Matura 2014: Historia sztuki [ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE] - podstawa, rozszerzenie

KS
Matura 2014: Historia sztuki [ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE]
Matura 2014: Historia sztuki [ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE]
Udostępnij:
Matura 2014: Historia sztuki [ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE]. Matura 2014 z historii sztuki to egzamin zamykający drugi tydzień matur pisemnych. Odbędzie się 16 maja, o godzinie 14. przystąpi do niego 161 wielkopolskich maturzystów. Po godzinie 20, na naszej stronie będą mogli sprawdzić, czy udzielili poprawnych odpowiedzi. Opublikujemy arkusze i przykładowe odpowiedzi.

POBIERZ ARKUSZ: MATURA 2014 HISTORIA SZTUKI - POZIOM PODSTAWOWY

Matura 2014 historia sztuki, poziom podstawowy - odpowiedzi:

ZADANIE 1
Przyporządkuj elementom dekoracyjnym definicje wybrane z podanych poniżej. Podaj nazwy przedstawionych elementów dekoracyjnych.

1. Motyw dekoracyjny w postaci krzyżujących się elementów uzbrojenia ochronnego i rozmaitego rodzaju białej broni. Szczególnie charakterystyczny dla sztuki renesansu i baroku.
2. Okrągły ornament w kształcie stylizowanego kwiatu róży, charakterystyczny dla architektury gotyku.
3. Podwieszana dekoracja spleciona z liści, kwiatów i owoców, charakterystyczna szczególnie dla sztuki starożytnego Rzymu i baroku.

A-3 girlanda, feston
B-1 panoplia
C-2 rozeta

ZADANIE 2
Rozpoznaj plany słynnych budowli i wpisz we wskazane miejsca:
a) nazwę własną budowli
b) styl/okres, w którym powstał zabytek.

A - a) Willa Rotonda w Vincenzy b) manieryzm
B - a) Kościół Panny Marii w Gdańsku b) gotyk
C - a) Kościół Hagia Sophia b) sztuka bizantyjska

ZADANIE 3
Podaj nazwiska twórców poniżej prezentowanych dzieł oraz podkreśl wiek, w którym one powstały.

A -Salvador Dali
B - Aleksander Calder
C - Antonia Gaudi

Wiek: XX

ZADANIE 4
Podaj nazwy elementów architektonicznych wskazanych na fotografii.

A – metopa
B - tryglif
C – architraw
D - kolumna-trzon

ZADANIE 5
Rozpoznaj przedstawione dzieło i wykonaj polecenia.

a) Podaj nazwisko autora dzieła. Jackson Pollock
b) Napisz nazwę kierunku, z którym wiąże się twórczość tego artysty. abstrakcja – action painting
c) Napisz nazwę nowatorskiej techniki plastycznej, którą w tym dziele zastosowano. dripping

d) Wybierz i podkreśl właściwy opis tej techniki.
A. Technika malarska polegająca na kładzeniu obok siebie regularnych plamek czystego koloru.
B. Technika malarska polegająca na pokrywaniu poziomo leżącego płótna farbami skapującymi z podziurkowanej puszki, kija lub pędzla.
C. Technika polegająca na tworzeniu kompozycji z wycinków różnych materiałów i przyklejaniu ich na płótnie lub papierze.

ZADANIE 6
Określ gatunek malarski, w którym specjalizował się każdy z wymienionych poniżej artystów.
Odpowiedzi wybierz sporód następujących: akt, batalistyka, portret, pejzaż, martwa natura

Wojciech Kossak – batalistyka
John Constable – pejzaż
Willem Claeszoon Heda – martwa natura
Frans Hal – portret

ZADANIE 7
Pod każdą fotografią wpisz nazwę miasta, w którym znajduje się przedstawiony zabytek.

