Kronika OSP w Wielkopolsce: Ochotnicza Straż Pożarna w Krotoszynie - OSP Krotoszyn

redZaktualizowano 

Wideo

Zobacz galerię (1 zdjęcie)
Na terenie miasta i gminy Krotoszyn działa 20 jednostek OSP. Zrzeszają one około 1100 strażaków, w tym także kobiety.

Ochotnicze Straże Pożarne w gminie Krotoszyn
Przy jednostkach tych działają chłopięce oraz dziewczęce młodzieżowe drużyny pożarnicze, które są naturalnym zapleczem kadrowym dla jednostek. Dzięki przychylności władz gminy Krotoszyn, dla której bezpieczeństwo mieszkańców jest celem priorytetowym, jednostki systematycznie są doposażane w nowoczesny sprzęt ratowniczy. W celu zwiększenia skuteczności alarmowania jednostki z gminy Krotoszyn: OSP Krotoszyn, Roszki, Biadki, Benice, Orpiszew, Chwaliszew, Ustków, Lutogniew, Ustków wyposażone zostały w selektywne powiadamianie o alarmach za pomocą telefonów komórkowych.

Większość jednostek wyposażona jest w normatywny sprzęt z zakresu ochrony przeciwpożarowej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb jednostek posiadających samochody ciężkie i średnie. Sprzęt, jakim dysponują jednostki OSP, gwarantuje bezpieczeństwo strażakom i poszkodowanym.

Strażacy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach. Każdego roku organizowany jest Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz Turniej Piłki Halowej dla młodzieży z jednostek OSP. Organizowane są także miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze.

6 maja 2017 roku w Krotoszynie zorganizowany został Wielkopolski Wojewódzki Dzień Strażaka. Organizacja tej uroczystości wymagała od strażaków oraz instytucji samorządowych wielu poświęceń, ciężkiej pracy, a przede wszystkim współdziałania. Strażacy poświęcają swój wolny czas na rzecz wspólnych przedsięwzięć realizowanych dla dobra gminy. Angażują się w działalność społeczną, pomagają lokalnym organizacjom funkcjonującym na naszym terenie. Ich działalność zauważana jest nie tylko przez naszych mieszkańców, ale i też przez władze związkowe oraz wojewódzkie.

Jednostki OSP posiadają na swoim wyposażeniu bezcenne sikawki konne, które brały udział w Europejskich i Krajowych Zawodach Sikawek Konnych. OSP Bożacin posiada sikawkę z przełomu XIX wieku, OSP Chwaliszew ma sikawkę konną z roku 1882, OSP Kobierno sikawkę z 1898 r., OSP Tomnice może pochwalić się sikawką Biderman z 1904r., OSP Wielowieś posiada sikawkę z roku 1937, natomiast OSP Krotoszyn chwali się swoim pięknym eksponatem, którym jest drabina czterokołowa konna z roku 1902.

Akcja gaśnicza krotoszyńskich strażaków
Ochotnicza Straż Pożarna w Biadkach powstała w 1923 r. z inicjatywy kowala Marcina Chwaliszewskiego, a wstąpiło do niej 10 osób. W 1937 r. staraniem władz Krotoszyna kupiono sikawkę ręczną, do której zaprzęg dostarczali rolnicy. Po II wojnie światowej jednostka posiadała poniemiecką motopompę, a w 1948 r. staraniem członków zakupiono konny wóz strażacki przystosowany do przewozu ludzi i sprzętu. W 1947 r. jednostka otrzymała sztandar. W 1964 r. rozpoczęto budowę nowego Domu Strażaka, a zakończono ją w 1965 r. Rozbudowa obiektu nastąpiła w 1995 r. i zakończyła się w 1996 r. (termomodernizacja odbyła się w 2012 r.). W 1967 r. jednostka otrzymała pierwszy wóz marki Żuk. W 1996 r. zarząd OSP postarał się o przekazanie z MON samochodu ciężarowego Star 66 (beczkowóz), którego w 2006 r. zamieniono na Jelcza 315. W 1997 r. członkowie jednostki zbierali odzież, sprzęt, żywność oraz środki do produkcji rolnej, które przekazali mieszkańcom wsi Błota i Szydłowice w woj. opolskim, którzy ucierpieli podczas powodzi tysiąclecia. W 2007 r. jednostkę wpisano do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W 1998 r. podczas 75-lecia istnienia OSP, jednostka otrzymała nowy sztandar, z kolei od roku 2014 corocznie odbywają się mecze piłki nożnej między członkami jednostki a mieszkańcami o puchar prezesa OSP w Biadkach.

