Łukasiewicz – od 2 lat razem dla biznesu

Materiał informacyjny Sieci Badawczej Łukasiewicz

Blisko 400 dodatkowych ofert dla biznesu na badania, produkty i usługi, nowi klienci, wyższy zysk i przychody z komercjalizacji, a także ukierunkowana na strategiczne obszary praca 4500 naukowców i inżynierów – tak można podsumować 2 lata działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz na rzecz innowacyjnej gospodarki.

Łukasiewicz to unikatowy projekt o ogromnym potencjale komercyjnym, zintegrowany gracz rynkowy dostarczający atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe m.in. w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania. Stanowi trzecią co do wielkości sieć badawczą w Europie z 32 instytutami badawczymi zlokalizowanymi w 12 polskich miastach, która pracuje dla przedsiębiorczości i wspiera rozwój polskich firm.

Instytuty współpracują w ramach 4 Grup Badawczych, które skupiają ekspertów z różnych dziedzin. Ich celem jest wypracowanie portfela wspólnych projektów, wymiana doświadczeń i kompetencji oraz integracja pracowników.

Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę.

Powstanie Łukasiewicza to nie tylko oczywiste korzyści dla biznesu, partnerów zewnętrznych, ale również niezaprzeczalna wartość dodana dla Instytutów współtworzących Sieć:

  • zwiększenie zasięgu rynkowego,
  • stworzenie oferty dla biznesu obejmującej zakresem cały ciąg technologiczny,
  • większe możliwości pozyskiwania środków na finansowanie działalności,
  • szansa dla pracowników na rozwój w nowych obszarach naukowych i komercjalizacyjnych.

W Poznaniu funkcjonuje 5 Instytutów Łukasiewicza, które aktywnie działają we wszystkich 4 Grupach Badawczych, odpowiadając na realne potrzeby biznesu.

Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania pełni rolę centrum kompetencji w zakresie logistyki i cyfrowej gospodarki. Realizuje prace badawczo-rozwojowe i usługi doradcze podnoszące efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw, systemów gospodarczych i całych łańcuchów dostaw. Wspiera organy administracji publicznej w tworzeniu rozwiązań zapewniających przejrzysty dostęp do informacji i cyfrowych usług publicznych. Prowadzi liczne projekty rozwojowe i doradcze w zakresie optymalizacji procesów logistycznych dla czołowych przedsiębiorstw i instytucji. Posiada nowoczesne laboratoria prowadzące badania m.in. w zakresie technologii identyfikacyjnych i Internetu rzeczy. Aktywnie działa w europejskiej przestrzeni badawczej biorąc udział w programach badawczych UE z obszaru ICT oraz logistyki. Ekspercką wiedzę oraz interdyscyplinarne kompetencje wykorzystuje projektując wspólnie z Klientami nowe rozwiązania i produkty, wychodzące naprzeciw potrzebom użytkowników. Organizator największego w Polsce i drugiego co do wielkości w Europie- Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS.

Więcej informacji na: ilim.lukasiewicz.gov.pl

Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej jest wiodącą jednostką badawczą w zakresie technologii oraz konstrukcji maszyn, urządzeń i narzędzi do pozahutniczej obróbki plastycznej. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze budowy i eksploatacji maszyn, inżynierii materiałowej, mechaniki, automatyki i robotyki, biotechnologii oraz biocybernetyki i inżynierii biomedyczna. Jego misją jest podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wdrażanie zaawansowanych, innowacyjnych i efektywnych technologii oraz otrzymanych wyników badań do praktyki przemysłowej. Łukasiewicz – INOP jest w stanie wspomóc przedsiębiorstwa, dla których stal jest kluczowym elementem produkcji, celem sprawdzenia jakości posiadanego surowca oraz optymalizacji realizowanych procesów jego obróbki. Gwarancją najwyższej jakości prowadzonych badań i prac jest doświadczona i kreatywna kadra wspomagana zaawansowanymi systemami informatycznymi oraz nowoczesnym zapleczem naukowo-badawczym i laboratoryjnym, a także wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 oraz Akredytowane Laboratorium Badawcze spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Więcej informacji na: inop.lukasiewicz.gov.pl

Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” posiada wieloletnią historię, sięgającą 1945 roku. Dzięki doświadczeniu połączonemu z wykwalifikowaną kadrą Instytut oferuje wysoką jakość usług dla biznesu i nauki. Przez minione dziesięciolecia, jak i obecnie większość pojazdów szynowych eksploatowanych na polskich torach jest dziełem specjalistów Instytutu. Jako jednostka akredytowana w europejskiej bazie danych dotyczącej interoperacyjności, bezpieczeństwa i posiadająca wiele certyfikatów może prowadzić działania związane z homologacją pojazdów. Do podstawowych obszarów działalności Instytutu należą różnej skali projekty B+R+I realizowane wspólnie z przedsiębiorstwami, począwszy od MŚP aż po bardzo duże przedsiębiorstwa. Przedmiotowe projekty cechują się wysokim poziomem innowacyjności i oryginalnymi funkcjonalnościami prezentowanych rozwiązań. Instytut silnie współpracuje ze środowiskiem akademickim, co pozwala na wspólne publikacje naukowe, a także wykształcenie przyszłych pracowników. Cechuje się też bogatą współpracą międzynarodową.

Więcej informacji na: tabor.lukasiewicz.gov.pl

Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna jest jedyną w kraju jednostką badawczą zajmującą się od 1952 roku w sposób kompleksowy zagadnieniami przerobu drewna, jego zastosowania i tworzenia nowych kompozytów opartych na drewnie. Realizuje badania zmierzające do wytworzenia nowoczesnych materiałów, udoskonalania technologii produkcji i technik obróbki, prowadzące do osiągnięcia harmonijnego i zrównoważonego rozwoju branży drzewnej oraz wysokiej konkurencyjności polskiego sektora drzewnego na rynku międzynarodowym. Wdraża do praktyki wyniki badań w postaci innowacyjnych, energooszczędnych i higienicznych materiałów wykorzystujących zarówno surowiec drzewny, jak i odpady drzewne. Rozwiązania te korzystnie wpływają na zdrowie, pozwalają podnosić jakość życia społeczeństwa, zwiększają udział odnawialnych nośników energii w bilansie energetycznym kraju oraz pozytywnie oddziałują na stan środowiska naturalnego. Poprzez te wszystkie działania Instytut dąży do wykreowania nowoczesnego sektora drzewnego spełniającego wymagania społeczeństwa XXI wieku.

Więcej informacji na: itd.lukasiewicz.gov.pl

Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w swojej działalności obejmuje obszar naukowo-badawczy związany sektorem rolnym, rolno-spożywczym oraz leśnym. Przez 75 lat działalności, Instytut zdobył zaufanie klientów dzięki wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze. Zespoły badawcze realizują prace B+R, pozwalające na realizację usług i projektów „od pomysłu do realizacji”, zlecane przez przedsiębiorstwa i konsorcja. W ramach projektów B+R (POIR, TECHMATSTRATEG, BIOSTRATEG, Horyzont 2020) wykonywane są zadania dotyczące m. in. robotyzacji i automatyzacji prac w rolnictwie, rolnictwa precyzyjnego, rozwoju technik ICT w rolnictwie, zmniejszenia zużycia energii w eksploatacji maszyn, ograniczenia wpływu maszyn na dewastację środowiska naturalnego. Łukasiewicz - PIMR dysponuje nowoczesną aparaturą do prowadzenia prac badawczych w zakresie m. in. modelowania i optymalizacji, badania struktury w aspekcie kinematyki, naprężeń i odkształceń. Podstawowym produktem, oferowanym dla przedsiębiorstw przemysłu maszynowego, są innowacyjne konstrukcje maszyn, nowoczesne technologie i specjalistyczne usługi badawcze oraz projektowe.

Więcej informacji na: pimr.lukasiewicz.gov.pl

Dodaj ogłoszenie