Wyszukiwarka wyborcza

Wybory Parlamentarne

Sprawdź, gdzie możesz zagłosować

Do wyborów pozostało

  • 00dni
  • 10godz.
  • 53min.
Odwiedź serwis wyborczy 

Matura 2014. Angielski [ODPOWIEDZI, ARKUSZE] - podstawa i rozszerzenie

KS, AB
Matura 2014. Angielski - podstawa i rozszerzenie Waldemar Wylegalski
Matura 2014. Angielski [ODPOWIEDZI, ARKUSZE] - podstawa i rozszerzenie. Matura 2014 z języka angielskiego na poziomie podstawowym odbyła się 7 maja o godzinie 9. Był to trzeci obowiązkowy egzamin maturalny, do którego w Wielkopolsce przystąpiło 23.861 uczniów. O godzinie 14 - maturzyści przystąpili do części rozszerzonej. Po tym, jak CKE opublikuje arkusze, maturzyści znajdą tu przykładowe odpowiedzi do testu maturalnego z języka angielskiego.

MATURA 2013: POLSKI ROZSZERZONY. ODPOWIEDZI I ARKUSZE PYTAŃ ZNAJDZIECIE TUTAJ!

Matura 2014 z języka angielskiego na poziomie podstawowym trwa 120 minut. W tym czasie uczniowie muszą rozwiązać arkusz, który ma sprawdzić, czy uczeń rozumie teksty, które usłyszy i przeczyta, oraz czy potrafi napisać krótką wypowiedź po angielsku.

ZOBACZ:
ARKUSZ JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY
TRANSKRYPCJA JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

ODPOWIEDZI DO MATURY PODSTAWOWEJ - OD 1 PODSTRONY ;)

Ci uczniowie, którzy wybrali maturę 2014 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, dodatkowo wykażą się wiedzą i umiejętnościami leksykalno-gramatycznymi oraz dłuższą wypowiedzią pisemną. Aż 6 tysięcy wielkopolskich maturzystów zdecydowało się na rozszerzoną maturę 2014 z języka angielskiego.

ZADANIE 1
Uzupełnij każdą lukę (1.1.–1.5.) jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.

WHY CAN’T YOU GET A SONG OUT OF YOUR HEAD?
An iPhone application can teach you a foreign language by using melodious music and rhythmic repetitions of essential words and phrases. This combination causes the new words to literally ring in your ears, making learning a language 1.1. (EFFORT) effortless and enjoyable. The application has been based on the concept of earworms. The term earworms refers to 1.2. (CATCH) catchy tunes of the songs which you hear a few times and then just can’t get out of your head. Rhythm and words, i.e. songs and verses, have always been a very powerful memory aid. 1.3. (ADVERT) advertisers know only too well how powerful music can be in getting the message across with brainwashing jingles and soundbites.
The idea is as simple as it is old. Before the age of writing, ancient historical events were presented in verse and song forms so that they were easy to 1.4. (MEMORY) memorize. In his book Songlines, Bruce Chatwin gives the example of Australian Aborigines who were able to navigate their way across hundreds of miles of desert to their ancestral hunting grounds without maps. How was it possible? Thanks to the 1.5. (PRECISE) precision of the descriptions given in the lyrics of their traditional songs.
adapted from www.earwormsmobile.com

ZADANIE 2
Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (2.1.–2.5.). W każdą lukę można wpisać od 2 do 4 wyrazów, wliczając w to wyraz już podany. Wymagana jest pełna poprawność
ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań. Uwaga: nie zmieniaj formy podanych wyrazów.

2.1. If it hadn’t been for his help, our team would have lost the match.
(POSSIBLE) His help made it possible for our team to win the match.

2.2. Sarah is not a film star but she acts like one.
(IF) Sarah acts as if she were (lub she was) a film star.

2.3. I couldn’t understand what she was saying as it was too noisy on the bus.
(MAKE) I couldn’t make out what she was saying as it was too noisy on the bus.

2.4. A tight budget may lower our living standards.
(LIKELY) A tight budget is likely to lower our living standards.

2.5. The idea of spending so much money on holiday doesn’t appeal to me.
(RATHER) I would rather not spend so much money on holiday.

