Kongres ESG – Polska Moc Biznesu. Wyzwania, jakie ekologia stawia teraz społeczeństwom i gospodarce

Materiał informacyjny Polskiej Mocy Biznesu

Wideo

Udostępnij:
Trzy filary ESG - Ekologia, Społeczeństwo i Gospodarka - to jednocześnie obszary zagadnień, o których dyskutują paneliści podczas trzech dni Kongresu ESG - Polska Moc Biznesu. Ekologia jest motywem przewodnim debat w piątek, 5 listopada, czyli trzeciego dnia Kongresu

Od środy do piątku (3-5 listopada) w Warszawie odbywa się Kongres ESG - Polska Moc Biznesu. To inicjatywa, której dotąd w polskiej przestrzeni publicznej nie było. Na Kongresie dyskutowane są tematy społeczne, gospodarcze, ekologiczne, dotyczące zarządzania biznesem oraz zdrowia publicznego, ujęte w kontekstach trendów światowych, polityki Unii Europejskiej oraz Polskiego Ładu.

Założeniem debat trzeciego dnia jest m.in. poszukiwanie rozwiązań - jak sprawić, by trend szybkiego dążenia do zeroemisyjności stał się kołem zamachowym polskiej gospodarki. Uczestnicy Kongresu przyjrzą się zielonym inwestycjom w kontekście szans i zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dyskusje skupią się na kluczowych dla ekologii kwestiach, jak elektromobilność, redukcja emisji CO2 i gospodarka odpadami.

Eksperci wspólnie będą szukać odpowiedzi na takie pytania, jak m.in.:

  • Jak maksymalizować efekty pozytywnego wpływu polskich firm na polskie społeczeństwo?
  • Jak najefektywniej skoordynować aktywności organizacji pozarządowych z działaniami rządowymi i samorządowymi?
  • Jakie słabości systemowe wyeksponowała pandemia i jak im przeciwdziałać w skali regionów i w skali całego kraju?
  • Jak polskie firmy mogą wykorzystać skok cywilizacyjny w kierunku cyfryzacji, gospodarki obiegu zamkniętego i budowaniu zupełnie nowych potrzeb konsumenckich?
  • Jakie korzyści płyną z wdrożenia nowoczesnych technologii i cyfryzacji oraz jak walczyć z wykluczeniem cyfrowym.

– W zeszłym roku, ogłosiliśmy plan cyfrowej transformacji dla Polski o wartości ponad miliarda dolarów. Decydując się na tak dużą inwestycję w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej, braliśmy pod uwagę nie tylko możliwości rozwoju biznesu, ale także wyzwania i szanse społeczne, które będą przed nami. Rozwój kompetencji cyfrowych w Polsce jest dziś naszym najwyższym priorytetem, bo wiemy że wiedza jest fundamentem, na którym buduje się najtrwalsze i najlepsze rozwiązania – komentuje Weronika Kuna, dyrektor ds. relacji z sektorem administracji publicznej i rządem w polskim oddziale Microsoft. – Podczas Kongresu ESG Polska Moc Biznesu razem nie tylko stworzymy platformę wymiany doświadczeń, ale damy szansę na powstanie synergii między naszymi działaniami – dodaje Weronika Kuna.

Trzeciego dnia, w piątek na godz. 17.00 zaplanowano także podsumowanie tegorocznego Kongresu.

Przypomnijmy, iż misją Kongresu Polskiej Mocy Biznesu jest stworzenie bilansu osiągnięć i wyzwań w poszczególnych obszarach i wypracowanie korzyści wynikających ze współpracy na linii biznes – społeczeństwo. Na Kongresie spotkają się przedstawiciele środowiska biznesu, instytucji naukowych, samorządowych, pozarządowych oraz administracji centralnej. Patronat nad wydarzeniem objęli Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Wicepremier, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotr Gliński.

Materiał oryginalny: Kongres ESG – Polska Moc Biznesu. Wyzwania, jakie ekologia stawia teraz społeczeństwom i gospodarce - Polska Times

Dodaj ogłoszenie