Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca płatności bezpośrednie za 2015 i jednocześnie przyjmuje wnioski za obecny rok. Rolnicy ubiegają się też o fundusze na modernizacje swoich gospodarstw oraz premie dla młodych gospodarzy. Ile wniosków wpłynęły już do Agencji?

Do 5 kwietnia rolnicy złożyli do ARiMR 106,76 tys. wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok, raportuje Agencja. Jeszcze trwa i zgodnie z przepisami może trwać do 30 czerwa wypłata poprzednich dopłat. Od 1 grudnia, kiedy ARiMR zaczęła przekazywać drugą część dopłat (po wcześniejszym wypłaceniu zaliczek - 2,68 mld złotych między 16.10 a 30.11.2015) do 6 kwietnia 2016 na konta rolników w ramach dopłat bezpośrednich za 2015 rok trafiło 7,25 mld złotych. Łącznie za 2015 rok ARiMR przelała na konta 9,93 mld złotych.

 

Poza dopłatami bezpośrednimi do rolników trafiają pieniądze w ramach ONW - ok. 600 tys. rolników 958,42 mln złotych i ponad 163 mln złotych dla ok. 25 tys. rolników - w ramach płatności rolnośrodowiskowych.

 

Od 31 marca gospodarze mogą składać wnioski na modernizację gospodarstw rolnych. Do tej pory (6 kwietnia) do Agencji dotarły na ten cel 343 wnioski na kwotę 67,26 mln zł. Znacznie mniej osób zdecydowało się obecnie, żeby starać się o środki z puli Premie dla młodych rolników - tylko 15 osób. Nabór potrwa do 29 kwietnia. 

 

Źródło: ARiMR