Co zrobić, aby ceny mleka przestały w końcu spadać? O tym minister Krzysztof Jurgiel rozmawiał z Waldemarem Brosiem, prezesem zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. Strefa AGRO także na Facebooku Dołącz do nas! Jakich działań spodziewa się KZSM?

  • domagania się na unijnym forum bezpośredniego wsparcia dla polskich producentów mleka (z budżetu UE) 

  • inne podejścia do promocji (edukacja o korzyściach wynikających ze spożywania artykułów mleczarskich)

  • przewrócenie do 5 dni tzw. „mleka w szkole”

  • wyeksportowania zakupionego mleka w proszku z Europy, co najprawdopodobniej będzie wymagało wprowadzenia dopłat eksportowych

  • domaganie się uruchamiania przez Komisje Europejska zakupów kolejnej puli mleka w proszku po stałej cenie 

  • podjęcie działań legislacyjnych w kierunku zmiany relacji współpracy z sieciami handlowymi. Chodzi m.in. o udostępnienie małym, regionalnym firmom dostępu do półek, ograniczenie nadmiernych marż, eliminację dodatkowych opłat od spółdzielni 

  • dalszych działań na rzecz umorzenia kar za przekroczenie kwot oraz rekompensaty dla tych producentów, którzy kupowali i nie przekroczyli kwot

  • bieżącego monitorowania importu produktów mleczarskich zwłaszcza tych po cenach dumpingowych

 

Podczas spotkania ustalono, że szef resortu porozmawia z przedstawicielami spółdzielni mleczarskich. 

 

Źródło: mleczarstwopolskie.pl

fot. minirol.gov.pl