądanym, gdyż zwalniając z twórczego myślenia, przynosi i językowi, i jego użytkownikom więcej szkody niż pożytku.
[333 słowa]

Zadanie 14.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Z tekstu wynika, że wyrazy modne
A. nie mają synonimów.
B. są przejawem troski o język.
C. świadczą o oczytaniu rozmówcy.
D. są nadużywane bez potrzeby komunikacyjnej. POPRAWNA ODPOWIEDŹ

Zadanie 15.
Oceń prawdziwość poniższych informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

Moda językowa wpływa na jakość wypowiedzi użytkowników języka. POPRAWNA ODPOWIEDŹ
Moda językowa pojawiła się dopiero przed kilkudziesięcioma latami. FAŁSZ

Zadanie 16.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Przykłady modnych wyrazów przywołane przez Ewę Kołodziejek
A. nadają tekstowi literacki charakter.
B. są ilustracją omawianych zjawisk językowych. POPRAWNA ODPOWIEDŹ
C. dotyczą różnic między pisownią a wymową.
D. świadczą o braku nacechowania stylistycznego.

Zadanie 17.
Uzupełnij zdanie. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Ewa Kołodziejek A/B zjawisko mody językowej, o czym świadczy fakt, że C/D.

A. aprobuje
B. krytykuje POPRAWNA ODPOWIEDŹ
C. dostrzega szkodliwe skutki bezrefleksyjnego używania wyrazów modnych POPRAWNA ODPOWIEDŹ
D. dostrzega zalety używania wyrazów uznawanych za modne

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 18.–21.
Jan Kochanowski
O MIŁOŚCI
Próżno uciec, próżno się przed Miłością schronić,
Bo jako lotny nie ma pieszego dogonić?

Zadanie 18.
Jaka jest miłość ukazana w tekście? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Zwodnicza.
B. Okrutna.
C. Nieuchronna. POPRAWNA ODPOWIEDŹ
D. Przelotna.

Zadanie 19.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Powtórzenie w tekście wyrazu próżno służy
A. podkreśleniu ludzkiej pychy.
B. uwydatnieniu bezradności człowieka. POPRAWNA ODPOWIEDŹ
C. wzmocnieniu poczucia ludzkiej obojętności.
D. spotęgowaniu niechęci człowieka do działania.

Zadanie 20.
Oceń prawdziwość poniższych informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

Fraszka O miłości ma formę pytania retorycznego. PRAWDA
Fraszka Jana Kochanowskiego O miłości ma charakter uroczystego zwrotu do adresata. FAŁSZ

Zadanie 21.
Uzupełnij zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

W zdaniu Bo jako lotny nie ma pieszego dogonić? podkreślony wyraz pełni funkcję A/B.
Taką samą funkcję wyraz pieszy pełni w sformułowaniu C/D.
A. rzeczownika
B. przymiotnika
C. piesza wycieczka
D. przejście dla pieszych

***

Egzamin gimnazjalny 2017 - harmonogram:

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 44

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

X
Xyz
No ale właśnie z drugiego tekstu można się domyślić że umiał myśleć logicznie, skoro mając tylko informację że to fragment "Timesa" był w stanie tak wiele wywnioskować. Ale pierwsza wypowiedź bez reszty tekstu o niczym nie świadczy, a w poleceniu jest mowa tylko o wypowiedzi zacytowanej, nie o całym tekście. Dla mnie to jest mocno zastanawiające
V
Victor
Naprawdę był łatwy. Myślałem że będzie trudniejszy ale był banalny. Trochę musiałem pomyśleć nad rozprawką. Popatrzyłem że z literatury to stwierdziłem że nie będę pisał. Po chwili pomyślałem że nie muszę się zgadzać z tym co piszą, więc stwierdziłem że się nie zgodzę z nimi. Ale pomyślałem że będę miał tylko dwa argumenty bo nie wiem co tu dać z literatury (nie lubię czytać i mało zapamiętuję z lektur). A potem spojrzałem jeszcze raz na polecenie i zauważyłem że nie jest dokładnie określone ile ma być z literatury i że tylko. Więc napisałem bez większego problemu. ;) Pozdrawiam.
V
Victor
U mnie mówili że są 4 wersje. Nie wiem ile ale na pewno ileś bo jak z kolega omawiałem odpowiedzi z historii to on miał w kilku pytaniach inną kolejność niż ja, Na pewno jest kilka wersji ale nie wiem ile.
l
lol
W takim razie cie oszukali :3
G
Gościówa
Może wyjaśnię to w bardziej grzeczny i logiczny sposób. "Piezy" w tekście to osoba chodząca, a nie przymiotnik, który odpowiada na pytanie : jaki? Pieszy
x
x
nie zgodzę sie gdyz jest napisane w pierwszym podpunkcie ze to sherlock mówi wiec to jesgo zdanie i z tego wynika ze logicznie myśli lecz drugim nie ma napisane ze sherlock wpadł na to wiec nie ma tej umiejetności
s
sherlock
To zadanie opieralo sie na tekscie o Holmesie. Pytanie bylo o dwie cechy detektywa: ze jest kompetentny, ze logicznie mysli. W zadnym z zacytowanych fragmentow nie napisano, ze chodzi o Holmesa wiec albo nalezy odpowiedziec 2 x Prawda - opieramy sie na tekscie do zadania - wiadomo, ze chodzi o Holmesa, albo 2 X Fałsz - nie wiadomo, o kogo chodzi wiec nie wiemy czy Holmes jest kompetentny i czy logicznie mysli. Tu mozna sie spierac natomiast udzielenie P/F lub F/P to brak konsekwencji bo te pytania o cechy niczym sie od strony logicznej i formalnej nie roznia.
x
x
no bo chodzi o pieszego i ten sam wyraz jest użyty w anarchiczny sposób z zastosowaniem hiperboli
K
Ked
Dlaczego "lotny ma nie dogonic pieszego" i pieszy niby zastępuje przejscie dla pieszych? Czegos nie rozumiem
K
KTOŚ
no kurde też tak myśle. z tego fragmentu wynika ze sherlock mówi że detektyw powinien miec tą znajomosc ale nie jest napisane ze on ją ma
.___.
W porównaniu do próbnych i zeszłorocznych testów, ten był wręcz banalnie prosty. Tak samo z historią i wosem.
(gosc)
Ja właśnie mam błąd w 21 I 20 XD
z
zzz
jest 8 różnych wersji arkusza (tak mówili nauczyciele u mnie w szkole)
M
Murzyn
Też tak sądzę :)
K
Ktoś
Zauważcie, że w zadaniu 9 jest pytanie, czy ta cecha wynika z jego wypowiedzi. Czy wypowiedź dotycząca rozpoznawania pisma świadczy o kompetencji Sherlocka? Moim zdaniem był kompetentny, ale zacytowana wyppowiedz o tym nie świadczy.
Więcej informacji na stronie głównej Głos Wielkopolski
Dodaj ogłoszenie