Jak segregować odpady?

Materiał informacyjny

Wideo

Góry niesegregowanych i nieprzetworzonych odpadów rosną. Wszyscy możemy walczyć z tym zjawiskiem. Efektywnie przetworzone surowce pomagają zaoszczędzić energię, zmniejszyć zużycie wody oraz emisję dwutlenku węgla.

Przed blokami i kamienicami od dawna stoją kolorowe kontenery na śmieci, które ułatwiają ich klasyfikację i późniejsze sortowanie. Barwa pojemnika określa, jaki rodzaj odpadów może się w nich znaleźć. Wszystkie śmieci, które nie podlegają segregacji, trafiają do czarnego kontenera.

Są grupy odpadów, których nie można wrzucić do żadnego pojemnika (gabaryty, leki, baterie i inne odpady niebezpieczne). Z takimi śmieciami najlepiej przyjechać do PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). Ich lokalizacje to:

· ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284, Poznań
· ul. Wrzesińska 12, Poznań
· ul. Meteorytowa 1, Suchy Las

Wszelkie informacje na temat segregacji odpadów można znaleźć na stronie internetowej GOAP - https://www.goap.org.pl/edukacja/jak-segregowa%C4%87 oraz w nowej aplikacji Wywozik.

Dodaj ogłoszenie