Ponad 87,8 tys. wniosków o wsparcie złożyli producenci mleka, 60,5 tys. producenci wieprzowiny. A to jeszcze nie są jeszcze ostateczne dane, bo spływają wnioski wysłane poczta. Kiedy wsparcie trafi to gospodarzy?

 

Czas składania wniosków o nadzwyczajne wsparcie dla producentów mleka i świń minął w ostatni piątek (18 marca). Agencja jeszcze zlicza wnioski. Teraz formularze i załączniki będą weryfikowane. Ostateczny termin wydania decyzji przez dyrektora OT ARR upływa 18 czerwca. Niedługo potem, do 30 czerwca pieniądze powinny zostać wypłacone producentom mleka i świń. Trafią na rachunek bankowy producenta mleka zawarty w CRP prowadzonym przez ARR.


Na pomoc dla producentów świń i mleka łącznie przeznaczone jest ponad 245 mln zł

 

Jakie kwoty pomocy? Jeszcze nie wiadomo. ARR wyjaśnia:


  • Prezes Agencji po dokonaniu weryfikacji wszystkich wniosków poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Agencji, informację o wysokości wsparcia przysługującego na kilogram mleka. 

 


  • Kwota jednostkowego wsparcia wyliczona będzie przy uwzględnieniu całkowitej ilości sztuk świń kwalifikującej się do wsparcia i nie będzie mogła przekroczyć 35 zł do jednej świni. W przypadku producentów świń ubiegających się o udzielenie wsparcia do świń o nr identyfikacyjnym, który jest numerem siedziby stada producenta świń ubiegającego się o wsparcie (albo którego gospodarstwo zostało objęte w posiadanie), wyliczoną kwotę jednostkowego wsparcia zwiększa się o 100%, przy czym wysokość wsparcia przysługującego do tych świń nie może być większa niż 70 zł do jednej świni. 

 

Ile wniosków wpłynęło do oddziałów terenowych ARR do tej pory?