Matura 2013: Języki obce. Zobacz! [PYTANIA I ODPOWIEDZI]

Katarzyna Sklepik
Maturzyści sprawdzają swoje umiejętności językowe.
Maturzyści sprawdzają swoje umiejętności językowe. Grzegorz Dembiński
Maturzyści tu mogą test diagnostyczny z języka angielskiego na poziomie podstawowym. To pomoże im przygotować się do matury 2013 z języka angielskiego.

Na rozwiązanie testu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym uczniowie będą mieli 120 minut. Podczas trwania testu m.in. usłyszą nagrania tekstów, a później muszą do nich rozwiązać zadania.

JĘZYK ANGIELSKI - POZIOM PODSTAWOWY

Zobacz tekst, który uczniowie usłyszeli do zadania 1

ZADANIE 1
Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź na temat pochodzenia chipsów ziemniaczanych. Zaznacz, które zdania są zgodne z treścią wysłuchanego tekstu (T - True), a które nie (F - False).

1.1. The first potato chip was quite thick. FALSE
1.2. The name Saratoga Chips was not used outside the New York City region. FALSE
1.3. Shops started selling chips by the end of the 19th century. TRUE
1.4. First paper chip bags were made in workers’ homes. TRUE
1.5. Americans spend $6 billion a year on potato chips. TRUE

Zobacz tekst, który uczniowie usłyszeli do zadania 2

ZADANIE 2
Usłyszysz dwukrotnie pięć wypowiedzi na temat zainteresowań. Do każdej wypowiedzi (2.1. - 2.5.) dopasuj nagłówek podsumowujący jej treść (A - F). Uwaga: jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

A. TRY TO INVOLVE YOUR LOVED ONES 2.3
B. DEVELOP YOUR INTERESTS OUTSIDE HOME
C. HAVE A SUITABLE PLACE 2.4
D. CONSIDER THE COSTS 2.2
E. BREAK YOUR DAILY ROUTINE 2.5
F. DISCOVER YOUR REAL SELF 2.1

Zobacz tekst, który uczniowie usłyszeli do zadania 3

ZADANIE 3
Usłyszysz dwukrotnie wywiad z miłośnikiem jazdy na deskorolce. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl literę A, B lub C.

3.1. Nowadays skateboarding
A. has become more dangerous.
B. is developing quickly.
C. has set new rules of skating.

3.2. Dave Ford practices skating
A. every day.
B. only at weekends.
C. several times a week.

3.3. Apart from skateboarding, Dave
A. makes things connected with skating.
B. is studying graphic design at university.
C. works in a big skate shop in Derby.

3.4. In 2005 “Hooked" organization was supposed to
A. arrange some local events.
B. teach skateboarding.
C. sponsor a team of skaters.

3.5. The idea of building a skatepark in Derby came from
A. Dave Ford and his friends.
B. local authorities.
C. people skating in the city centre.

Zobacz tekst, który uczniowie musieli przeczytać do zadania 4

ZADANIE 4
Przeczytaj tekst. Dobierz właściwy nagłówek (A-H) do każdego fragmentu tekstu. Wpisz odpowiednią literę w miejsca 4.1.-4.7. Uwaga: jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego fragmentu tekstu.

A. Be imaginative and creative. 4.5
B. Discuss your salary.
C. Admit your failures. 4.4
D. Be truthful about your abilities. 4.6
E. Do not expect too much from your qualifications. 4.2
F. Present a stable work history. 4.1
G. Do your best when employed. 4.7
H. Know what your employer does. 4.3

Zobacz tekst, który uczniowie musieli przeczytać do zadania 5

ZADANIE 5
Przeczytaj tekst. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią tekstu (T - True), a które nie (F - False).

5.1. Linda decided to go stealing without a doubt. FALSE
5.2. The grandmother’s garden was the first one the girls went to. FALSE
5.3. The tree in the garden was not a good hiding place. TRUE
5.4. The old woman realized someone strange was in her garden. FALSE
5.5. The gardener did not care much about the stolen flowers. TRUE
5.6. The text is about a crime that had serious consequences. FALSE

Zobacz tekst, który uczniowie musieli przeczytać do zadania 6

ZADANIE 6
Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl literę A, B, C albo D.

6.1. According to the text shopping becomes an obsession when
A. it is a highly enjoyable activity.
B. a person buys unnecessary items.
C. it starts to ruin a person’s health.
D. a person breaks promises given to others.

6.2. How do credit cards affect shopping addicts?
A. They protect the addicts from bankruptcy.
B. They help the addicts’ pay off their debts.
C. They raise their interest in expensive goods.
D. They create an illusion that things cost nothing.

6.3. The author of the text says that obsessive shoppers
A. do not shop without a careful plan.
B. call friends to go shopping with them.
C. spend more to celebrate social events.
D. must have an excuse to go shopping.

6.4. Addiction to shopping is normally
A. difficult to admit by the addict.
B. makes the addict happy after shopping.
C. easy to notice by the addict’s relatives.
D. hard to stop without a special treatment.