A - Wenecja
B - Warszawa
C - Rzym

ZADANIE 8
Wskaż spośród wymienionych poniżej trzy obrazy, które znajdują się w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Jan Matejko, Bitwa pod Grunwaldem
Leonardo da Vinci, Dama z gronostajem
Józef Mehoffer, Dziwny ogród
Józef Chełmoński, Babie lato
Rembrandt van Rijn, Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem

ZADANIE 9
a) Rozpoznaj temat każdego z reprodukowanych poniżej obrazów Fra Angelico i Cranacha.
b) Określ źródło ikonograficzne tematu. Odpowiedzi wybierz z podanych poniżej.
Stary Testament, Nowy Testament, mitologia, apokryfy żywoty świętych

A – a) Zwiastowanie b) Nowy Testament
B – a) Grzech pierworodny b)Stary Testament

ZADANIE 10
Rozpoznaj przedstawione dzieło i podaj:

a) jego tytuł - Burza
b) autora - Giorgione
c) nazwę stylu i wiek, w którym powstał obraz - renesans XVI
d) ośrodek artystyczny (miasto), z którym związany był jego autor - Wenecja
e) najbardziej charakterystyczne środki formalne tego dzieła. - Kolor, światło, cień, głębia, układy linearne

ZADANIE 11
Wyjaśnij podane terminy.

Lamassu – skrzydlaty byk o ludzkiej brodatej twarzy
Sfinks – lew z ludzką głową, najczęściej kobiecą
Centaur – pół człowiek pół koń (koń z ludzkim tułowiem i głową)

ZADANIE 12
Określ funkcje dzieł wymienionych w poniższej tabeli oraz napisz, jakie dziedziny sztuki one reprezentują. Właściwe odpowiedzi wybierz z podanych poniżej.
Funkcja dzieła: reprezentacyjna, dekoracyjna, sakralna, sepulkralna, użytkowa
Dziedzina sztuki: malarstwo, grafika, rzeźba, architektura, rzemiosło

Cybis Martwa natura.. – dekoracyjna – malarstwo
Bazylika – sakralna – architektura
Nagrobek – sepulkralna – rzeźba

ZADANIE 13
Podkreśl nazwiska trzech artystów, którzy tworzyli w okresie baroku.
Filippo Brunelleschi
Francesco Borromini
Rafael Santi
Peter Paul Rubens
Andrea Palladio
Jan Vermeer van Delft

ZADANIE 14
Które z reprodukowanych poniżej obrazów są autorstwa Jacka Malczewskiego? Wpisz do tabeli ich oznaczenia literowe, a obok napisz tytuły tych obrazów.

B – Krajobraz z Tobiaszem
C – Błędne koło
E – Melancholia

ZADANIE 15
Wymienionym dziełom przyporządkuj nazwiska autorów. Odpowiedzi wybierz z podanych poniżej.
Joseph Paxton, Wit Stwosz, Stanisław Wyspiański, James Whistler, Giotto di Bondone

A. witraż Bóg Ojciec - Stanisław Wyspiański
B. freski z kaplicy Scrovegnich w Padwie - Giotto di Bondone
C. ołtarz mariacki w Krakowie - Wit Stwosz
D. Pałac Kryształowy w Londynie - Joseph Paxton

ZADANIE 16
Rozpoznaj boginie przedstawione na reprodukowanym poniżej obrazie Sąd Parysa Petera Paula Rubensa i wymień ich atrybuty. Uzupełnij tabelę.

Atena – tarcza z Meduzą
Wenus-Afrodyta – skrzydlaty amor
Hera – paw

ZADANIE 17
Podkreśl nazwisko autora budowli i nazwisko jego mecenasa.
Autor: Dominik Merlini, Augustyn Locci, Bartolomeo Berrecci
Mecenas: Zygmunt I Stary, Stanisław August Poniatowski, Jan III Sobieski

ZADANIE 18
Na podstawie czterech ilustracji zabytku wykonaj polecenia.

a) Opisz plan i układ przestrzenny budowli, podając 4 cechy.
Plan centralny, rzut koła z niszami w murze, prostokątny portyk kolumnowy, wnętrze jednoprzestrzenne
b) Opisz bryłę i dekorację budowli, podając 4 cechy.
Portyk kolumnowy zwieńczony trójkątnym frontonem, rotunda przykryta kopułą, nisze z kolumnami i edikule we wnętrzu, wnętrze kopuły ozdobione kasetonami
c) Nazwij budowlę oraz krąg kulturowy lub styl, w jakim ją wybudowano.
Panteon, Rzym, sztuka antyczna

