Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Ile za urodzenie dziecka 2021. Na co i na ile mogą liczyć mamy w 2021 roku: 1000 zł, 500 plus, przerwa w pracy, urlopy, becikowe

RED
Młodzi rodzice często boją się czy sprostają finansowo z utrzymaniem większej rodziny. Młode mamy obawiają się powrotu do pracy, a niektóre z nich martwią się czy nie zostaną zwolnione. Część z tych obaw rozwiać mogą świadczenia, które w Polsce przysługują przyszłym mamom i młodym rodzicom. Na jakie konkretnie wsparcie mogą liczyć kobiety, który urodziły bądź urodzą dziecko lub dzieci w 2020 roku?
Młodzi rodzice często boją się czy sprostają finansowo z utrzymaniem większej rodziny. Młode mamy obawiają się powrotu do pracy, a niektóre z nich martwią się czy nie zostaną zwolnione. Część z tych obaw rozwiać mogą świadczenia, które w Polsce przysługują przyszłym mamom i młodym rodzicom. Na jakie konkretnie wsparcie mogą liczyć kobiety, który urodziły bądź urodzą dziecko lub dzieci w 2020 roku? pixabay.com
Zostaniesz mamą w 2021 roku? A może właśnie urodziłaś wieloraczki? W zależności od tego ile dzieci urodzisz, jak wygląda Twoja umowa z pracodawcą oraz jak długo pracujesz lub nie pracujesz w Polsce możesz liczyć na różne świadczenia. Polskie prawo dba o młode mamy zapewniając im między innymi liczne dodatkowe urlopy, zasiłki czy benefity. Urlop macierzyński, 500 plus, becikowe, zasiłek wychowawczy, poznańska "Wyprawka dla gzubka", kosiniakowe, czyli 1000 złotych zasiłku czy ochrona przed zwolnieniem z pracy - sprawdź, które z nich należą się Tobie i jak możesz się o nie ubiegać. Kiedy złożyć wniosek o 500 plus na dziecko, a także w jakich okolicznościach przysługuje Tobie przerwa w pracy związana z urodzeniem dziecka - tego dowiesz się z tego artykułu. Czy młoda mama, która urodzi na przykład pięcioraczki może liczyć na dodatkową pomoc? Sprawdź.

Ostatnio w poznańskim Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym przy ul. Polnej urodziły się pięcioraczki. O historii Anastazji, Klary, Laury, Wiktorii i Maksymiliana możesz przeczytać tutaj: W Poznaniu urodziły się pięcioraczki. Najmniejsze z nich waży zaledwie 680 gramów. W porodzie uczestniczyło 30 osób

Sprawdziliśmy, na co może liczyć mama pięcioraczków, ale także jakie ulgi i zapomogi należą się dla wszystkich mam, które urodzą dziecko w 2021 roku. Zobacz poniżej, na co możesz liczyć i jakie warunki musisz spełniać.

Urodzenie dziecka w 2021 roku: pieniądze od państwa i samorządów

Narodziny dziecka to często najwspanialszy i najbardziej wyczekiwany moment w każdej rodzinie. Jednak oprócz radości, narodzinom towarzyszy również niepokój. Młodzi rodzice często boją się czy sprostają finansowo z utrzymaniem większej rodziny. Przyszłe mamy obawiają się powrotu do pracy, a niektóre z nich martwią się czy nie zostaną zwolnione. Część z tych obaw rozwiać mogą świadczenia, które w Polsce przysługują przyszłym mamom i młodym rodzicom. Zobacz, na które z nich możesz liczyć?

Sprawdź też

1000 złotych przez pierwszy rok życia dziecka: zobacz, kto może liczyć na te pieniądze

Jeżeli rodzic nie odprowadzał składek na ubezpieczenie chorobowe, pracował na podstawie umowy o dzieło, jest studentem lub jest osobą bezrobotną, będzie otrzymywać 1000 zł miesięcznie przez pierwszy rok życia dziecka. Nawet gdy z obliczeń pracodawcy wynika, że kwota zasiłku macierzyńskiego wynosi poniżej tysiąca złotych, państwo pokryje różnicę, a rodzic otrzyma podwyżkę zasiłku macierzyńskiego.

BECIKOWE: kiedy trzeba złożyć wniosek

Becikowe to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Żeby ją dostać, w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka musimy złożyć wniosek o nią.

W innych przypadkach wniosek należy złożyć w czasie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką prawną lub od dnia jego przysposobienia, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Ile? 1000 zł jednorazowo

Dla kogo? Dla rodziców nowo narodzonego dziecka

Warunki? Dochód na osobę w rodzinie max. 1922 zł netto (to dochód osiągnięty w 2020, podzielony przez liczbę członków rodziny, także nowo narodzone dziecko). Wniosek musi zostać złożony do 12 miesięcy od urodzenia dziecka, pod warunkiem, że matka od co najmniej 10 tygodnia ciąży aż do porodu była pod opieką medyczną.

