Już 15 września startuje cykl edukacyjnych spotkań online: „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”

Materiał informacyjny PARP
Udostępnij:
Cieszące się wielkim zainteresowaniem przedsiębiorców edukacyjne wideokonferencje powracają w kolejnym cyklu. Tym razem Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkania poświęcone pakietowi rządowych rozwiązań, które wesprą przedsiębiorców w prowadzeniu działalności – również tych, których firmy zostały dotknięte skutkami pandemii.

Cykl „Idea Rozwoju Twojego Biznesu” to seria spotkań online, poświęconych wybranym rozwiązaniom z „Polskiego Ładu”, a także tarczy antykryzysowej i finansowej. W trakcie wideokonferencji, które będą odbywały się regularnie w okresie od września do grudnia, zostaną poruszone m.in. tematy: budownictwa, aspektów prawnych przy wprowadzaniu firmy na rynki zagraniczne, korzystania przez biznes z cyfryzacji administracji, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, regulacji zamówień publicznych czy pozyskiwania i utrzymywania młodych pracowników. Przedsiębiorcy dowiedzą się też więcej o Systemie Rejestrów w Turystyce, Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków czy Funduszu Pracy na rzecz polskiej przedsiębiorczości.

Do udziału w spotkaniach zaproszono ekspertów z 19 instytucji, m.in.: Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Finansów, KUKE, Głównego Urzędu Miar, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Urzędu Zamówień Publicznych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju czy Banku Gospodarstwa Krajowego. Eksperci przez kolejne tygodnie będą dzielić się z przedsiębiorcami wiedzą i praktycznymi wskazówkami na temat korzystania z rozwiązań osłonowych proponowanych firmom przez rząd.

Pierwsze spotkanie już w najbliższą środę

Pierwsze spotkania w ramach cyklu #idearozwojubiznesu przewidziane są na drugą połowę września. W ramach rozpoczynającego cykl spotkania „Rozwijaj swoją firmę cyfrowo” przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się, jak cyfryzacja wpływa na odporność firm podczas kryzysu i dlaczego warto w nią inwestować. Konferencja będzie okazją do zapoznania się z nowym działaniem „Bony na cyfryzację”, które realizuje PARP w ramach Funduszy Europejskich.

Z kolei już 16 września uczestnicy spotkania pt. „Polski Ład - korzyści dla przedsiębiorców” będą mieli okazję poznać rozwiązania podatkowe proponowane przez rząd. Eksperci ministerstw przybliżą m.in. zasady funkcjonowania tzw. estońskiego CIT-u oraz ulg na innowacje.

Bezpłatny udział dla wszystkich zainteresowanych

Każde spotkanie składa się indywidualnych prelekcji zaproszonych ekspertów, moderowanej dyskusji na najważniejsze z poruszonych tematów, a także odpowiedzi na pytania uczestników.

Konferencje z cyklu #idearozwojubiznesu będą transmitowane „na żywo” na stronie internetowej www.parp.gov.pl/idearozwojubiznesu. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Z pomocą do przedsiębiorców

Dzięki staraniom przedsiębiorców, pracowników oraz mądrej i szybkiej pomocy państwa o bezprecedensowej skali, polska gospodarka poradziła sobie z pandemią nadzwyczaj dobrze. Pandemia jest jednak cezurą, która wyznacza trwałą zmianę naszego sposobu funkcjonowania. Nowe czasy potrzebują nowego spojrzenia na gospodarkę i reform społeczno-gospodarczych, które pozwolą jej na rozwój na nowych pułapach. Naszą receptą na restart gospodarki po globalnym wstrząsie związanym z pandemią jest „Polski Ład”. To nie tylko historyczne podwyższenie kwoty wolnej od podatków do wysokości 30 tys. zł, ale także kilkanaście korzystnych rozwiązań podatkowych dla przedsiębiorstw, nowe ulgi na innowacje (w tym ulga na prototyp, na zatrudnienie innowacyjnych pracowników oraz na robotyzację), a także ulgi na rozwój i ekspansję – mówi Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii.

PARP od początku pandemii wspiera MŚP zarówno specjalnymi programami pomocy finansowej, jak i wsparciem merytorycznym. Przykładem jest kolejny cykl wideokonferencji edukacyjnych. Zależy nam na tym, aby dzięki spotkaniom online dotrzeć do jak najszerszego grona przedsiębiorców. Do współpracy zaprosiliśmy ekspertów z różnych instytucji i branż, którzy opowiedzą o tych rozwiązaniach osłonowych, które rząd przygotował dla przedsiębiorców – zapewnia Mikołaj Różycki, p.o. prezesa Polskiej Agencji
Patronami medialnymi cyklu są: Polska Agencja Prasowa, Polsat News oraz Polska Press.

Już 15 września startuje cykl edukacyjnych spotkań online: „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”

Materiał oryginalny: Już 15 września startuje cykl edukacyjnych spotkań online: „Idea Rozwoju Twojego Biznesu” - Polska Times

Dodaj ogłoszenie