Karta Dużej Rodziny KDR: ulgi, zniżki, wniosek. Karta Dużej Rodziny - lista partnerów programu. KDR dla seniorów - jak wyrobić kartę?

RED

Wideo

Zobacz galerię (9 zdjęć)
Karta Dużej Rodziny jest programem w ramach którego osoby, które wychowały minimum trójkę dzieci mogą korzystać ze zniżek u partnerów. Karta Dużej Rodziny występuje zarówno w wariancie ogólnopolskim, jak i regionalnym, czy miejskim, na przykład mieszkańcy Poznania, którzy posiadają KDR mogą liczyć na dodatkowe zniżki. Od stycznia 2019 roku mogą z niej także korzystać seniorzy, którzy urodzili, bądź wychowali minimum troje dzieci. Jak ją wyrobić i komu przysługuje Karta Dużej Rodziny? Sprawdź, z jakich zniżek można korzystać u partnerów Karty Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny 2019: Czym jest, komu przysługuje i jak ją wyrobić? Zniżki i partnerzy

Z miesiąca na miesiąc Karta Dużej Rodziny zyskuje na popularności wśród Polaków. Po zmianach w prawie, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej szacuje, że Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, będzie miała około 3 mln użytkowników. Od 2015 roku w Poznaniu funkcjonuje też Poznańska Karta Dużej rodziny.

Sprawdź jakie są zasady korzystania i wyrabiania Karty Dużej Rodziny, a także kto i u jakich partnerów może skorzystać ze zniżek oferowanych w tym programie.

Karta Dużej Rodziny KDR: ulgi, zniżki, wniosek. Karta Dużej Rodziny - lista partnerów programu. KDR dla seniorów - jak wyrobić kartę?
źródło: obywatel.gov.pl

Karta Dużej Rodziny – czym jest?

Karta Dużej Rodziny, to program dla rodzin, w których jest przynajmniej trójka dzieci. Dzięki niej można korzystać ze zniżek przyznawanych przez państwowe i prywatne firmy – partnerów Karty Dużej Rodziny. Zniżki obowiązują na towary i usługi – np. komunikacyjne, spożywcze, paliwowe czy bankowe.

Po otrzymaniu karty można jej używać w miejscach, które są oznaczone napisem „Tu Honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Karta jest dostępna zarówno w fizycznej – plastikowej wersji, jak i poprzez aplikację mobilną.

W miejscach z takim znaczkiem w widocznym miejscu, honorowana jest Karta Dużej Rodziny.
W miejscach z takim znaczkiem w widocznym miejscu, honorowana jest Karta Dużej Rodziny. źródło: obywatel.gov.pl

Oprócz Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, bardzo często funkcjonują też lokalne programy dla rodzin z minimum trójką dzieci. Tak jest np. w Poznaniu, w którym od 2015 roku działa Poznańska Karta Dużej Rodziny (więcej o niej poniżej). Takie lokalne karty najczęściej są połączone z kartą ogólnopolską i można korzystać ze zniżek u partnerów, używający tylko jednej karty z napisem: Karta Dużej Rodziny.

Karta dużej rodziny – komu przysługuje?

Pierwotnie Karta Dużej rodziny przysługiwała jedynie rodzicom i dzieciom, którzy w momencie wprowadzenia programu wychowywali trójkę dzieci. Jednak dzięki zmianom w prawie – obecnie zakres użytkowników jest zdecydowanie większy i obejmuje także seniorów.

Od 1 stycznia 2019 roku o Kartę Dużej Rodziny mogą się ubiegać także rodzice, którzy kiedykolwiek wychowali i mieli na utrzymaniu minimum trójkę dzieci. Nie ma znaczenia w jakim wieku są one obecnie oraz to czy żyją. Po tym rozszerzeniu szacuje się, że z Karty Dużej Rodziny może korzystać nawet do 3 milionów Polaków.

Dzieci również mogą korzystać ze zniżek przysługujących z tytułu Karty Dużej Rodziny. Mają do tego prawo:

 • do ukończenia 18 lat,
 • lub do ukończenia 25 lat w przypadku kontynuowania nauki.