Obecnie jednostka liczy 66 członków, a w skład zarządu wchodzą: prezes - Darian Paszek, wiceprezesi - Jędrzej Zmyślony i Patryk Łagodzi, zastępca naczelnika - Jarosław Grobelny, sekretarz - Mariusz Karbowiak, skarbnik - Natalia Machowska, kronikarz - Tomasz Ignasiak, gospodarz - Przemysław Paszek, członek zarządu - Tadeusz Kaczmarek.
Siła bojowa naszej gminy
Ochotnicza Straż Pożarna w Krotoszynie jest najstarszą w gminie Krotoszyn. Powstała w 1872 r. z inicjatywy ówczesnego Magistratu. Pierwsza siedziba strażaków znajdowała się przy ul. Rawickiej na wzór Poznańskiej Straży Ogniowej. Na jej czele stanął Niemiec - ślusarz Juliusz Miller. Już w 1893 r. krotoszyńska jednostka była czwartą pod względem wielkości w naszym rejonie. Miała wówczas na wyposażeniu: 4 sikawki konne, 5 drabin hakowych, 200 metrów węża, 4 drabiny przystawne i płótno ratownicze. W 1895 r. kupiono drabinę dwukołową o wysokości wysuwu 14 metrów.

W 1902 r. wybudowano nową remizę przy ul. Koźmińskiej w Krotoszynie, a także zakupiono drabinę czterokołową konną z wysuwem 18 metrów, która służyła jednostce do lat 60. XX w. Po I wojnie światowej naczelnikiem był Reinhold Czech. W latach 30. XX w. prezesem był Mieczysław Kończak. Z kolei po II wojnie światowej prezesem został Czesław Adamiak.

Tuż przed wybuchem II wojny światowej w obawie przed skonfiskowaniem sprzętu przez Niemców, władze przekazały go 19. Pułkowi Lotniczemu Wojska Polskiego. W czasie okupacji niemieckiej władze nad strażą pożarną przejęli Niemcy. Ochotnicza Straż Pożarna w Krotoszynie została reaktywowana w 1945 r. W latach 40. XX w. prezesem został Jan Smoliński.W 1950 r. powstało Pogotowie Zawodowe Straży Pożarnej w Krotoszynie, a druhowie nieustannie zabiegali o nowy sprzęt dla jednostki.

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krotoszynie
W 1962 r. nastąpiła zmiana zarządu, a prezesem został Kazimierz Smoliński. Wspomniane Pogotowie Zawodowe Straży przeniesiono w 1962 r. do nowo wybudowanej remizy przy ul. Mickiewicza 29, jednostka przekształciła się w Komendę Rejonową Zawodowej Straży Pożarnej, a ostatecznie w KP PSP w Krotoszynie. Jednostka OSP od 1962 r. do 1991 r. znajdowała się w remizie przy ul. Koźmińskiej, a od 1992 r. działała w przy ul. Mickiewicza, gdzie otrzymała kilka pomieszczeń w celu prowadzenia swojej działalności. Na przełomie lat 60. i 70. XX w. prezesem był Marian Jerczak. W 1995 r. jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, ściśle współpracując z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Zakres działań krotoszyńskich ochotników jest bardzo duży. Prowadzą wiele działań o bardzo szerokim zakresie poprzez ratownictwo drogowe, chemiczne, ekologiczne, wysokościowe i wodne, a średnia liczba zdarzeń w ciągu roku wynosi ok. 100. Strażacy brali udział w wielu akcjach, warto wspomnieć choć kilka, jak pożar w zakładach Stomil w Poznaniu, pożar w zakładach chemicznych Luboń w Luboniu, pożar rafinerii Czechowice-Dziedzice, pożar lasów w Kuźni Raciborskiej, Gizałkach oraz na poligonie w Żaganiu i Żarach, a także pożar magazynu gazu w Wierzchowicach.

