Karta Dużej Rodziny KDR: ulgi, zniżki, wniosek. Karta Dużej Rodziny - lista partnerów programu. KDR dla seniorów - jak wyrobić kartę?

RED

Wideo

Karta Dużej Rodziny jest programem w ramach którego osoby, które wychowały minimum trójkę dzieci mogą korzystać ze zniżek u partnerów. Karta Dużej Rodziny występuje zarówno w wariancie ogólnopolskim, jak i regionalnym, czy miejskim, na przykład mieszkańcy Poznania, którzy posiadają KDR mogą liczyć na dodatkowe zniżki. Od stycznia 2019 roku mogą z niej także korzystać seniorzy, którzy urodzili, bądź wychowali minimum troje dzieci. Jak ją wyrobić i komu przysługuje Karta Dużej Rodziny? Sprawdź, z jakich zniżek można korzystać u partnerów Karty Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny 2019: Czym jest, komu przysługuje i jak ją wyrobić? Zniżki i partnerzy

Z miesiąca na miesiąc Karta Dużej Rodziny zyskuje na popularności wśród Polaków. Po zmianach w prawie, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej szacuje, że Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, będzie miała około 3 mln użytkowników. Od 2015 roku w Poznaniu funkcjonuje też Poznańska Karta Dużej rodziny.

Sprawdź jakie są zasady korzystania i wyrabiania Karty Dużej Rodziny, a także kto i u jakich partnerów może skorzystać ze zniżek oferowanych w tym programie.

Karta Dużej Rodziny KDR: ulgi, zniżki, wniosek. Karta Dużej Rodziny - lista partnerów programu. KDR dla seniorów - jak wyrobić kartę?
źródło: obywatel.gov.pl

Karta Dużej Rodziny – czym jest?

Karta Dużej Rodziny, to program dla rodzin, w których jest przynajmniej trójka dzieci. Dzięki niej można korzystać ze zniżek przyznawanych przez państwowe i prywatne firmy – partnerów Karty Dużej Rodziny. Zniżki obowiązują na towary i usługi – np. komunikacyjne, spożywcze, paliwowe czy bankowe.

Po otrzymaniu karty można jej używać w miejscach, które są oznaczone napisem „Tu Honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Karta jest dostępna zarówno w fizycznej – plastikowej wersji, jak i poprzez aplikację mobilną.

W miejscach z takim znaczkiem w widocznym miejscu, honorowana jest Karta Dużej Rodziny.
W miejscach z takim znaczkiem w widocznym miejscu, honorowana jest Karta Dużej Rodziny. źródło: obywatel.gov.pl

Oprócz Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, bardzo często funkcjonują też lokalne programy dla rodzin z minimum trójką dzieci. Tak jest np. w Poznaniu, w którym od 2015 roku działa Poznańska Karta Dużej Rodziny (więcej o niej poniżej). Takie lokalne karty najczęściej są połączone z kartą ogólnopolską i można korzystać ze zniżek u partnerów, używający tylko jednej karty z napisem: Karta Dużej Rodziny.

Karta dużej rodziny – komu przysługuje?

Pierwotnie Karta Dużej rodziny przysługiwała jedynie rodzicom i dzieciom, którzy w momencie wprowadzenia programu wychowywali trójkę dzieci. Jednak dzięki zmianom w prawie – obecnie zakres użytkowników jest zdecydowanie większy i obejmuje także seniorów.

Od 1 stycznia 2019 roku o Kartę Dużej Rodziny mogą się ubiegać także rodzice, którzy kiedykolwiek wychowali i mieli na utrzymaniu minimum trójkę dzieci. Nie ma znaczenia w jakim wieku są one obecnie oraz to czy żyją. Po tym rozszerzeniu szacuje się, że z Karty Dużej Rodziny może korzystać nawet do 3 milionów Polaków.

Dzieci również mogą korzystać ze zniżek przysługujących z tytułu Karty Dużej Rodziny. Mają do tego prawo:

 • do ukończenia 18 lat,
 • lub do ukończenia 25 lat w przypadku kontynuowania nauki.

