Glifosat często pojawia się jako składnik herbicydów. Jest powszechnie stosowany we wszystkich państwach członkowskich UE przy uprawie zbóż, w winnicach, sadach i plantacjach oliwek w UE.

 

Brak zezwolenia na jego stosowanie na terenie UE skutkowałoby obniżeniem poziomu konkurencyjności rolnictwa państw członkowskich, uważa Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie glifosatu, za zezwoleniem głosowało 374 posłów, przeciwnych było 225,a 102 wstrzymało się od głosu. Posłowie opowiedzieli się za możliwością stosowania glifosatu w profesjonalnym użytkowaniu.Zgodnia PE dotyczy sotosowania glifosatu w profesjonalnej działalności rolniczej. "W stosunku do osób fizycznych sprzedaż herbicydów zawierających tą substancje aktywną nie będzie możliwa", donosi Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin.

 

- Europejscy obywatele głosami swoich reprezentantów opowiedzieli się za dalszym stosowaniem glifosatu przez rolników. Tym samym Parlament Europejski pokazał, że wspiera rolnictwo europejskie i dba o rozwój unijnej konkurencyjności - komentuje Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, który z satysfakcją przyjął decyzję z Brukseli.

 

Parlamnet Europejski brał pod uwagę opinię Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). O pozytywnej klasyfikacji glifosatu świadczą analizy przeprowadzone przez Komisję Europejską oraz EFSA. Decyzja zapadła 13 kwietnia.

 

Źródło: informacja prasowa