WYPOWIEDŹ PISEMNA

ZADANIE 3
Wypowiedz się na jeden z trzech poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu. Zaznacz wybrany temat, zakreślając jego numer.

1. Wiele osób uważa, że przez rok po uzyskaniu prawa jazdy prowadzenie samochodu powinno być dozwolone wyłącznie w towarzystwie doświadczonego kierowcy. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz argumenty za i przeciw wprowadzeniu takiego przepisu.
2. Napisz opowiadanie, w którym fotograf ratuje w trakcie sesji zdjęciowej osobę, która jest w niebezpieczeństwie.
3. Napisz recenzję programu telewizyjnego, który popularyzuje wiedzę o świecie lub jakiejś dziedzinie nauki i jest inspiracją dla młodzieży do rozwijania swoich zainteresowań.

ZADANIE 4 - ROZUMIENIE SŁUCHANEGO TEKSTU
Usłyszysz dwukrotnie wywiad z ekologiem pracującym w Belize. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T–True), a które nie (F–False).

4.1. Dr Young started to work in the sanctuary before his father’s death. TRUE
4.2. Some of the locals are hired to protect the baboons living in the sanctuary. FALSE
4.3. There is a revival of interest in natural medicine among young people in Belize. FALSE
4.4. Dr Young is not satisfied with the higher education policy regarding natural sciences. TRUE
4.5. In his answer to the last question, Dr Young encourages the general public to support the sanctuary financially. FALSE

ZADANIE 5
Usłyszysz dwukrotnie wypowiedzi pięciu osób o etykietach na produktach spożywczych. Do każdej wypowiedzi (5.1.–5.5.) dopasuj właściwe zdanie podsumowujące jej treść (A–F). Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

According to the speaker, food labels
A. enable people to avoid foods they consider harmful.
B. should have a more eye-catching design.
C. are too expensive to implement on a regular basis.
D. might be manipulated to mislead consumers.
E. will not change consumers’ behaviour.
F. include too many details.

5.1. E
5.2. B
5.3. D
5.4. A
5.5. F

ZADANIE 6
Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź na temat wizyty grupy miłośników spacerów na łonie natury (ang. ramblers) w Nowym Jorku. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl literę A, B, C albo D.

6.1. The speaker went to New York with British ramblers because she
A. shared their passion for nature.
B. was expected to do it as part of her job.
C. did research on New Yorkers’ attitude to eccentrics.
D. needed help with an article about birdwatching in New York.

6.2. While visiting New York, the ramblers
A. took turns guiding their group.
B. did not use any public transport.
C. stuck strictly to their planned route.
D. easily got excited about local sights.

6.3. In Barney’s Delicatessen, the ramblers were
A. taken care of immediately.
B. told to wait in a long queue.
C. taken aback by the cost of the food.
D. served extremely sophisticated dishes.

6.4. When visiting Tiffany’s, one of the ramblers
A. made an unfavourable comment.
B. felt intimidated by the sales staff.
C. asked to have a price tag checked.
D. suddenly started singing an anthem.

6.5. From the speaker, we learn
A. why the trip with the ramblers exhausted her.
B. how her attitude to the ramblers has changed.
C. in what ways the ramblers were difficult to socialize with.
D. what made her disillusioned with the ramblers during the trip.

ROZUMIENIE PISANEGO TEKSTU I ROZPOZNAWANIE STRUKTUR LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH

ZADANIE 7
Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl literę A, B, C albo D.

