Zakaz stosowania mączek mięsno-kostnych podniósł koszty produkcji. Izby rolnicze walczą, by został zniesiony w żywieniu krzyżowym.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zniesienia zakazu stosowania mączek mięsno-kostnych. - Chodzi o to, by dopuścić ich stosowanie w tzw. żywieniu krzyżowym zwierząt – wyjaśnia Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR, który niedawno brał udział w Forum Rolniczym "Gazety Pomorskiej".

Od wielu lat w związku chorobą BSE, w prawie paszowym krajów Unii Europejskiej obowiązuje zakaz stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt.

Izby podkreślają, że skutkiem tego zakazu jest wzrost kosztów produkcji związany z koniecznością stosowania zamienników w postaci śruty sojowej, w znacznej mierze produkowanej w oparciu o rośliny zmodyfikowane genetycznie.

Polska jest krajem wolnym od BSE. Zarząd KRIR zwrócił się o podjęcie działań na forum Komisji Europejskiej, by częściowo uchylić te przepisy i ograniczyć do zakazu żywienia zwierząt mączkami mięsno-kostnymi w ramach tego samego gatunku.

Krajowa Rada Izb Rolniczych działając na forum COPA oraz innych międzynarodowych europejskich organizacji rolniczych zapewniła, że będzie w dalszym ciągu także lobbowała za zmniejszeniem tych ograniczeń. - Mamy już paru zwolenników – dodał Szmulewicz.