Rodzice natomiast mają prawo do zniżek dożywotnio. Karta przysługuje też osobom, które pozostawały w konkubinacie. W przypadku, gdy któryś z partnerów nie jest rodzicem trojga dzieci, wówczas nie może korzystać z ulg. I tak np. w związku nieformalnym kobieta, która ma dwoje dzieci z obecnym partnerem, a mężczyzna posiada też dziecko z poprzedniego związku, to jemu przysługuje karta, a jej nie.

– Musi on jednak udowodnić, że ponosi czy ponosił koszty utrzymania dziecka z pierwszego związku, na przykład miał zasądzone alimenty

– wyjaśnia Damian Napierała, zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Czytaj więcej: Wychowałeś przynajmniej troje dzieci? Nieważne kiedy to było. Masz prawo do Karty Dużej Rodziny i zniżek

Uprawnienia do karty przysługują natomiast małżonkowi rodzica, który ma co najmniej troje dzieci, nawet jeżeli małżonek ten nie ma żadnego własnego dziecka.

Kartę mogą też uzyskać rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Nie ma znaczenia poziom dochodów osoby korzystającej z karty.

Wydawaniem Kart Dużej Rodziny w Poznaniu zajmuje się Poznańskie Centrum Świadczeń.
Wydawaniem Kart Dużej Rodziny w Poznaniu zajmuje się Poznańskie Centrum Świadczeń. Waldemar Wylegalski

Jak wyrobić ogólnopolską kartę dużej rodziny?

Wydawaniem kart zajmuje się właściwa jednostka na terenie każdej gminy. W przypadku Poznania będzie to Poznańskie Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub Małachowskiego 10. Komplet dokumentów można także składać w Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy ul. Ratajczaka 44. Można je także przesłać pocztą lub złożyć wniosek przez internet na stronie: Emp@tia.

Co jest potrzebne by wyrobić Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny? Przede wszystkim należy wypełnić odpowiedni wniosek. Można go znaleźć tutaj: [pobierz wniosek] wraz z objaśnieniem, jak należy go wypełnić.

Poza tym potrzebne będzie przygotowanie niezbędnych dokumentów. Strona Ministerstwa Cyfryzacji precyzuje, że są to:

1. W przypadku ojca i matki:

 • oświadczenie, że nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci — można je napisać samodzielnie lub wypełnij odpowiedni formularz,
 • dowód osobisty lub paszport — jeśli nie mają numeru PESEL.

2. W przypadku macochy i ojczyma (małżonek jednego z rodziców) — jeśli nie mają numeru PESEL:

 • dowód osobisty lub paszport,
 • akt małżeństwa.

3. W przypadku dzieci poniżej 18 lat (jeśli nie mają numeru PESEL):

 • akt urodzenia,
 • albo dowód osobisty,
 • lub paszport.

4. W przypadku dzieci powyżej 18 lat:

 • dowód osobisty lub paszport (jeśli nie mają numeru PESEL),
 • oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na studiach — napisz je samodzielnie lub wypełnij odpowiedni formularz.

5. W przypadku dzieci niepełnosprawnych powyżej 18 lat:

 • dowód osobisty lub paszport (jeśli nie mają numeru PESEL).

6. W przypadku dzieci z rodzin zastępczych albo z rodzinnego domu dziecka:

 • postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,

7. Osoby, które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka:

 • oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.

8. W przypadku cudzoziemców — dodatkowo, oprócz wyżej wymienionych dokumentów:

 • dokument, który potwierdzi prawo do mieszkania w Polsce,
 • zezwolenie na pobyt w kraju.

Po złożeniu dokumentów należy oczekiwać na informację o wydaniu Karty Dużej Rodziny. Zwykle jest ona wydawana w ciągu miesiąca od złożenia wniosków i kompletu potrzebnych dokumentów.

Tak wygląda awers i rewers Karty Dużej Rodziny.
Tak wygląda awers i rewers Karty Dużej Rodziny. źródło: obywatel.gov.pl

W Poznaniu karty można odebrać w Poznańskim Centrum Świadczeń lub po wcześniejszym umówieniu w Centrum Inicjatyw Rodzinnych.

Poznańskie Centrum Świadczeń otwarte jest:

 • w poniedziałek od godziny 7.30 do 16
 • we wtorek od godziny 7.30 do 15.30
 • w środę od godziny 7.30 do 15
 • w czwartek od godziny 7.30 do 15.30
 • w piątek od godziny 7.30 do 15

Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy ul. Ratajczaka 44 funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18.