6.5. Extreme cases of the addiction do not usually lead to
A. financial disasters.
B. serious crimes.
C. family conflicts
D. expert therapies.

6.6. What is the most successful treatment for the addiction?
A. Spending more time with family.
B. Taking new generation drugs.
C. Discussing personal problems with a specialist.
D. A combination of medication and mediation.

6.7. In the text the author
A. discusses the threats of uncontrolled shopping.
B. says how to avoid becoming addicted to shopping.
C. advises readers how to sort out serious money problems.
D. informs shopaholics in which places they can receive help.

W pierwszych trzech zadaniach, sprawdzana jest umiejętność słuchania ze zrozumieniem. W kolejnych trzech - umiejętność czytania ze zrozumieniem. W ostatnim zadaniu, uczniowie musieli wykazać się umiejętnością pisania.

ZADANIE 7
Zredaguj e-mail do znajomego z zagranicy.
- Poinformuj znajomego o kupnie roweru.
- Opisz, jak wygląda Twój nowy rower.
- Napisz, ile za niego zapłaciłeś.
- Poinformuj o zaplanowanej wyprawie nowym rowerem.

Próbna matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym już się zakończyła. Oto przykładowe odpowiedzi, które proponują poznańscy nauczyciele.

JĘZYK ANGIELSKI - POZIOM ROZSZERZONY

Test diagnostyczny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (przygotowany przez OKE Poznań) składał się z dwóch arkuszy. W pierwszym - na rozwiązanie którego uczniowie mieli 120 minut - były trzy zadania. Dwa pierwsze sprawdzały znajomość zasad gramatyki, trzeci - to wypracowanie, które ma sprawdzić umiejętność pisania w języku angielskim. W drugim arkuszu, uczniowie sprawdzali umiejętność rozumienia tekstów pisanych i rozumienia ze słuchu. Na jego rozwiązanie uczniowie mieli 70 minut.

Zobacz tekst do zadania 1

ZADANIE 1
Uzupełnij każdą lukę (1.1.-1.5.) jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie tak, aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.

1.1 failure
1.2 harmless
1.3 withdraw
1.4 broadly
1.5 pressure

ZADANIE 2
Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski tak, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.

2.1. We can (albo ugotować własny posiłek albo kupić) .............. a takeaway.
2.2. She doesn’t mind (aby jej mąż pomalował) ............... the kitchen.
2.3. Is there any objection (żeby ona została) ............... here a little bit longer?
2.4. I’d rather (żeby on nie jeździł) ...................my car last night. The fuel gauge reads empty!
2.5. As far as their personalities are concerned, the twins are completely (różne od siebie)........................

2.1 either cook our own meal or buy
2.2 her husband painting the kitchen
2.3 to her staying here
2.4 he hadn't driven my car
2.5 different from each other

ZADANIE 3
Wypowiedz się na jeden z trzech poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów.

1. Napisz opowiadanie, którego bohater otrzymuje wiadomość z nieznanego numeru telefonu z prośbą o pomoc i w wyniku podjętych działań staje się osobą znaną w całym kraju.
2. Opisz wymarzone miasto przyszłości, w którym zostałyby rozwiązane problemy korków ulicznych i zanieczyszczenia środowiska.
3. Napisz rozprawkę przedstawiającą wady i zalety przymusowego leczenia osób uzależnionych.

Zobacz tekst, który uczniowie usłyszeli do zadania 4

ZADANIE 4
Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź o pewnej krainie. Zaznacz, które zdania są zgodne z treścią usłyszanego tekstu (T - True), a które nie (F - False).

4.1. Forests in northern Lapland are thicker than in the southern part of the region. FALSE
4.2. The inhabitants of Lapland eagerly spend time in forests and around lakes. FALSE
4.3. It’s hard to spot hunters in the woods of Lapland. TRUE
4.4. The status of reindeer in Lapland has changed over the years. TRUE
4.5. The northern lights are known in Lapland under several other names. TRUE

Zobacz tekst, który uczniowie musieli usłyszeć do zadania 5

ZADANIE 5
Usłyszysz dwukrotnie wypowiedzi pięciu osób na temat przymusowego udziału w wyborach. Do każdej osoby (5.1. - 5.5.) dopasuj zdanie podsumowujące jej wypowiedź (A - F). Uwaga: jedno zdanie podane zostało dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

A. can be helpful for people excluded from society. 5.4
B. attempts at increasing voters’ attendance artificially.
C. is yet another duty but one that should be appreciated. 5.1
D. makes him/her inclined towards it after weighing up the pros and cons. 5.5
E. shows the country’s weakness and violates democracy. 5.2
F. creates fake support for politicians and their parties. 5.3

Zobacz tekst, który uczniowie usłyszeli do zadania 6

ZADANIE 6
Usłyszysz dwukrotnie wywiad z socjologiem na temat sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią usłyszanego tekstu. Zakreśl literę A, B, C lub D.