Rodzice natomiast mają prawo do zniżek dożywotnio. Karta przysługuje też osobom, które pozostawały w konkubinacie. W przypadku, gdy któryś z partnerów nie jest rodzicem trojga dzieci, wówczas nie może korzystać z ulg. I tak np. w związku nieformalnym kobieta, która ma dwoje dzieci z obecnym partnerem, a mężczyzna posiada też dziecko z poprzedniego związku, to jemu przysługuje karta, a jej nie.

– Musi on jednak udowodnić, że ponosi czy ponosił koszty utrzymania dziecka z pierwszego związku, na przykład miał zasądzone alimenty

– wyjaśnia Damian Napierała, zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Czytaj więcej: Wychowałeś przynajmniej troje dzieci? Nieważne kiedy to było. Masz prawo do Karty Dużej Rodziny i zniżek

Uprawnienia do karty przysługują natomiast małżonkowi rodzica, który ma co najmniej troje dzieci, nawet jeżeli małżonek ten nie ma żadnego własnego dziecka.

Kartę mogą też uzyskać rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Nie ma znaczenia poziom dochodów osoby korzystającej z karty.

Wydawaniem Kart Dużej Rodziny w Poznaniu zajmuje się Poznańskie Centrum Świadczeń.
Wydawaniem Kart Dużej Rodziny w Poznaniu zajmuje się Poznańskie Centrum Świadczeń. Waldemar Wylegalski

Jak wyrobić ogólnopolską kartę dużej rodziny?

Wydawaniem kart zajmuje się właściwa jednostka na terenie każdej gminy. W przypadku Poznania będzie to Poznańskie Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub Małachowskiego 10. Komplet dokumentów można także składać w Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy ul. Ratajczaka 44. Można je także przesłać pocztą lub złożyć wniosek przez internet na stronie: [email protected].

Co jest potrzebne by wyrobić Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny? Przede wszystkim należy wypełnić odpowiedni wniosek. Można go znaleźć tutaj: [pobierz wniosek] wraz z objaśnieniem, jak należy go wypełnić.

Poza tym potrzebne będzie przygotowanie niezbędnych dokumentów. Strona Ministerstwa Cyfryzacji precyzuje, że są to:

1. W przypadku ojca i matki:

 • oświadczenie, że nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci — można je napisać samodzielnie lub wypełnij odpowiedni formularz,
 • dowód osobisty lub paszport — jeśli nie mają numeru PESEL.

2. W przypadku macochy i ojczyma (małżonek jednego z rodziców) — jeśli nie mają numeru PESEL:

 • dowód osobisty lub paszport,
 • akt małżeństwa.

3. W przypadku dzieci poniżej 18 lat (jeśli nie mają numeru PESEL):

 • akt urodzenia,
 • albo dowód osobisty,
 • lub paszport.

4. W przypadku dzieci powyżej 18 lat:

 • dowód osobisty lub paszport (jeśli nie mają numeru PESEL),
 • oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na studiach — napisz je samodzielnie lub wypełnij odpowiedni formularz.

5. W przypadku dzieci niepełnosprawnych powyżej 18 lat:

 • dowód osobisty lub paszport (jeśli nie mają numeru PESEL).

6. W przypadku dzieci z rodzin zastępczych albo z rodzinnego domu dziecka:

 • postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,

7. Osoby, które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka:

 • oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.

8. W przypadku cudzoziemców — dodatkowo, oprócz wyżej wymienionych dokumentów:

 • dokument, który potwierdzi prawo do mieszkania w Polsce,
 • zezwolenie na pobyt w kraju.

Po złożeniu dokumentów należy oczekiwać na informację o wydaniu Karty Dużej Rodziny. Zwykle jest ona wydawana w ciągu miesiąca od złożenia wniosków i kompletu potrzebnych dokumentów.

Tak wygląda awers i rewers Karty Dużej Rodziny.
Tak wygląda awers i rewers Karty Dużej Rodziny. źródło: obywatel.gov.pl

W Poznaniu karty można odebrać w Poznańskim Centrum Świadczeń lub po wcześniejszym umówieniu w Centrum Inicjatyw Rodzinnych.

Poznańskie Centrum Świadczeń otwarte jest:

 • w poniedziałek od godziny 7.30 do 16
 • we wtorek od godziny 7.30 do 15.30
 • w środę od godziny 7.30 do 15
 • w czwartek od godziny 7.30 do 15.30
 • w piątek od godziny 7.30 do 15

Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy ul. Ratajczaka 44 funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18.

