Minęła już połowa czasu wyznaczonego na przyjmowanie przez biura powiatowe ARiMR wniosków o środki z puli na modernizację gospodarstw rolnych oraz premie dla młodych rolników. Wnioski można dostarczać do 29 kwietnia.

 

Do 13 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarejestrowała 1409 wniosków na modernizację, 92 wnioski o premie dla młodych. Więcej: Modernizacja gospodarstw rolnych 2016 - informacje o naborze wniosków

 

Równocześnie trwa nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie 2016, tu rolnicy mają jeszcze miesiąc.

Do tej pory wpłynęło 193,4 tys. formularzy. Podstawowy czas kończy sie 16 maja. "Kto nie zdąży złożyć kompletnego wniosku w tym terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 10 czerwca, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1%".

 

Rolnik, który ma co najmniej 10 ha gruntów ornych musi stosować dywersyfikację upraw, a rolnicy posiadający powyżej15 ha gruntów ornych są też zobowiązani utrzymywać w gospodarstwie obszary proekologiczne (EFA). "W 2016 r. obowiązuje również zakaz przekształcania tzw. cennych przyrodniczo trwałych użytków zielonych. ARiMR przypomina również, że do każdej działki ewidencyjnej, na której deklarowane są działki rolne, do wniosku należy dołączyć załącznik graficzny z wyrysowanymi działkami rolnymi i obszarami EFA", przypomina ARiMR.

 

Źródło: ARiMR