6.1. Dr Johnson’s research on the EU job market
A. forecasts that crisis will negatively influence the job market.
B. has been focused on unemployment among the youth for years.
C. shows no correspondence between unemployment rate and age.
D. proves that roughly one in five young people are unemployed.

6.2. High unemployment of the young cannot be blamed on
A. their insufficient education.
B. their inadequate experience.
C. employers exploiting the situation.
D. lack of support for graduate trainees.

6.3. The reaction of governments to youth unemployment in the EU
A. has been similar across the member countries.
B. ranged from invaluable help to no action at all.
C. has mostly been theoretical rather than practical.
D. has brought about desirable changes in most countries.

6.4. Youth unemployment in the Arab states has led to
A. radical changes in the demography of these countries.
B. its inhabitants’ determination to be engaged and active.
C. lower life expectancy of the Arabs compared to Europeans.
D. an increase in the number of terrorist incidents.

6.5. In this interview Dr Johnson
A. counsels young people how to deal with unemployment.
B. directly suggests officials what steps can reduce youth unemployment.
C. shares her personal views on future changes of youth unemployment.
D. gives an objective perspective on youth unemployment.

Zobacz tekst, który uczniowie musieli przeczytać do zadania 7

ZADANIE 7
Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl literę A, B, C lub D.

7.1. From the first two paragraphs we learn that Sid
A. had little doubts about revealing his friend’s unlawful activity.
B. had suspected his friend of committing a criminal offence.
C. faced severe hostility after exposing his friend’s illicit conduct.
D. wished his friend had died instead of committing the crime.

7.2. When the news about the mother reached the court,
A. the trial was just about to be opened.
B. the judge offered condolences to the accused.
C. Sid had just given his testimony to court.
D. the trial was put off till Thursday.

7.3. During the conversation with Davis, Sid
A. evidently misunderstood Davis’ question.
B. clarified the note left by his friend’s mother.
C. expressed indifference towards the woman’s death.
D. stated that he had done his part of the job.

7.4. The landscape seen from the taxi window
A. heightened Sid’s distress and loneliness.
B. reminded Sid about a place he should go to.
C. made Sid feel uneasy and scared.
D. was crammed full of passing traffic.

7.5. Charles Roland, Sid’s ex-father-in-law
A. was initially reluctant to invite his son-in-law.
B. was a man of visible emotions and sentiments.
C. has always given Sid unflagging support.
D. treated Sid like a father treats his son.

Zobacz tekst, który uczniowie musieli przeczytać do zadania 8

ZADANIE 8
Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Dobierz brakujące zdania tak, aby otrzymać logiczny i spójny tekst. W każdą lukę (8.1.-8.4.) wpisz literę, którą oznaczone jest brakujące zdanie (A-F). Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do tekstu.

A. Such countries used to be condemned as those who indulged in dirtiness. 8.3
B. They meticulously scoured their whole bodies, which shocked Europeans for centuries. 8.4
C. It took at least two hours devoted to splashing and soaking the body, scraping off sweat and oiling oneself. 8.1
D. However, they made the French believe that hot baths brought on the illness.
E. Each European culture defines it for itself, choosing what it sees as the perfect point between filthy and overly neat. 8.2
F. In that place they did consider a bath as a way of making themselves feel clean and fresh.

Zobacz tekst, który uczniowie musieli przeczytać do zadania 9

ZADANIE 9
Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą tak, aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Zakreśl literę A, B, C lub D.

9.1.
A. in order to
B. so that
C. in view of
D. whereas

9.2.
A. had generated
B. was generated
C. generates
D. had been generated

9.3.
A. dedicated
B. gone
C. taken
D. wasted

9.4.
A. line
B. spell
C. duty
D. permit

9.5.
A. bringing
B. turning
C. doing
D. breaking

9.6.
A. Unfortunately
B. However
C. Nevertheless
D. Hopefully

NAJNOWSZE INFORMACJE Z POZNANIA I WIELKOPOLSKI: GLOSWIELKOPOLSKI.PL

Możesz wiedzieć więcej! Kliknij i zarejestruj się: www.gloswielkopolski.pl/piano

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 11

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

x
xyz
Proszę podajcie odpowiedzi do niemieckiego.
E
EneDue
Jeśli chodzi o TRZECIĄ stronę, to... Debilu, to arkusz z zeszłego roku. Wystarczy na datę spojrzeć.
k
kina
dajcie niemeicki!!!
m
maniek
Też miałem inny arkusz, m.in. o hobbicie...
J
Jagoda
to miałaś jakiś inny arkusz wszyscy z angielskiego mieli o chipsach
s
sssssssss
gdzie sa odpowiedzi z jezyka niemieckiego?
g
gość
dziwne.... ja nie miałam nic o chipsach ziemniaczanych tylko o użytkowaniu telefonu komórkowego. 1, 2 i 3 zadania się nie zgadzają...
n
no
na nastepnej stronie debile xd
m
matura
a gdzie niemiecki?
y
yyyyy
wcześniej były inne odpowiedzi
s
sdiovseiodgw
ja pier.. ile mozna czekać ;/
Wróć na gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski
Dodaj ogłoszenie