ZADANIE 19
Zidentyfikuj autorów cytatów na podstawie ich wypowiedzi. Wpisz we właściwe miejsca nazwiska wybrane spośród wymienionych.
Witold Wojtkiewicz, Vincent van Gogh, John Constable

A. Często wydaje mi się, ęe noc od dnia jest w barwy bogatsza, we fiolety, w błękity i w najbardziej intensywne zielenie. Jeśli zwrócisz na to uwagę, zobaczysz, że jedne gwiazdy są cytrynowożółte, inne znów świecą różowo, niebiesko, zielono
i niezapominajkowołękitnie. – Vincent van Gogh

B. Jeśli dzieła wielkich mistrzów moga uwznioślić ducha i utrzymać go na poziomie doskonałości, natura jest w równym stopniu źródłem, z którego wszystko bierze swój początek.– John Constable

C. Wszystko, co jest moim, ma właśnie zawsze pozory figla, psoty, w najlepszym razie płaczącej zabawki (niewynaleziona zapewne jeszcze). Nie umiem być poważnym; wstydzę się tego. - – Witold Wojtkiewicz

ZADANIE 20
Przyporządkuj każdemu wymienionemu artyście kierunek, w którym tworzył.
Odpowiedzi wybierz z podanych poniżej: fowizm, ekspresjonizm, kubizm, dadaizm, formizm, pop-art, impresjonizm

Pablo Picasso – kubizm
Andy Warhol – pop-art
Leon Chwistek – formizm
Claude Monet – impresjonizm
Henri Matisse – fowizm
Marcel Duchamp – dadaizm
Ernst Ludwig Kirchner – ekspresjonizm

ZADANIE 21
Rozpoznaj przedstawione dzieło i wykonaj polecenia.

a) Napisz, co jest treścią tego dzieła.
Pieta z Awinionu, Enguerrand Quarton, opłakiwanie zmarłego Chrystusa, współcierpienie I współodkupienie

b) Podaj trzy cechy stylistyczne formy, po jednej – z każdej wymienionej kategorii.
kompozycja – horyzontalna
kolorystyka – kontrastowe zestawienie barw
światłocień – delikatny w partiach twarzy postaci i ciała Chrystusa

ZADANIE 22
Uzupełnij poniższe zdania.

a) Sztuka gotycka symbolizowała światło boskiej chwały i miłości, czego wspaniałym przykładem mogą być katedry, na przykład katedra w Chartres we Francji.
b) Z ogromnej skarbnicy kultury antyku czerpały wzory w czasach nowożytnych styl renesansowy oraz styl klasycystyczny.
c) Styl secesyjny deklarował zerwanie z królującym w całej ówczesnej Europie historyzmem.

ZADANIE 23
Jakie wydarzenie historyczne upamiętniono na każdym z prezentowanych dzieł? Wskaż poprawną odpowiedź: wpisz w tabeli odpowiednie numery.

1. Obraz upamiętnia setną rocznicę insurekcji kościuszkowskiej i jeden z jej epizodów – zwycięską bitwę pod Racławicami. Reprodukowany fragment ukazuje moment, w którym rosyjska artyleria rozpoczyna ostrzał mający odwrócić uwagę od oddziałów kozackich nacierających na polską jazdę. Wysiłek, aby zbliżyć się jak najmocniej do prawdy odległych wydarzeń, spowodował powstanie wspaniałego dzieła historycznego ku pokrzepieniu serc narodu wówczas zniewolonego.
2. Dzieło przedstawia bohaterską szarżę polskich szwoleżerów walczących u boku Bonapartego podczas jego wyprawy na Madryt. Polscy żołnierze, będąc pod stałym ostrzałem artylerii hiszpańskiej, przedarli się przez wąską gardziel wawozu Somosierra i otworzyli tym samym drogę Napoleonowi. Artysta, bez skupiania się na pojedynczych osobach, w sposób syntetyczny przedstawią zgiełk i zamęt bitewny.
3. Tradycyjnie uważa się, że obraz przedstawia bitwę pod Issos stoczoną pomiędzy Aleksandrem Macedońskim a królem perskim Dariuszem III w roku 333 p.n.e. Aleksander natarł swoją jazdą na straż przyboczną Dariusza, wokół którego rozpętała się
zażarta walka, w efekcie której król perski musiał ratować się ucieczką. Dzieło to jest powszechnie uważane za rzymską kopię obrazu greckiego z IV wieku p.n.e.