THE HOTEL
If he had had his way, Peter McDermott thought, he would have fired the chief house detective weeks ago. But he had not had his way and now, once more, Mr Ogilvie, the obese ex-policeman was missing when he was needed most. McDermott leaned down from his husky six-and-a-half feet and jiggled the desk telephone impatiently.
‘Fifteen things break loose at once,’ he told the woman by the window of the wide, woodpanelled office, ‘and as usual nobody can find him.’
Christine Francis glanced at her wristwatch. It showed a few minutes before 11 p.m. ‘There’s a bar in Baronne Street you might try.’
McDermott nodded. ‘I’ve already checked the bar. He’s not there.’
‘Our Mr Ogilvie makes his own rules,’ Christine said. ‘It’s been this way for years. We can’t do anything about it as long as Warren Trent allows it.’
‘You’re right,’ he acknowledged. ‘I once tried to reorganize our detective force, and my ears were properly pinned back. I was put right back in my place immediately.’
She said quietly, ‘I didn’t know that.’
He looked at her quizzically. ‘I thought you knew everything.’
And usually she did. As personal assistant to Warren Trent, the unpredictable and irritable manager and owner of New Orleans’ largest hotel, Christine was familiar with the hotel’s inner secrets as well as its day-to-day affairs. She knew, for example, that Peter, although employed just a few months ago, was already promoted to assistant general manager and was virtually running the hotel, though at an ungenerous salary and with limited authority. She knew the reasons behind that, too. They were in a file marked Confidential, brought to her by Warren Trent himself on the day of Peter McDermott’s arrival in the hotel, and involved his
personal life.
Christine asked, ‘What is breaking loose?’
McDermott gave a cheerful grin which contorted his rugged, almost ugly features.
‘We have a complaint about a night party on the eleventh floor; on the ninth the Duchess of Croydon claims the Duke has been insulted by a room-service waiter; one of the guests called to say he can’t sleep because of somebody moaning horribly in 1439; and the night manager is off sick, with the other two house officers otherwise engaged. Besides which, I noticed a leak on the second floor next to the elevator, so we need to have it fixed before one of the guests finds it a reason for a major complaint.’
‘Do you have a name for the room where the moaning is?’ Christine asked.
He shook his head and lifted the phone. ‘I’ll find out. Probably someone having a nightmare, but we’d better make sure.’
‘All right, thanks.’ McDermott scribbled a name and hung up.
‘Albert Wells, Montreal.’
‘I know him,’ Christine said. ‘A nice little man who stays here every year. I’ll check that one out.’
The telephone shrilled and McDermott recognized the flat nasal voice of Herbie Chandler.
Chandler, like Ogilvie, was another of the hotel’s old-timers.
‘Could you investigate the complaint about the night party on the eleventh?’ Peter asked. As he had half expected, there was an immediate protest. ‘Never mind the argument, I want the complaint attended to. And send a bellboy with a pass key to meet Miss Francis at the reception.’ He replaced the telephone before there could be any more discussion.
‘Let’s go.’ His hand touched Christine’s shoulders slightly. ‘I have to handle the Duke and Duchess incident. The relations between the hotel and the Croydons are excellent, so I think a personal apology will do.’
adapted from Hotel by Arthur Hailey

7.1. Which of the following applies to the chief house detective?
A. Peter McDermott had fired him from work.
B. He used to meet ex-policemen in Baronne Street.
C. He was often impossible to find in an emergency.
D. Warren Trent considered him an obstinate person.

7.2. What did Christine Francis find out about Peter McDermott during their conversation?
A. That he had been reprimanded for his attempt to reform something.
B. That he had managed the biggest hotel in New Orleans.
C. Why he had been promoted to assistant general manager so quickly.
D. Why he earned so little as an assistant general manager.

7.3. Which of the following was NOT a complaint made against the hotel?
A. the moaning in room 1439
B. the leak on the second floor
C. the party on the eleventh floor
D. the inappropriate behaviour of a waiter

7.4. Which of the following is TRUE about Peter McDermott?
A. He was certain that the Duke and Duchess incident would be difficult to handle.
B. He asked one of the employees to handle the disturbance on the eleventh floor.
C. He decided to investigate the night manager’s sudden illness himself.
D. He ordered Christine to check the moaning in room 1439.

7.5. Who was the last person to become an employee of the hotel?
A. Mr Ogilvie
B. Christine Francis
C. Herbie Chandler
D. Peter McDermott

ZADANIE 8
Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Dobierz brakujące zdania, tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst. W każdą lukę (8.1.–8.4.) wpisz literę, którą oznaczone jest brakujące zdanie (A–F). Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do tekstu.

