Sprawa tej inwestycji ciągnie się już kilka lat. W ramach zadania na terenie obu gmin miałoby powstać 9 turbin wiatrowych. Inwestycja miałaby zostać zlokalizowana na terenie wykorzystywanym głównie rolniczo. Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się około 600 metrów od terenu, gdzie miałyby stanąć wiatraki. Przedsiębiorca wystąpił do gminy z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji. Po kilku latach, 16 marca tego roku zapadła pozytywna decyzja w tej kwestii:

- Zgodnie z dokumentami wyrażono zgodę na realizację przedsięwzięcia. Na podstawie przedłożonych dokumentów przeprowadzona została szczegółowa analiza oraz ocena bezpośredniego wpływu  inwestycji na środowisko oraz sposobów zapobiegania i ograniczania tego negatywnego wpływu. Inwestor został zobowiązany do spełnienia szeregu wymogów, a także warunków postawionych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku. Dostosowanie się do tych wytycznych wpłynie na możliwość realizacji przedsięwzięcia- wyjaśnia wójt gminy Granowo, Zbigniew Kaczmarek i dodaje:

- Sprawa ciągnie się już bardzo długo. Mieliśmy wiele protestów i odwołań od wcześniejszych decyzji. Dodam, że w ramach wykonania zadania miałaby powstać zespół elektrowni wiatrowych „FW  Niemierzyce” w obrębie  miejscowości Dakowy Mokre, Strzępiń, Niemierzyce oraz Drużyń. Oprócz turbin wiatrowych planowana jest  także budowa m.in. dróg dojazdowych, stacji elektroenergetycznej, kabli sterowania i automatyki oraz doziemnej linii energetycznej wysokiego napięcia. Miejmy nadzieję, że dalsza droga, jaka jeszcze została do wykonania zadania przebiegnie sprawniej i bez żadnych komplikacji- podsumował wójt.

Od decyzji tej istnieje jednak możliwość odwołania. Do tematu wrócimy.