Wydawaniem Kart Dużej Rodziny w Poznaniu zajmuje się Poznańskie Centrum Świadczeń.
Wydawaniem Kart Dużej Rodziny w Poznaniu zajmuje się Poznańskie Centrum Świadczeń. Waldemar Wylegalski

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny – zniżki i partnerzy

Z Karty Dużej Rodziny można korzystać w formie plastikowego dokumentu, a także w postaci aplikacji mobilnej mKDR, która jest do pobrania w sklepie Google Play (dla systemu operacyjnego Android) oraz AppStore (system iOS).

Tak wygląda Karta Dużej Rodziny w aplikacji mKDR.
Tak wygląda Karta Dużej Rodziny w aplikacji mKDR. źródło: obywatel.gov.pl

U partnera, u którego chcemy skorzystać ze zniżek przysługujących z tytułu Karty Dużej Rodziny wystarczy ją okazać (w formie plastikowej lub elektronicznej – na ekranie smartfona) i zostaną one przyznane.

Kto jest partnerem Karty Dużej Rodziny, u którego można skorzystać ze zniżek? To m. in. firmy takie jak:

 • Orlen,
 • Shell,
 • Lotos,
 • Bank Pekao S.A.,
 • PZU,
 • LOT,
 • PKP,
 • PGNiG,
 • Carrefour,
 • Lidl,
 • Piotr i Paweł,
 • Przewozy Regionalne,
 • Kina Helios,
 • Deichmann,
 • Laboratoria Alab,
 • Lux Med.

To oczywiście ledwie niewielki procent ze wszystkich firm, które są partnerami Karty Dużej Rodziny. Łącznie punktów, w których można korzystać ze zniżek jest w Polsce kilkanaście tysięcy.

Aby sprawdzić, gdzie można je uzyskać w pobliżu swojego miejsca pobytu, wystarczy wejść na stronę internetową: Wyszukiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny lub sprawdzić to w aplikacji mKDR.

Zobacz też:Masz KDR - dosztaniesz zniżkę na paszport

Wydawaniem Kart Dużej Rodziny w Poznaniu zajmuje się Poznańskie Centrum Świadczeń.
Wydawaniem Kart Dużej Rodziny w Poznaniu zajmuje się Poznańskie Centrum Świadczeń. Waldemar Wylegalski

Poznańska Karta Dużej Rodziny – czym jest, jak wyrobić?

Poznańska Karta Dużej Rodziny funkcjonuje w stolicy Wielkopolski od 2015 roku. Od początku 2018 roku posiadając ogólnopolską i poznańską kartę nie trzeba już korzystać z dwóch dokumentów. Zniżki przyznane w ramach Poznańskiej Rodziny Dużej obowiązują po okazaniu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
Poznańska wersja programu oferuje zniżki u lokalnych partnerów i w spółkach należących do miasta. Zasady jej przyznawania są takie same, jak w przypadku ogólnopolskiego odpowiednika. Jedyna różnica jest oczywiście taka, że żeby korzystać ze zniżek należy być mieszkać na terenie Poznania.

Wnioskowanie o poznańskie uprawnienia odbywa się na takiej samej zasadzie, jak przy wnioskowaniu o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Niezbędne dokumenty można więc złożyć osobiście w CIR - Centrum Inicjatyw Rodzinnych, przy ul. Ratajczaka 44 lub Poznańskim Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu.

Wnioskować można też zdalnie za pośrednictwem systemu Empatia, poczty czy platformy elektronicznej e-PUAP.

Poznańska Karta Dużej Rodziny – zniżki i partnerzy

Poznańska Rodzina Duża to program w ramach którego, można skorzystać ze zniżek u lokalnych firm. W połączeniu z Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny daje to użytkownikowi kolejne możliwości skorzystania z ofert specjalnej partnerów programu, tym razem na poziomie np. Poznania.