W roku 2009 gminę Krotoszyn nawiedziła nawałnica. W 2009 r. dzięki burmistrzowi Krotoszyna, Radzie Miejskiej w Krotoszynie, prezesowi Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krotoszynie oraz komendantowi powiatowemu PSP - zostaje oddana do użytku nowa remiza OSP Krotoszyn. Posiada ona m.in. nowoczesne wyposażenie, trzy garaże, pomieszczenia biurowe, salę wykładową. Jednostkę odznaczono: Złotym Znakiem Związku, Medalem im. Józefa Tuliszkowskiego, Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza oraz Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. Obecnie jednostka posiada: dwa samochody w tym średni samochód ratowniczo- gaśniczy GBA 2,5/16, łódź ratowniczą i dużą gamę sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych i specjalistycznych. Liczy ona 63 członków. W skład zarządu wchodzą: prezes - Waldemar Florkowski, wiceprezesi - Dariusz Rybka i Adam Chudy, zastępca naczelnika - Szymon Kujawa, skarbnik - Piotr Kopka, sekretarz - Jarosław Torzecki, członek zarządu - Jakub Rybka, gospodarz - Andrzej Konieczny oraz kronikarz - Marek Heidner.

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego

Związku OSP RP w Krotoszynie:
prezes - Waldemar Florkowski, I wiceprezes - Julian Jokś, II wiceprezes - Karol Kaj, III wiceprezes - Darian Paszek, sekretarz - Leszek Bieliński, skarbnik - Zbigniew Ciepły, członkowie prezydium - Jarosław Torzecki, Mirosława Kowal i Franciszek Marszałek. Członkowie zarządu: Grzegorz Baranowski, Karol Bielarz, Ireneusz Bogaczewski, Grzegorz Chudy, Jan Chwaliszewski, Rafał Dudkowiak, Roman Florkowski, Stanisław Florkowski, Karol Gibasiewicz, Roman Jakubek, Eugeniusz Janiak, Henryk Jańczak, Bronisław Kaczmarek, Janusz Kalak, Jerzy Kalak, Marek Karolczak, Grzegorz Kołodziej, Tadeusz Kozupa, Mateusz Krystek, Adam Majchrzak, Eugeniusz Marek, Marian Mazurkiewicz, Dawid Paluszkiewicz, Kazimierz Patalas, Wojciech Poczta, Zbigniew Raczkowski, Tadeusz Radajewski, Urszula Sobierajska, Włodzimierz Spruch, Mariusz Stasik, Arkadiusz Szczotka, Hieronim Szymczak, Milena Szlachetka, Dariusz Walczak, Damian Wojtkowiak, Waldemar Wujczyk, Anna Zawodna, Jan Zych.

Jednostki OSP w gminie Krotoszyn:
OSP Baszyny (1949 r. - 21 członków), prezes- Mariusz Stasik
OSP Benice (1928 r. - 49 członków), prezes - Ireneusz Bogaczewski
OSP Bożacin (1931 r. - 69 członków), prezes - Karol Bielarz
OSP Brzoza (1914 r. - 55 członków), prezes - Marek Baran
OSP Chwaliszew (1932 r. - 100 członków), prezes - Zbigniew Ciepły
OSP Dzierżanów (1945 r. - 32 członków), prezes - Grzegorz Baranowski
OSP Gorzupia (1931 r. - 47 członków),prezes - Tadeusz Kozupa
OSP Jasne Pole (1926 r. - 41 członków), prezes - Józef Ignasiak
OSP Krotoszyn II (1931 r. - 61 członków), prezes - Adam Majchrzak
OSP Lutogniew (1928 r. - 107 członków), prezes - Mateusz Krystek
OSP Orpiszew (1930 r. - 75 członków), prezes - Grzegorz Chudy
OSP Różopole (1925 r. - 56 członków), prezes - Zbigniew Raczkowski
OSP Świnków (1930 r. - 59 członków), prezes - Henryk Jańczak
OSP Tomnice (1904 r. - 35 członków), prezes - Hieronim Szymczak
OSP Ustków (1935 r. - 38 członków),prezes - Milena Szlachetka
OSP Wielowieś (1924 r. - 66 członków), prezes - Rafał Dudkowiak.

