Małe i średnie firmy mogą liczyć na nieustanne wsparcie ze środków unijnych. Poszukaj oferty najlepiej skrojonej dla Twojego biznesu.

Materiał informacyjny PARP
Udostępnij:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi konkursy z różnorakim wsparciem dla przedsiębiorców, finansowanym z programów unijnych. Są to zarówno działania bezpośrednio związane z pandemicznym kryzysem, jak i - adresowane zwłaszcza dla małych i średnich firm – programy prowadzone już wcześniej lub niezależnie od Covid 19. Warto aktywie śledzić informacje na stronach PARP i wybrać z bogatej oferty unijnych programów propozycję najlepiej służącą rozwojowi własnego biznesu – nie tylko spośród tych przybliżonych niżej.

Akademia Menedżera MŚP

To już kolejna odsłona programu, cieszącego się od 2019 r. wielkim zainteresowaniem firm, bowiem jego celem jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców: tym razem w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej. Przy wniesieniu zaledwie 20% wkładu własnego przedsiębiorcy mogą wybrać z oficjalnej Bazy Usług Rozwojowych usługi doradcze i szkoleniowe, które pozwolą zdiagnozować potrzeby firm i ustalić luki kompetencyjne właścicieli i kadry menedżerskiej, a następnie uzupełnić je w cyklu szkoleń . Wnioski o dofinansowanie w Akademii Menedżera MŚP można składać u jednego z 5 makroregionalnych operatorów programu do 31 maja 2022 r.

Nowy start

Z kolei aż do 30 listopada 2022 r. potrwa nabór w drugim z konkursów z unijnego programu POWER: Nowy start - oferta dla przedsiębiorców. To wsparcie dla przedsiębiorców, którzy, mimo niepowodzenia, zdecydowali się na powrót na rynek i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą. Obejmuje on przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności, a ponownie ją podjęli - w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego - co najmniej pół roku przed zgłoszeniem wniosku o dofinansowanie. Dotyczy też takich sytuacji, gdy przedsiębiorca chce ponownie rozpocząć działalność, której zaprzestał w ciągu 2 lat przed dniem przystąpienia do projektu, ale która była aktywna przez co najmniej 18 miesięcy. Dofinansowanie wynosi tutaj aż 100 %, i ma służyć poznaniu przyczyn niepowodzenia i rozwojowi kompetencji, aby uniknąć kolejnej porażki w przyszłości oraz przeszkoleniu już zatrudnionych pracowników i zmniejszeniu braków kadrowych.

Rozwój start-upów z Platformami Startowymi

W unijnym Programie Operacyjnym Polska Wschodnia, dedykowanym firmom z 5 województw, zakończył się właśnie II etap konkursu poświęconego rozwojowi start-upów, skierowanego dla firm mających pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę? Dzięki pomocy Platform Startowych, w pierwszym etapie, otrzymują one ekspercką pomoc menedżera inkubacji w rozwinięciu swojego pomysłu w rentowny model biznesowy. To, co najważniejsze, to że po osiągnięciu tego celu i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji z Platformy Startowej, innowacyjna młoda firma może starać się o 1 mln złotych na rozwój tak opracowanego biznesu w ramach konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej. W nim chodzi przede wszystkim o wsparcie we wprowadzaniu innowacyjnego produktu na rynek krajowy lub zagraniczny i systematycznym zwiększaniu sprzedaży. W drugim etapie aktualny nabór wniosków trwa do końca roku.

Granty na Eurogranty

W ramach Programu Inteligentny Rozwój przedsiębiorcy wciąż mogą ubiegać się o dofinansowanie w poddziałaniu Granty na Eurogranty. To konkurs skierowany do osób, które potrzebują finansów na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme. Wnioskodawcy mogą otrzymać je m. in. na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotują projekt, na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności, czy na przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant.
Maksymalna intensywność wsparcia wynosi do 100% wartości kosztów kwalifikowalnych. Wnioski można składać do 27 stycznia 2022 roku.

To część konkursów oferowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Aby dowiedzieć się więcej, warto śledzić stronę www.parp.gov.pl, na której umieszczane są nabory dla firm z sektora MŚP.

*

Wideo

Materiał oryginalny: Małe i średnie firmy mogą liczyć na nieustanne wsparcie ze środków unijnych. Poszukaj oferty najlepiej skrojonej dla Twojego biznesu. - Dziennik Bałtycki

Dodaj ogłoszenie