THAT FATEFUL DAY
In its 183-year history the annual Oxford-Cambridge race along the Thames has become more than a highlight of the sporting calendar. It has become the occasion for another contest, between those who view it as a grand spectacle and those who condemn it as an emblem of a class- and tradition-bound Britain. The latter used to protest by thrusting their banners at the television cameras that broadcast the race. 8.1.**C. However, despite such minor incidents, things always came off peacefully enough. Then came that fateful Saturday in April 2012, when the whole affair ended more in frustration and tears than in celebration. On that fateful day a chain of events distorted the apparently indefectible image of this well-established competition. First, an Australian who had posted an essay on the Internet beforehand titled “Snobbery Leads to Tyranny” jumped into the river. He ducked his head under the water and swam directly into the path of the two boats. 8.2.**F. The churning oars of the Oxford team narrowly missed hitting him. Then the protester resurfaced with a big smile across his face. Though no damage was done, his presence caused
sufficient alarm for the race umpire to wave a red flag to halt the contest. After a half-hour delay, during which the protester was pulled out of the river onto a police launch, handcuffed and charged with disturbing public order, the race was restarted where it had been halted, only to have the two boats collide immediately afterwards. 8.3.**B. The clash took the tip off one of the Oxford rowers’ oars. As a result, the crew was left with just seven effective contestants out of the starting eight. This incident allowed Cambridge to post an easy victory. Some on the Oxford side complained later that the umpire should have ordered a second restart. But that was not the end of the day’s drama. At the finish line, Zoe de Toledo – Oxford’s first female crew member in 12 years, furiously protested against the race umpire’s
ruling blaming her for the clash of oars. 8.4.
A. In the confusion she stirred up, minutes went by before anybody realized that one of the oarsmen had collapsed after the race.** Medics worked to aid the contestant − Alex Woods − giving him oxygen and then sending him in an ambulance to Charing Cross Hospital, where he was kept overnight. The usual post-race celebrations were abandoned, with no trophy presentation, no speeches and no champagne.
adapted from www.nytimes.com

A. In the confusion she stirred up, minutes went by before anybody realized that one of the oarsmen had collapsed after the race.
B. The clash took the tip off one of the Oxford rowers’ oars.
C. However, despite such minor incidents, things always came off peacefully enough.
D. Nevertheless, they regarded it as the most dangerous moment in the history of the boat race.
E. Once on dry land, wrapped in a blanket and grinning broadly, she was led away by the police.
F. The churning oars of the Oxford team narrowly missed hitting him.

ZADANIE 9
Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Zakreśl literę A, B, C albo D.

HOW LONG DOES IT TAKE TO CHANGE A LIGHT BULB?
We have all heard the classic jokes about changing a light bulb, but now one of these jokes has come true. Councils across the UK are renowned for their inefficiency, budget cuts and just generally being unpopular 9.1. ... almost everyone. However, Gloucestershire council really went out of their way to show their incompetence.
It all started when a local resident sent an e-mail to the council informing them that a bulb in a lamppost near his house 9.2. ... out. It sounds simple enough; you just need someone with a ladder, a screwdriver and a new bulb. However, we wouldn’t be British if we didn’t overcomplicate things, and Gloucestershire council are patriotic enough to live up to this. The first problem came when the workers discovered there was a hedge 9.3. ... . Unfortunately, it would be too rational to just get a pair of hedge clippers. The council workers had no choice
but to call the parks department to get some professional hedge cutters in to do the job. When the latter 9.4. ... , they found that rainwater was getting into the lamp, so another phone call was needed to another department to sort this out. While all this was happening, the police made a special visit to make sure there was no security risk with the lamp not working.
Luckily, this story has a happy ending. Almost. Only after four weeks of messing about 9.5. ... . There was light! For all of 30 seconds the town of Cheltenham came out of a blackout, until the fuse promptly blew.
Finally, to everybody’s 9.6. ... , six weeks after the first report, at least 12 separate visits, and thousands of pounds of taxpayers’ money spent, the road was back from the dark ages.