Kto jest partnerem Poznańskiej Rodziny Dużej, u którego można skorzystać ze zniżek? To m. in. firmy takie jak:

 • Akademia Piłkarska Reissa,
 • Cityzen Klub,
 • KKS Lech Poznań,
 • Pływalnia Atlantis,
 • Obiekty Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji,
 • Termy Maltańskie,
 • Diagnostyka Wielkopolska,
 • Prywatna Lecznica Certus,
 • Auchan Komorniki,
 • Chata Polska,
 • Poznańskie Stowarzyszenie Taksówkarzy,
 • Pozmot Poznań,
 • Leader School Poznań,
 • OSK Lider,
 • Blubry Poznańskie,
 • Brama Poznania ICHOT,
 • CK Zamek,
 • Kino Muza,
 • Kino Rialto,
 • Teatr Nowy w Poznaniu,
 • Teatr Polski w Poznaniu.

I wiele więcej partnerów programu Poznańska Rodzina Duża, których można znaleźć na stronie: Karty dla Rodzin 3+: katalog zniżek.

Wydawaniem Kart Dużej Rodziny w Poznaniu zajmuje się Poznańskie Centrum Świadczeń. To właśnie tam można odebrać Kartę Dużej Rodziny, która uprawnia do
Wydawaniem Kart Dużej Rodziny w Poznaniu zajmuje się Poznańskie Centrum Świadczeń. To właśnie tam można odebrać Kartę Dużej Rodziny, która uprawnia do wielu zniżek. Waldemar Wylegalski

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 8

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
3 grudnia 2019, 22:39, Gość:

Biedronka karta dużej rodziny kpina Biedronka to naciągacze i manipulatorzy wszystko po to żeby ściągnąć klienta z dziećmi bo dziecko chce to co w Biedronce dla dziecka najdroższe zabawki i niby zachęty do zbierania naklejek na buble nigdy nie kupuj w Biedronce

Biedronka nie jest partnerem KDR. To dlaczego piszesz bzdury?

G
Gość

Lewacki poznań nie honoruje KDR - wstyd

E
Edzio z Gądek.

Paranoja, jestem zameldowany w Poznaniu, ale żona w gminie ościennej i KDR mamy wydane przez gminę. W tej sytuacji KDR nie działa na Termach Maltańskich. PARANOJA!!!! W Gdańsku respektują naszą kartę a w mieście w którym płacę podatki (NIP poznański) nie mam zniżek przy 3 dzieci...Możecie sobie tą karę ... umieścić.... w .... okrągłym pojemniku w rogu waszego poznańskiego biura. Jaśkowiaki i inne cfaniaki.

Propaganda.

Poznań wstyd, zaczęło się od chlebaka zamiast dworca i dalej robicie sobie szopkę z mieszkańców. Moja reakacja: wymeldowuję się z Poznania do PZtów. a razem ze mną moja firma. Bye bye.

Za 5 lat poznań będzie 300 tys. miastem na poziomie Zielonej Góry,

Brawo władze Poznania.

G
Gość

Biedronka karta dużej rodziny kpina Biedronka to naciągacze i manipulatorzy wszystko po to żeby ściągnąć klienta z dziećmi bo dziecko chce to co w Biedronce dla dziecka najdroższe zabawki i niby zachęty do zbierania naklejek na buble nigdy nie kupuj w Biedronce

G
Gość

NA BASENIE POSIRU CHWIAŁKA TEŻ NIE OBOWIĄZUJE OGÓLNOPOLSKA KARTA DUZEJ RODZINY TO CHYBA KPINA Z PROGRAMU!!!!!!!!!!!!!!

G
Gość

Wielka szkoda że Poznań dzieli na naszych i obcych w górach i nad morzem mieszkańcy Poznania mogą korzystać z uprawnień KDR ale mieszkańcy gór i innych regionów Polski przyjeżdżając do Poznania u wielu partnerów niestety nie, przyjechałem z czwórką dzieci latem na wakacje do rodziny w Poznaniu i na Termy nie mogliśmy wejść korzystając z uprawnień KDR.

J
Jola

Ogólnopolska Byłaby dobra gdyby były zniżki chociaż na termy bo nawet na termach niema bietu rodzinnego 2 3 tylko 2 1 co to za rodzina 2 1 mało korzystam z tej karty dla nas bezużyteczna

G
Gość
2019-04-23T16:53:09 02:00, Gość:

No jeżeli chodzi o karty paliwowe to jest coś takiego jak E100 https://cards.e100.eu/pl/ Taniej w 26 krajach UE, wiec warto zbadac.

no taa, akurat tu jest dobre ze przy jednoosobowej dzielności już można z niej korzystać.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3