Wydawaniem Kart Dużej Rodziny w Poznaniu zajmuje się Poznańskie Centrum Świadczeń.
Wydawaniem Kart Dużej Rodziny w Poznaniu zajmuje się Poznańskie Centrum Świadczeń. Waldemar Wylegalski

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny – zniżki i partnerzy

Z Karty Dużej Rodziny można korzystać w formie plastikowego dokumentu, a także w postaci aplikacji mobilnej mKDR, która jest do pobrania w sklepie Google Play (dla systemu operacyjnego Android) oraz AppStore (system iOS).

Tak wygląda Karta Dużej Rodziny w aplikacji mKDR.
Tak wygląda Karta Dużej Rodziny w aplikacji mKDR. źródło: obywatel.gov.pl

U partnera, u którego chcemy skorzystać ze zniżek przysługujących z tytułu Karty Dużej Rodziny wystarczy ją okazać (w formie plastikowej lub elektronicznej – na ekranie smartfona) i zostaną one przyznane.

Kto jest partnerem Karty Dużej Rodziny, u którego można skorzystać ze zniżek? To m. in. firmy takie jak:

 • Orlen,
 • Shell,
 • Lotos,
 • Bank Pekao S.A.,
 • PZU,
 • LOT,
 • PKP,
 • PGNiG,
 • Carrefour,
 • Lidl,
 • Piotr i Paweł,
 • Przewozy Regionalne,
 • Kina Helios,
 • Deichmann,
 • Laboratoria Alab,
 • Lux Med.

To oczywiście ledwie niewielki procent ze wszystkich firm, które są partnerami Karty Dużej Rodziny. Łącznie punktów, w których można korzystać ze zniżek jest w Polsce kilkanaście tysięcy.

Aby sprawdzić, gdzie można je uzyskać w pobliżu swojego miejsca pobytu, wystarczy wejść na stronę internetową: Wyszukiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny lub sprawdzić to w aplikacji mKDR.

Zobacz też:Masz KDR - dosztaniesz zniżkę na paszport

Wydawaniem Kart Dużej Rodziny w Poznaniu zajmuje się Poznańskie Centrum Świadczeń.
Wydawaniem Kart Dużej Rodziny w Poznaniu zajmuje się Poznańskie Centrum Świadczeń. Waldemar Wylegalski

Poznańska Karta Dużej Rodziny – czym jest, jak wyrobić?

Poznańska Karta Dużej Rodziny funkcjonuje w stolicy Wielkopolski od 2015 roku. Od początku 2018 roku posiadając ogólnopolską i poznańską kartę nie trzeba już korzystać z dwóch dokumentów. Zniżki przyznane w ramach Poznańskiej Rodziny Dużej obowiązują po okazaniu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
Poznańska wersja programu oferuje zniżki u lokalnych partnerów i w spółkach należących do miasta. Zasady jej przyznawania są takie same, jak w przypadku ogólnopolskiego odpowiednika. Jedyna różnica jest oczywiście taka, że żeby korzystać ze zniżek należy być mieszkać na terenie Poznania.

Wnioskowanie o poznańskie uprawnienia odbywa się na takiej samej zasadzie, jak przy wnioskowaniu o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Niezbędne dokumenty można więc złożyć osobiście w CIR - Centrum Inicjatyw Rodzinnych, przy ul. Ratajczaka 44 lub Poznańskim Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu.

Wnioskować można też zdalnie za pośrednictwem systemu Empatia, poczty czy platformy elektronicznej e-PUAP.

Poznańska Karta Dużej Rodziny – zniżki i partnerzy

Poznańska Rodzina Duża to program w ramach którego, można skorzystać ze zniżek u lokalnych firm. W połączeniu z Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny daje to użytkownikowi kolejne możliwości skorzystania z ofert specjalnej partnerów programu, tym razem na poziomie np. Poznania.