Sprawdź też

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI: kiedy przysługuje

Zasiłek macierzyński przysługuje również przez okres urlopu rodzicielskiego, który następuje po urlopie macierzyńskim. Długość rodzicielskiego także zależy od liczby dzieci urodzonych lub przyjętych na wychowanie i wynosi:

• 32 tygodnie (224 dni) w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,

• 34 tygodnie (238 dni) w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego zależy od terminu złożenia wniosków.

Sprawdź też:

Mama dziecka ma dwie opcje. Pierwsza występuje jeśli mama w ciągu 21 dni od porodu (lub po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza) wystąpi z wnioskiem o cały wymiar urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Wówczas zasiłek macierzyński za cały okres przysługuje jej w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Sprawdź też:

Natomiast z drugą opcją mamy do czynienia, gdy pracownica ze złożeniem wniosku nie zdąży we wspomnianym terminie 21 dni od porodu. Wtedy za okres urlopu macierzyńskiego (20 tygodni) mama otrzymuje zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru, czyli przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za okres 12 miesięcy kalendarzowych

Równie wysoki zasiłek macierzyński przysługuje także za pierwszych 6 tygodni urlopu rodzicielskiego w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka. Za pozostały okres urlopu rodzicielskiego, tj. 26 tygodni, zasiłek przysługuje w wysokości 60 proc. podstawy wymiaru.

ZASIŁEK WYCHOWAWCZY: ile wynosi

Rodzic na urlopie wychowawczym może złożyć wniosek o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem. Zasiłek wychowawczy wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie.

W przypadku dwojga rodziców na urlopie otrzymuje go tylko jeden opiekun. Zasiłek wychowawczy można pobierać przez 24 miesiące w przypadku opieki nad jednym dzieckiem, przez 36 miesięcy w przypadku opieki nad większą liczbą dzieci oraz przez 72 miesiące w przypadku opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością.

Ile? 400 zł miesięcznie w czasie urlopu wychowawczego

Dla kogo? Dla rodziców na urlopie wychowawczym, otrzymujących zasiłek rodzinny

Warunki? Wynosi zawsze 400 zł, bez względu na ilość dzieci pozostających pod opieką - można go pobierać do 2 lat przy jedynaku, do 3 lat przy bliźniakach, a do 6 lat, gdy urodzone dziecko jest niepełnosprawne

ZASIŁEK RODZINNY: komu przysługuje

Jeżeli miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 674 zł, rodzicom przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego.

Ile? 95 zł miesięcznie na dziecko do 5. roku życia, 124 zł miesięcznie na dziecko między 5. a 18. rokiem życia, 135 zł miesięcznie na dziecko między 18. a 24. rokiem życia.

Dla kogo? Dla rodziców będących w trudnej sytuacji finansowej.

Warunki? Kryterium dochodowe: miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 674 zł, a gdy dziecko jest niepełnosprawne – 764 zł - zasiłek jest przyznawany na dzieci do 18. roku życia lub 21 roku życia, jeśli nadal się uczy - można otrzymywać zasiłek na dzieci do 24. roku życia, jeśli nadal się uczą oraz są niepełnosprawne

W jaki sposób państwo wspiera rodziców? O jakie świadczenia i zasiłki warto się ubiegać? Wyjaśniamy, czym charakteryzują się najbardziej popularne typy zapomóg dla rodziców.Zobacz kolejne slajdy, przesuwając zdjęcia w prawo, naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

12 świadczeń i benefitów, o które warto zawalczyć, jeśli masz dziecko

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE/KOSINIAKOWE

To świadczenie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, ale nie otrzymują zasiłku lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnione do pobierania tego świadczenia są m. in.:

• osoby bezrobotne (niezależnie od tego, czy są zarejestrowani w urzędzie pracy czy nie)

• studenci

• rolnicy

• wykonujący pracę na podstawie umów cywilno-prawnych (umowa-zlecenie, umowa o dzieło)

• osoby zatrudnione

• prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Ile? 1000 zł netto miesięcznie przez 52-71 tygodni.

