Kredyt hipoteczny zabezpieczony na wypadek utraty pracy

Artykuł sponsorowany Sentono
Wszyscy kredytobiorcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że kredyt hipoteczny spłacać należy terminowo. Brak spłat przez kilka następujących po sobie miesięcy może spowodować utratę nieruchomości. Ale jak dokonywać spłaty, jeśli straciliśmy pracę? Podpowiadamy, co należy zrobić!

Kredyt hipoteczny zabezpieczony na wypadek utraty pracy

Podpisanie w banku umowy o kredyt hipoteczny wiąże się z wzięciem na siebie odpowiedzialności terminowego regulowania rat kredytowych. Spłacanie kredytu może być jednak bardzo problematyczne w sytuacji utraty pracy przez kredytobiorcę. Dlatego warto już dużo wcześniej przygotować się na taką ewentualność. No tak… łatwo powiedzieć…, ale jak to zrobić?

Utrata pracy przez kredytobiorcę to bardzo ciężka sytuacja. Nie dość, że nagle gospodarstwo domowe ma znacznie mniej pieniędzy na zaspokajanie swoich podstawowych potrzeb bytowych, to jeszcze pojawia się duży problem ze spłatą kredytu hipotecznego. Jeżeli opóźnieniu ulegnie jedna lub dwie raty, to raczej nic się tragicznego nie stanie. Kredytobiorca otrzyma od banku monit z przypomnieniem o konieczności spłaty. Ale już brak opłacenia rat kredytowych przez kilka miesięcy z rzędu może skutkować przystąpieniem przez bank do procedury egzekucyjnej i w konsekwencji tego – do utraty nieruchomości.

Ze względu na poważne konsekwencje braku spłaty kredytu hipotecznego, warto jeszcze przed złożeniem wniosku o kredyt przygotować się na wypadek pogorszenia naszej sytuacji finansowej. Istnieją dwa główne sposoby tego typu zabezpieczenia: stworzenie poduszki finansowej oraz wykupienie ubezpieczenia na wypadek utraty pracy.

Przygotowanie poduszki finansowej

Zapewnienie sobie finansowej poduszki bezpieczeństwa jest bardzo rozsądne. Przede wszystkim dzięki stworzeniu tego typu rezerwy finansowej nie musimy się nadmiernie stresować nagłą utratą pracy, czy też nieprzewidzianymi wydatkami (związanymi chociażby z ciężką chorobą). Nawet, jeśli nagle będziemy dysponować znacznie niższymi dochodami (przykładowo uzyskanymi przez jednego kredytobiorcę zamiast przez dwóch), to poduszka finansowa zapewni nam możliwość regularnej spłaty rat przez kilka miesięcy. Daje nam ona czas na poradzenie sobie z trudną sytuacją i powrót „na normalne tory”.

Poduszkę finansową warto stworzyć już na kilka miesięcy przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny. Dzięki temu będziemy w stanie zaoszczędzić więcej pieniędzy niż gdybyśmy zaczęli odkładać w chwili składania wniosku. Dobrze byłoby, gdyby nasza poduszka miała równowartość co najmniej trzykrotności naszych miesięcznych wpływów. Ale wiadomo – im wyższa rezerwa, tym lepiej. Niektórzy specjaliści proponują nawet zaoszczędzenie sześciokrotności wpływów. Takiej kwoty nie da się uzbierać z dnia na dzień, dlatego należy o tym pomyśleć na długo przed wnioskiem o kredyt hipoteczny. Pamiętajmy także, że do zaciągnięcia kredytu hipotecznego konieczne jest dysponowanie wkładem własnym, który powinien wynosić 20% wartości nieruchomości, choć zdarza się, że może być to 10%. Zgromadzenie wymaganego wkładu własnego, a dodatkowo jeszcze zapewnienie sobie poduszki finansowej może okazać się bardzo trudne i nie każdy będzie mógł sobie na to pozwolić.

Wykupienie ubezpieczenia na wypadek utraty pracy

Inną możliwością zabezpieczenia się na wypadek pogorszenia sytuacji finansowej w trakcie spłaty kredytu jest wykupienie ubezpieczenia od utraty pracy. Może to być bardzo dobre posunięcie, gdyż posiadając ubezpieczenie tego typu możemy zwrócić się do towarzystwa ubezpieczeniowego w przypadku utraty pracy, a towarzystwo ubezpieczeniowe powinno przez pewien okres czasu (zazwyczaj maksymalnie 6 lub 12 miesięcy) dokonywać spłaty kredytu w naszym imieniu.

Idea jest bardzo dobra, ale są pewne kruczki (jak w przypadku wszystkich produktów finansowych). Otóż, większość towarzystw ubezpieczeniowych w warunkach ubezpieczenia ma wykazaną listę wykluczeń. Lista ta przedstawia sytuacje, w których towarzystwo nie przejmie obowiązku spłaty kredytu. Zazwyczaj jest tam wskazane, że utrata pracy nie może powstać z winy pracownika. Jeśli więc popełnimy błąd i otrzymamy wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracownika, to towarzystwo może odmówić spłacania rat w naszym imieniu.

Dlatego bardzo ważnej jest, żeby, podpisując umowę ubezpieczenia na wypadek utraty pracy, bardzo dokładnie przeanalizować ogólne warunki ubezpieczenia, przede wszystkim wykluczenia odpowiedzialności towarzystwa. Warto poświęcić więcej czasu na etapie wyboru firmy ubezpieczeniowej niż potem żałować.

Dodaj ogłoszenie