Krajowa Rada Izb Rolniczych wskazuje, że przekroczenia limitu pomocy de minimis, wiążą się ze zwrotem całego udzielonego wsparcia. Strefa AGRO także na Facebooku. Dołącz do nas!

Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa w sprawie zmiany przepisów. W praktyce bowiem, przekroczenie limitu pomocy de minimis powoduje obowiązek zwrotu tychże środków wraz z odsetkami.

 

Rolnicypodkreślają, że oobowiązek zwrotu powinien dotyczyć tylko tej części, która przekracza pułap, a nie całości pomocy, w wyniku której doszło do przekroczenia. Często zdarza się, że gospodarz przekracza tę kwotę nie z własnej winy - składając wniosek nie zna dokładnej kwoty pomocy (jak w przypadku dopłaty do materiału siewnego).

 

Źródło: KRIR