W czwartek po południu resort rolnictwa podał informację o podjętej dziś uchwale "w sprawie ustanowienia programu pomocy producentom mleka i w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocy producentom mleka".

Założenia mówią o tym, że program pomocy miałby zacząć działać 1 sierpnia tego roku. Wsparcie jest przeznaczone dla tych producentów, którzy muszą zapłacić kary za przekroczenie przyznanych im kwot mlecznych w minionym sezonie 2014/2015. Warunkiem jest jednak uzyskanie zgody Komisji Europejskiej na realizację programu. 

 

"Program będzie polegał na umorzeniu w całości lub części opłat za przekroczenie kwot indywidualnych, których wniesienie zagraża ważnym interesom rolników. Program pomocowy jest konieczny ze względu na drastyczny spadek cen skupu mleka" wyjaśnia ministerstwo.


395 mln zł - tyle maksymalnie wyniesie proponowana pomoc dla rolników

 

Rolnik będzie musiał skierować wniosek o umorzenie opłaty do ministra rolnictwa, a w nim przedstawić swoją sytuację materialną, "aby decyzja w sprawie udzielenia mu pomocy nie pozostawiała wątpliwości, że jest uzasadniona". Planowe wsparcie będzie polegało na całkowitym lub częściowym umorzeniu II i III raty, jednak, co ważne, tylko dla gospodarzy, którzy zapłacili I ratę opłaty za przekroczenie indywidualnej kwoty. 

 

Uchwałę Radzie Ministrów przedłożył minister Krzysztof Jurgiel. Aby zaczęła obowiązywać, konieczna jest zgoda Komisji Europejskiej, żeby rząd mógł zastosować taką formę pomocy. 

Źródło: minrol.gov.pl