9.1.
A. to
B. for
C. with
D. by

9.2.
A. has gone
B. was gone
C. had gone
D. is gone

9.3.
A. in the way
B. out of sight
C. in front of
D. all of a sudden

9.4.
A. came through
B. turned up
C. got by
D. showed off

9.5.
A. had a new bulb fitted
B. has a new bulb fitted
C. did a new bulb fit
D. was a new bulb fitted

9.6.
A. fortune
B. relief
C. assurance
D. reluctance

Zobacz też: Matura 2014: Matematyka [ODPOWIEDZI, ARKUSZE] - poziom podstawowy

Polecamy także: Matura 2014: Język polski za nami [ARKUSZE CKE, ODPOWIEDZI]

Matura 2014. Angielski [ODPOWIEDZI, ARKUSZE] - podstawa i rozszerzenie znajdziecie na naszej stronie!


MATURA 2014 - ZOBACZ KONIECZNIE:


MATEMATYKA- PODSTAWAJĘZYK ANGIELSKIFIZYKA Z ASTRONOMIĄMATEMATYKA-ROZSZERZENIE

Wideo

Komentarze 21

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone ze względu na ciszę wyborczą i zostanie włączone po jej zakończeniu.

Podaj powód zgłoszenia

M
Maturzysta

trudna nie była co? bywały lata że była trudniejsza! jak robiliśmy arkusze z ubiegłych matur na kursie w speak up to tak mi dobrze nie poszło jak ta prawdziwa matura, oby w poniedziałek ustny poszedł mi nieźle, trzymajcie za mnie kciuki:P

M
Madzia

Nie, wymaga się pełną poprawność wpisywanych wyrazów

C
Cokolwiek

Na 99% tego nie uznają bo w poleceniu wyraźnie pisze, że wymagana "Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów"

C
Cokolwiek

No właśnie prawda, tyle że w odpowiedzi C znajduje się słowo "weekdays", czyli tłumacząc, dnie powszednie, czyli całkiem na odwrót do tego co robi ;)

d
del

nie ma opcji. co do memorise to moze, jakos naciaganie, ale w advertiser bez szans

m
michael

jak myślicie, czy może być uznane w 1 zadaniu memorise przez 's' i advertiser bez 's'?

a
asd

dlaczego nie ma odpowiedzi z rozszerzenia?

:)

a w odpowiedzi było "weekdays", a nie "weekends". Też się prawie na tym złapałem.

D
De

Odpowiedź, że chce stracić wagę jest poprawna. Weekdays to dni tygodnia, a wtedy, tak jak napisał Cracker, spaceruje. Na siłowni jest w weekendy. (musiałoby być at the weekends w odpowiedzi, aby było można takową zaznaczyć). W nagraniu była mowa, iż chce stracić trochę kilo. I ta odpowiedź jest poprawna.

J
Janeo

znalazłam na stronie cke transkrypcje :

Journalist: What are you doing to prepare for your Mount Everest climb?

Jeff: I train regularly. Every day I take a six-mile walk in the countryside. On Saturday and Sunday I have more free time so I also do two hours of working out in the gym. I need to lose a few kilos and physical activity works better for me than going on any special diet. I’ve never been good at dieting, anyway. Twice a week I also practise yoga. I know that being fit is not enough. The success of a climb like this depends a lot on a person’s state of mind

Tu ewidentnie widać, że prawidłowa odpowiedz to lose weight. Tylko czemu media ślepo powtarzają jeden za drugim i piszą, że prawidłowe jest gym on weekDAYS czyli w ciągu tygodnia, skoro on mówi, że w weekendy! W tygodniu (weekdays)to on spacerował i uprawiał joge. Aj te media

a
asf

sfsfa

C
Cracker

poczytajcie sobie skrypty. mówił, że chce zrzucić kilka kilo. to raz, a dwa na siłowni pakuje w weekend. czyli w sobote i w niedziele, racja. ale w odpowiedziach było słowo "weekdays". a wtedy to on spacerował :)

j
jula

tylko 5 punktów straconych, bez pisania, bo to nie wiem jak ocenią. Sympatycznie! C:

M
MrM

na nagraniu nie było nic o traceniu wagi

k
karolina

Dlaczego? Wydaje mi się, że w nagraniu było o tym, że w sobote i niedziele - czyli weekendy ćwiczy na siłowni. I że chce trzymać formę (keep fit).

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3