Kto jest partnerem Poznańskiej Rodziny Dużej, u którego można skorzystać ze zniżek? To m. in. firmy takie jak:

 • Akademia Piłkarska Reissa,
 • Cityzen Klub,
 • KKS Lech Poznań,
 • Pływalnia Atlantis,
 • Obiekty Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji,
 • Termy Maltańskie,
 • Diagnostyka Wielkopolska,
 • Prywatna Lecznica Certus,
 • Auchan Komorniki,
 • Chata Polska,
 • Poznańskie Stowarzyszenie Taksówkarzy,
 • Pozmot Poznań,
 • Leader School Poznań,
 • OSK Lider,
 • Blubry Poznańskie,
 • Brama Poznania ICHOT,
 • CK Zamek,
 • Kino Muza,
 • Kino Rialto,
 • Teatr Nowy w Poznaniu,
 • Teatr Polski w Poznaniu.

I wiele więcej partnerów programu Poznańska Rodzina Duża, których można znaleźć na stronie: Karty dla Rodzin 3+: katalog zniżek.

Wydawaniem Kart Dużej Rodziny w Poznaniu zajmuje się Poznańskie Centrum Świadczeń. To właśnie tam można odebrać Kartę Dużej Rodziny, która uprawnia do
Wydawaniem Kart Dużej Rodziny w Poznaniu zajmuje się Poznańskie Centrum Świadczeń. To właśnie tam można odebrać Kartę Dużej Rodziny, która uprawnia do wielu zniżek. Waldemar Wylegalski

Komentarze 8

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
3 grudnia 2019, 22:39, Gość:

Biedronka karta dużej rodziny kpina Biedronka to naciągacze i manipulatorzy wszystko po to żeby ściągnąć klienta z dziećmi bo dziecko chce to co w Biedronce dla dziecka najdroższe zabawki i niby zachęty do zbierania naklejek na buble nigdy nie kupuj w Biedronce

Biedronka nie jest partnerem KDR. To dlaczego piszesz bzdury?

G
Gość

Lewacki poznań nie honoruje KDR - wstyd

E
Edzio z Gądek.

Paranoja, jestem zameldowany w Poznaniu, ale żona w gminie ościennej i KDR mamy wydane przez gminę. W tej sytuacji KDR nie działa na Termach Maltańskich. PARANOJA!!!! W Gdańsku respektują naszą kartę a w mieście w którym płacę podatki (NIP poznański) nie mam zniżek przy 3 dzieci...Możecie sobie tą karę ... umieścić.... w .... okrągłym pojemniku w rogu waszego poznańskiego biura. Jaśkowiaki i inne cfaniaki.

Propaganda.

Poznań wstyd, zaczęło się od chlebaka zamiast dworca i dalej robicie sobie szopkę z mieszkańców. Moja reakacja: wymeldowuję się z Poznania do PZtów. a razem ze mną moja firma. Bye bye.

Za 5 lat poznań będzie 300 tys. miastem na poziomie Zielonej Góry,

Brawo władze Poznania.

G
Gość

Biedronka karta dużej rodziny kpina Biedronka to naciągacze i manipulatorzy wszystko po to żeby ściągnąć klienta z dziećmi bo dziecko chce to co w Biedronce dla dziecka najdroższe zabawki i niby zachęty do zbierania naklejek na buble nigdy nie kupuj w Biedronce

G
Gość

NA BASENIE POSIRU CHWIAŁKA TEŻ NIE OBOWIĄZUJE OGÓLNOPOLSKA KARTA DUZEJ RODZINY TO CHYBA KPINA Z PROGRAMU!!!!!!!!!!!!!!

G
Gość

Wielka szkoda że Poznań dzieli na naszych i obcych w górach i nad morzem mieszkańcy Poznania mogą korzystać z uprawnień KDR ale mieszkańcy gór i innych regionów Polski przyjeżdżając do Poznania u wielu partnerów niestety nie, przyjechałem z czwórką dzieci latem na wakacje do rodziny w Poznaniu i na Termy nie mogliśmy wejść korzystając z uprawnień KDR.

J
Jola
Ogólnopolska Byłaby dobra gdyby były zniżki chociaż na termy bo nawet na termach niema bietu rodzinnego 2 3 tylko 2 1 co to za rodzina 2 1 mało korzystam z tej karty dla nas bezużyteczna
G
Gość
2019-04-23T16:53:09 02:00, Gość:

No jeżeli chodzi o karty paliwowe to jest coś takiego jak E100 https://cards.e100.eu/pl/ Taniej w 26 krajach UE, wiec warto zbadac.

no taa, akurat tu jest dobre ze przy jednoosobowej dzielności już można z niej korzystać.

Dodaj ogłoszenie