Dla kogo? Dla rodziców, którym urodziło się dziecko, a nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego

Warunki? Brak kryterium dochodowego - świadczenie jest przyznawane na 52 tygodnie, gdy urodził się jedynak, na 65 tygodni przy bliźniakach, na 67 tygodni przy trojaczkach, na 69 tygodni przy czworaczkach, a na 71 tygodni przy pięcioraczkach i jeszcze większej liczbie dzieci

500 PLUS: do kiedy będzie wypłacane?

Świeżo upieczeni rodzice mają aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. To ważny zapas czasu w tak gorączkowym okresie, wypełnionym nowymi obowiązkami. Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Ile? 500 zł miesięcznie na każde dziecko do 18. roku życia.

Dla kogo? Dla rodziców niepełnoletnich dzieci.

Warunki? W przypadku nowo narodzonych dzieci, wniosek należy złożyć do trzech miesięcy od narodzin, by otrzymać wyrównanie świadczenia za ten czas.

Sprawdź też:

POZNAŃSKIE ŚWIADCZENIE NA RZECZ WIELORACZKÓW: 1000 złotych do 18 roku życia

To świadczenie uchwalone przez Radę Miasta Poznania. Jego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad trojgiem lub więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu.

Świadczenie wypłacane jest raz na rok, aż do roku, w którym wieloraczki skończą 18 lat lub 24 lata, jeśli wciąż się uczą.

Pomoc przysługuje matce albo ojcu dzieci, ale także ich opiekunowi faktycznemu (czyli osobie, która faktycznie opiekuje się wieloraczkami, jeśli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dzieci) lub opiekunowi prawnemu.

Sprawdź też:

Ustalenie prawa do świadczenia następuje na wniosek złożony raz w roku, w okresie od 1 do 31 maja. W przypadku wieloraczków urodzonych w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia, wniosek można złożyć w terminie dwóch miesięcy od narodzin wieloraczków.

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY: zniżki dla rodzin wielodzietnych

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to po prostu system zniżek w granicach 7-10 proc. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej, czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżek mogą udzielać instytucje publiczne i przedsiębiorcy prywatni.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. ze zniżek: na przejazdy kolejowe - rodzice lub małżonkowie rodziców mają 37 proc. zniżki na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne, w opłatach paszportowych - 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. w przypadku rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych.

„WYPRAWKA DLA GZUBKA”

„Wyprawkę dla gzubka”, czyli prezent od Miasta Poznania, w postaci m. in. śpioszków, kocyka, czapki itp. rzeczy, otrzymują rodzice, którzy mieszkają i płacą podatki w Poznaniu.

Wniosek o jej przyznanie należy złożyć w ciągu miesiąca od dnia narodzin dziecka. W praktyce będzie to wyglądać tak, że przychodząc do Urzędu Stanu Cywilnego po akt urodzenia dziecka rodzic wypełni wniosek i dostanie „Wyprawkę dla gzubka”.

URLOP MACIERZYŃSKI

Urlop macierzyński przysługuje kobiecie przy okazji narodzin dziecka. Kodeks pracy określa jego wymiar i uzależnia go od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. I tak kobieta, która urodziła jedno dziecko ma do wykorzystania 20 tygodni urlopu. W przypadku urodzenia bliźniaków – 31 tygodni; trojaczków – 33 tygodni; czworaczków – 35 tygodni, a pięciorga (i więcej) dzieci – 37 tygodni.

Urlop macierzyński chętnie wykorzystywany jest wraz z urlopem rodzicielskim, co przy urodzeniu jednego dziecka daje łącznie maksymalnie 52 tygodnie, czyli rok wolnego. Urlop macierzyński można rozpocząć już przed porodem – maksymalnie 6 tygodni wcześniej.

Kobieta ma też prawo wrócić do pracy wcześniej, ale pod dwoma warunkami. Nie może to być wcześniej niż po 14 tygodniach urlopu, a pozostały urlop macierzyński musi wykorzystać ojciec. Wtedy mówimy o tzw. urlopie tacierzyńskim. W czasie urlopu macierzyńskiego otrzymuje się wynagrodzenie. Jeśli matka chce wrócić do pracy wcześniej, musi poinformować o tym pracodawcę, najpóźniej 7 dni przed powrotem.

URLOP RODZICIELSKI

Wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi 32 tygodnie (po urodzeniu jednego dziecka) lub 34 tygodnie (po urodzeniu bliźniaków i większej liczby dzieci naraz). Przysługuje za niego zasiłek. Urlop rodzicielski może wykorzystać matka, ojciec lub rodzice razem. Jeśli jednak zdecydują się na to trzecie rozwiązanie, łączny wymiar urlopu nie może przekroczyć 32 lub 34 tygodni.