Młodzież naszą przyszłością
Ochotnicza Straż Pożarna w Kobiernie powstała w 1895 r. z inicjatywy działacza Jana Kulasa. Został on później naczelnikiem jednostki. Jeszcze przed I wojną światową jednostka liczyła 25 członków, a na jej potrzeby zakupiono dwa kufy. W okresie międzywojennym szefem był Jan Kaźmierczak. W okresie II wojny światowej jednostka została rozwiązana, a w 1945 r. reaktywowana z inicjatywy Jakuba Jędrkowiaka i Mieczysława Kulasa. Przy jednostce działa prężnie Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza „Back-draft” pod opieką Anny Zawodnej. Obecnie jednostka liczy 45 członków oraz 40 członków DDP i MDP. Zarząd tworzą: prezes - Daniel Kierzek, wiceprezes - Maciej Czubak, wiceprezes/naczelnik - Grzegorz Zawodny, skarbnik - Mikołaj Konieczny, sekretarz - Anna Zawodna, gospodarz - Łukasz Konieczny, członek zarządu - Przemysław Kaźmierczak.
Aktywność naszych strażaków
Ochotnicza Straż Pożarna w Roszkach powstała w 1930 r. z inicjatywy sołtysa wsi Jana Kurowskiego oraz Jana Wiatraka. Pierwszym prezesem był Władysław Ratajczyk, a naczelnikiem - Józef Sikora. W tym okresie jednostka posiadała drewnianą remizę oraz sikawkę konną, a także liczyła 18 członków czynnych. W latach 1935--1939 prezesem był Marcin Frąckowiak, a naczelnikiem - Ignacy Kaźmierczak. W okresie okupacji niemieckiej jednostka została rozwiązana, a reaktywowano ją w 1945 r. na czele z prezesem Marcinem Frąckowiakiem. W 1947 r. jednostka otrzymała od mieszkańców wsi sztandar, a w 1949 r. - motopompę M800. W 1959 r. jednostka otrzymała z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Krotoszynie samochód wojskowy marki Dodge 1,5t. z inicjatywy ówczesnego prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Roszkach Józefa Poczty. W 1960 r. OSP otrzymała również od straży powiatowej prezent, tym razem była to motopompa M800 Polonia.

W 1962 r. zakończyła się budowa remizy OSP z dwoma stanowiskami garażowymi, magazynem, świetlicą i biurem zarządu. W tym okresie zawiązały się również pierwsze młodzieżowe drużyny pożarnicze. W 1966 r. jednostka otrzymała samochód marki Star 20. W 1980 r. podczas obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia OSP, jednostka otrzymała nowy sztandar oraz samochód Star 25 GBM. W 1990 r. rozbudowano świetlicę strażacką. W 1997 r. jednostkę wpisano do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Od tego czasu druhowie przechodzą częste szkolenia, w tym szkolenia ratowników medycznych OSP. W 2003 r. strażacy otrzymali samochód StarMAN, a w 2006 r. - Mercedes Benz GBA. W roku 2006 rozpoczęto budowę trzeciego boksu garażowego, materiał zakupiony został przez gminę Krotoszyn, a wszystkie prace wykonano w czynie społecznym. Jednostka w kolejnych latach otrzymała: nowy agregat prądotwórczy, piły spalinowe do drewna i betonu, myjki ciśnieniowe oraz inny drobny sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratunkowych, specjalistyczny sprzęt Holmatro, rozpieracze teleskopowe i nożyce do cięcia. Strażacy byli wielokrotnie odznaczani i awansowani.

30 maja 1996 r. prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Roszkach Eugeniusz Janiak został odznaczony w Warszawie orderem Wdzięczności Społecznej. Z kolei sztandar jednostki został odznaczony podczas obchodów Dnia Strażaka w 2003 roku Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, a w 2005 r. podczas jubileuszu 75-lecia istnienia jednostki - Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” . Pomimo upływu wielu lat strażacy stoją na straży bezpieczeństwa mieszkańców wsi i okolic, a także pielęgnują tradycję i historię. Jednostka liczy obecnie 83 członków, a w skład zarządu wchodzą: prezes - Eugeniusz Janiak, wiceprezes - Zbigniew Sikora, zastępca naczelnika - Piotr Liberski, skarbnik - Marek Malmur, sekretarz - Mirosław Janiak, gospodarz - Marek Jackowski oraz kronikarz - Piotr Michalik.

Materiał oryginalny: Kronika OSP w Wielkopolsce: Ochotnicza Straż Pożarna w Krotoszynie - OSP Krotoszyn - Głos Wielkopolski

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3