A-3
B-1
C-2

ZADANIE 24
Porównaj dwie rzeźby widoczne na fotografiach.

a) Podaj nazwę każdej rzeźby.
A - Wenus z Willendorfu
B – Wenus z Milo

b) Wymień po cztery cechy stylistyczne formy.
A - krępe proporcje, frontalne ujęcie, schematyczność, deformacja
B - realism, kontrapost, wygięta sylwetka, smukłe proporcje

c) Sformułuj wniosek dotyczący stylu i sposobu ujęcia tematu.
Wenus z Willendorfu wyrzeźbiona w stylu opartym o uproszczenia, syntezę, autor akcentuje niektóre cechy anatomiczne, odnoszące się do kobiecości i płodności. Wenus z Milo natomiast styl oparty o obserwację natury, podkreślający wdzięk ciała kobiecego i jego poruszenie

ZADANIE 25
a) Przyjrzyj się przykładom rzemiosła artystycznego i podaj nazwy stylów lub kierunków, z którymi należy powiązać te przedmioty.

A Bauhaus
B secesja
C rokoko

b) Uszereguj zabytki chronologicznie, począwszy od najwcześniej do najpóźniej powstałego: wpisz oznaczenia literowe w odpowiedniej kolejności.
1-C, 2-B, 3-A

ZADANIE 26
Przypisz wymienionym kierunkom nowatorskie techniki plastyczne. Odpowiedzi wybierz z podanych poniżej.
frotaż, kolaż, serigrafia, pointylizm, dripping

neoimpresjonizm – pointylizm
kubizm – kolaż
surrealizm – frotaż
pop-art - serigrafia

ZADANIE 27
Dokonaj porównania poniżej reprodukowanych obrazów.
Obraz A: Boska Włodzimierska
Obraz B: T. Czyżewski, Madonna z dzieciątkiem

a) Określ styl lub kierunek, w którym powstał każdy z obrazów.
A - sztuka bizantyjska
B - formizm

b)Wymień trzy cechy formalne każdego dzieła:
– kompozycja, kolorystyka, światłocień
A - statyczna, kontrasty, delikatny B - dynamiczna, stonowana, nakładane grubo farby
c) Sformułuj wniosek dotyczący sposobu przedstawienia obu dzieł, uwzględnij ich wyraz
W obrazie Matka Boska Włodzimierska formy są jasno określone, widać wdzięk, czułość, bliski kontakt matki i dziecka. W Madonnie z dzieciątkiem natomiast formy przenikają się, obraz jest surowy „prymitywny”, brak więzi emocjonalnej między matka a dzieckiem

POZIOM ROZSZERZONY TUTAJ: Matura 2014: Historia sztuki - poziom rozszerzony [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]

Matura 2014 z historii sztuki na podstawie trwa 120 minut. Przystąpi do niego 70 maturzystów w Wielkopolsce. Arkusz rozszerzony wybrało 91 maturzystów. Na jego rozwiązanie będą mieli 180 minut.

MATURA 2014 - TU ZNAJDZIESZ WSZYSTKO: TERMINY, PRZECIEKI, ARKUSZE, ODPOWIEDZI

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

K
Katarzyna Kulik
Po godzinie 20, na naszej stronie będą mogli sprawdzić, czy udzielili poprawnych odpowiedzi. Opublikujemy arkusze i przykładowe odpowiedzi.
x
xyz
gdzie niby ta matura z historii sztuki 2014 ?
Więcej informacji na stronie głównej Głos Wielkopolski
Dodaj ogłoszenie