Wniosek o skorzystanie składa się nie później, niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Co ważne – urlop rodzicielski można dzielić i odbywać w maksymalnie czterech częściach. Jedna z nich musi przypadać od razu po zakończeniu urlopu macierzyńskiego i nie może być krótsza niż sześć (w przypadku urodzenia jednego dziecka) lub osiem tygodni (w przypadku urodzenia dwójki i więcej dzieci). Pozostałe części muszą mieć minimum osiem tygodni.

Rodzice mogą korzystać z urlopu rodzicielskiego w tym samym czasie.

Sprawdź też:

URLOP WYCHOWAWCZY

Prawo do urlopu wychowawczego zyskują pracownicy z minimum sześciomiesięcznym stażem pracy, ale liczonym także wraz z ewentualnymi poprzednimi pracodawcami. Urlop przysługuje rodzicom dzieci do 6. roku życia lub 18. roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Urlop wychowawczy jest bezpłatny i łącznie rodzice mają go do dyspozycji maksymalnie 36 miesięcy. Maksymalnie, ponieważ jeśli ma wynosić 36 miesięcy, to musi z niego skorzystać jeden i drugi rodzic, choćby w formule 35 do 1.

Prawo do pełnych 36 miesięcy w przypadku tylko jednego rodzica obowiązuje w szczególnych przypadkach, np. gdy drugi rodzic nie żyje, albo nie przysługuje mu władza rodzicielska. Z urlopu wychowawczego można skorzystać w maksymalnie pięciu częściach, ale nie muszą one występować po sobie. Korzystać z niego rodzice mogą jednocześnie, ale nie wpływa to na jego wydłużenie.

OPIEKA NAD DZIECKIEM

Opieka nad dzieckiem to forma urlopu okolicznościowego. Przysługuje pracownikowi, który wychowuje przynajmniej jedno dziecko do 14. roku życia. W ciągu roku do wykorzystania z tego tytułu są dwa dni wolne (zamienne na 16 godzin). To urlop płatny, a wynagrodzenie tak jak w przypadku innych urlopów okolicznościowych, liczy się jak za urlop wypoczynkowy.

Z opieki może skorzystać tylko jeden z rodziców lub opiekunów. Przysługuje w tym samym wymiarze, niezależnie ile dzieci się wychowuje.

Żeby skorzystać z opieki trzeba złożyć u pracodawcy wniosek, ale nie trzeba podawać przyczyny. Pracodawca nie może odmówić pracownikowi wolnego. Na liczbę dni wolnych z tytułu opieki nie wpływa zmiana pracy. W ciągu roku są to zawsze maksymalnie dwa dni.

Opiekę można wykorzystać za jednym razem, albo podzielić na dwa pojedyncze dni. Wtedy z jednego może skorzystać matka, a z drugiego ojciec dziecka. Tak jak przy urlopie okolicznościowym – niewykorzystane dni wolne nie przechodzą na kolejny rok.

Która porodówka w Poznaniu jest najlepsza? Pewną wskazówką mogą być ankiety przeprowadzone wśród kobiet przez Fundację Rodzić Po Ludzku, które rodziły dzieci w poznańskich szpitalach. Kobiety oceniały m.in. postawę personelu, pomoc w opiece nad dzieckiem, wsparcie w karmieniu piersią, swobodę rodzenia, czy ogólne warunki w szpitalu. Na podstawie ocen powstał ranking.Zobacz, jak oceniono porodówki w Poznaniu ----->

Która porodówka w Poznaniu jest najlepsza? Zobacz ranking sz...

PRZERWY DLA KOBIETY KARMIĄCEJ PIERSIĄ

Pracownica, która karmi piersią i pracuje minimum 6 godzin dziennie, ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw, które wliczają się do czasu pracy. Jeżeli karmi więcej niż jedno dziecko, ma zagwarantowane prawo do dwóch 45-minutowych przerw.

Pracownica, która spędza w pracy mniej niż 6 godzin dziennie, ma prawo do jednej przerwy.

ZWOLNIENIE NA BADANIA PRENATALNE

Kobieta w ciąży może dostać zwolnienie na badania dotyczące ciąży. Ma również prawo starać się o zmianę czasu pracy, przeniesienie do innej pracy, a nawet - o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

OCHRONA PRZED ZWOLNIENIEM KOBIETY W CIĄŻY

Zasadniczo nie można zwolnić kobiety w ciąży, która ma podpisaną umowę o pracę. Jeżeli umowa została zawarta na czas określony dłuższy niż jeden miesiąc, a pracodawca chce ją rozwiązać po upływie trzeciego miesiąca ciąży pracownicy, umowa musi zostać przedłużona do dnia porodu. W ten sposób ustawodawcy zapewnili kobietom prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Sprawdź też:

od 7 lat
Wideo

21 kwietnia II tura wyborów. Ciekawe pojedynki

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski