Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Matura 2014: Wiedza o tańcu - ostatnia taka matura! [ARKUSZE, ODPOWIEDZI]

KS, AB
Matura 2014: Wiedza o tańcu - ostatnia taka matura! ARKUSZE
Matura 2014: Wiedza o tańcu - ostatnia taka matura! ARKUSZE
Matura 2014 z wiedzy o tańcu przechodzi już do historii. W tym roku po raz ostatni maturzyści mają możliwość sprawdzenia swoje wiedzy z tego przedmiotu. Egzamin maturalny z wiedzy o tańcu (na wybranym poziomie: podstawowym lub rozszerzonym) uczniowie napisali 5 maja o godzinie 14. Arkusze i przykładowe odpowiedzi znajdą na naszej stronie po skończonym egzaminie.

Matura 2014: Wiedza o tańcu, poziom podstawowy - POBIERZ ARKUSZ!

Matura 2014: Wiedza o tańcu, poziom rozszerzony - POBIERZ ARKUSZ!

MATURA 2014: WSZYSTKO O EGZAMINIE MATURALNYM W NASZYM SERWISIE!

MATURA 2014 WIEDZA O TAŃCU - POZIOM PODSTAWOWY - PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI

ZADANIE 1
Podaj tytuły baletów przedstawionych na ilustracjach (1–3) i podkreśl właściwe nazwisko choreografa.

1. Tytuł baletu: Dziadek do orzechów
B. Lew Iwanow

2. Tytuł baletu: Zielony stół
C. Kurt Jooss

3. Tytuł baletu: Śpiąca królewna
A. Marius Petipa

ZADANIE 2
Do podanych poniżej opisów biograficznych (1–3) dopasuj nazwiska wybitnych polskich tancerek (A–E).

A. Barbara Bittnerówna - drugi opis
B. Maria Krzyszkowska
C. Alicja Boniuszko - pierwszy opis
D. Ewa Głowacka - trzeci opis
E. Ewa Wycichowska

ZADANIE 3
W mitologii greckiej jedną z dziewięciu muz była muza tańca, a właściwie radości z tańca, przedstawiana często w tanecznej pozie. Podaj jej imię i nazwę towarzyszącego jej instrumentu.

1. Imię muzy tańca: Terpsychora
2. Nazwa instrumentu: lira

ZADANIE 4
W tabeli umieszczono informacje (1–5) dotyczące konstrukcji francuskiego baletu dworskiego w okresie baroku. Zaznacz znakiem „X” w odpowiedniej rubryce tabeli zdania prawdziwe oraz zdania fałszywe.

1. Podstawą konstrukcji był podział baletu na akty i sceny, czyli entrées. PRAWDA
2. Każda grupa wykonywała odrębne tańce zespołowe lub charakterystyczną scenkę pantomimiczną. PRAWDA
3. Jean Baptiste Lully skomponował pierwszego menueta w historii muzyki. PRAWDA
4. Widzowie teatralni wywodzili się wyłącznie ze sfer dworskich. PRAWDA
5. W grand ballet mógł występować tylko król, nigdy nie występowała królowa. FAŁSZ

ZADANIE 5
Podaj tytuł oraz nazwisko choreografa i kompozytora opisanego poniżej dzieła.
1. Tytuł baletu: Chopiniana
2. Nazwisko choreografa: Michaił Fokin
3. Nazwisko kompozytora: Fryderyk Chopin

ZADANIE 6
Poniżej znajdują się ilustracje przedstawiające polskie regionalne stroje ludowe (1–3). Podaj nazwę regionu, z którego pochodzą, i dobierz odpowiedni tekst (A–E) opisujący cechy charakterystyczne tańców danego regionu.

1. Nazwa regionu: Kaszubski opis: D
2. Nazwa regionu: Kurpiowski opis: E
3. Nazwy regionu: Łowicki opis: B

ZADANIE 7
Spośród poniższych tańców (A–J) wypisz te, które wchodziły w skład suity renesansowej i barokowej.
A. gawot
B. volta
C. courante
D. contre-danse
E. gigue
F. gaillarde
G. sarabanda
H. pavana
I. allemande
J. basse-danse

Suita renesansowa: F, P, B, J
Suita barokowa: Y, C, E, G, A

ZADANIE 8
Omów widowisko określane mianem commedia dell’arte. Uwzględnij rodzaj widowiska, okres, w którym powstało, oraz cechy.

Commedia dell’arte – komedia ludowa, powstała we Włoszech w połowie XVI wieku, wywodząca się z tradycji antycznego mimu, rzymskiej pantomimy i błazeńskich popisów średniowiecznych histrionów. Komedia, w której niezwykle ważną rolę odgrywała plastyka. Powtarzalność postaci scenicznych w każdym scenariuszu doprowadziła do utrwalenia się pewnych komicznych typów, o charakterystycznym wyglądzie i zachowaniu, zwanych maskami i w maskach często występujących.
Commedia dell’arte opierała się w dużej mierze na zasadzie improwizacji. Aktorzy, biorąc sobie za kanwę szkicowy scenariusz, swobodnie improwizowali, wymyślali teksty stosowne do sytuacji, tworzyli zabawne gagi, zwane wówczas lazzi, popisywali się sztuczkami zręcznościowymi. Novum stanowiło dopuszczenie na scenę kobiet. Najważniejsze typowe postacie to: dwóch starców, mistrzów – Pantalone i Dottore, dwóch służących Arlekin i Brighella, pokojówka Kolombina i Kapitan (kapitan jest też mistrzem).

ZADANIE 9
Poniższe ilustracje (1–2) przedstawiają amerykańskich choreografów działających w XX i XXI wieku. Dopasuj do ilustracji właściwe nazwiska wybrane spośród podanych poniżej (A–E), a następnie dobierz nazwę zespołu baletowego (a–e), który stworzyli.
A. Alwin Nikolaïs
B. William Forsythe
C. Bill T. Jones
D. Ted Shawn
E. Merce Cunningham

a. Charles Weidman Dance Company Theatre
b. Merce Cunningham Dance Company
c. American Ballet Theatre
d. Bill T. Jones/Arnie Zane Dance Company
e. Denishawn

Fotografia 1: E. Merce Cunningham / b. Merce Cunningham Dance Company
Fotografia 2 C. Bill T. Jones / d. Bill T. Jones/Arnie Zane Dance Company

ZADANIE 10
Poniższy cytat opisuje polski taniec narodowy. Podaj jego nazwę.

Taniec: krakowiak

ZADANIE 11
Podaj nazwisko twórcy przedstawionego poniżej systemu notacji tańca. Wybierz spośród podanych (A–E).
A. Rudolf von Laban
B. Raoul Feuillet
C. Thoinot Arbeau
D. Yvonne Rainer
E. Rudolph Benesh

ZADANIE 12
(1–4) dobierz odpowiednią literę oznaczającą nazwisko baleriny (A–F), która wprowadziła daną zmianę.

1. Jako pierwsza próbowała zreformować kostium, występując bez peruki, bez paniers, w prostej, luźnej, udrapowanej, muślinowej tunice. C. Marie Sallé
2. Jej próby zreformowania kostiumu ograniczyły się do obniżenia obcasów i skrócenia sukni do połowy łydki. A. Marie Camargo
3. Odrzuciła klasyczną paczkę, zdjęła baletki, tańczyła przyodziana w grecką tunikę, boso i z rozpuszczonymi włosami. E. Isadora Duncan
4. Jako jedna z pierwszych przywdziała białe, długie tutu i tańczyła na palcach. Jej taniec stał się wyznacznikiem stylu tej epoki.F. Marie Taglioni

ZADANIE 13
Na podstawie ilustracji rozpoznaj balet i podaj jego tytuł oraz epokę, w której powstał.

1. Tytuł baletu: Wesele krakowskie w Ojcowie
2. Epoka: romantyzm

ZADANIE 14
Podkreśl właściwe zakończenie każdego zdania.

1. Polirytmia ruchowa jest charakterystyczna dla tańca
A. ludowego.
B. klasycznego.
C. modern.
D. jazzowego.

2. Trzy podstawowe składniki ruchu w teorii Rudolfa von Labana to
A. energia, motywacja, przestrzeń.
B. energia, czas, przestrzeń.
C. rytm, motywacja, przestrzeń.
D. dynamika, świadomość, czas.

3. Aleatoryzm w kompozycji tańca został zastosowany przez
A. Mary Wigman.
B. Maurice’a Bejarta.
C. Merce’a Cunninghama.
D. Ruth Saint-Denis.

4. Kierunek post modern dance – to
A. przedkładanie czystego ruchu nad treści fabularne.
B. ograniczanie się do tradycyjnej sceny teatralnej.
C. kultywowanie estetyki klasycznej.
D. negowanie przypadkowości.

5. Contact improvisation to rodzaj techniki tańca, w której
A. ruch jest bardzo szczegółowo opracowany.
B. ruch powstaje w stałym kontakcie jednego tancerza z drugim.
C. ruch tancerza inspirowany jest wyłącznie muzyką.
D. ruch stanowi tło dla treści przedstawienia.

ZADANIE 15
Na podstawie poniższej ilustracji dokonaj analizy domyślnego ruchu tanecznego i przedstaw ją w formie opisu. Zwróć uwagę na:
1. charakter ruchu
2. formę ruchu
3. kompozycję ruchu
4. kostiumy tancerzy

MATURA 2014 WIEDZA O TAŃCU - POZIOM ROZSZERZONY - PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI

ANALIZA DZIEŁA TANECZNEGO
W tej części egzaminu cztery razy obejrzysz krótki fragment dzieła tanecznego. Przed pierwszą prezentacją filmu zapoznaj się z treścią zadania 1. Kolejne prezentacje oddzielone będą czasem przeznaczonym na rozwiązanie zadania. Przerwa między pierwszą
a drugą prezentacją trwa 2 minuty. Przerwa między drugą a trzecią prezentacją trwa 10 minut. Przerwa między trzecią a czwartą prezentacją trwa 20 minut.

ZADANIE 1
Dokonaj analizy fragmentu dzieła tanecznego przedstawionego na filmie, uwzględniając następujące elementy:
1) interpretację treści, symbolikę gestu i ruchu
2) technikę taneczną, styl i składniki ruchu
3) kompozycję przestrzenną
4) warstwę dźwiękową
5) scenografię

NIESTETY, CKE NIE UDOSTĘPNIŁA NAGRAŃ DZIEŁ TANECZNYCH

ZADANIE 2
Na ilustracjach przedstawiono różne inscenizacje tego samego baletu. Podaj jego tytuł oraz wpisz we wskazane miejsca (1–3) nazwiska choreografów (A–E).

Nazwiska choreografów:
A. Frederick Ashton - ilustracja 3
B. Rudolf Nurejew - ilustracja 2
C. Michał Fokin
D. Ninette de Valois
E. Maguy Marin - ilustracja 1

ZADANIE 3
Podaj nazwy opisanych poniżej tańców (1–3) charakterystycznych dla różnych narodów europejskich.

1. tarantela
2. polka
3. czardasz

ZADANIE 4
Podaj nazwisko twórcy przedstawionego poniżej systemu notacji tańca (A i B).

Nazwisko twórcy systemu notacji tańca: Thoinot Arbeau

ZADANIE 5
Zaznacz znakiem „X” w odpowiedniej rubryce tabeli zdania prawdziwe oraz zdania fałszywe.

1. Pierwszą samodzielną choreografią Romana Turczynowicza był balet Okrężne pod Kielcami oparty na motywach polskich
obrzędów ludowych. PRAWDA
2. Pan Twardowski do muzyki Ludomira Różyckiego był jedynym pełnospektaklowym baletem Conrada Drzewieckiego stworzonym dla Opery Poznańskiej. FAŁSZ
3. Cudowny mandaryn, Niobe, Tytania i osioł to spektakle w choreografii Janiny Jarzynówny-Sobczak, w których główne role tańczyła Ewa Wycichowska. FAŁSZ
4. Ewa Głowacka debiutowała w Teatrze Wielkim jeszcze jako uczennica warszawskiej szkoły baletowej, kreując rolę tytułową w spektaklu Adama Hanuszkiewicza Julia i Romeo. PRAWDA

ZADANIE 6
Spośród podanych dzieł tanecznych Marthy Graham (A–D) wybierz dwa i dopasuj je do fotografii (1–2) oraz napisz, jaki kierunek tańca reprezentowała artystka.

Tytuły dzieł tanecznych:
A. „El Penitente” (Pokutnik)
B. „Appalachian Spring” (Wiosna w Appalachach)
C. „Lamentation”
D. „Herodiade” (Herodiada)

1 zdjęcie D
2 zdjęcie A

Kierunek tańca: modern

ZADANIE 7
Rozpoznaj rodzaj sceny i wskaż epokę, z którą była związana.

1. Rodzaj sceny:
Terminologia stosowana przy opisie teatru elżbietańskiego (sceny elżbietańskiej, szekpirowski Theatre Globe):
thrust – scena wysunięta
promontory – scena przylądkowa
apron – scena fartuchowa

2. Epoka: renesans

ZADANIE 8
Poniższy cytat opisuje polski taniec narodowy. Podaj jego nazwę oraz, na podstawie analizy tekstu, trzy cechy charakterystyczne tego tańca.

1. Nazwa tańca: krakowiak
2. Cechy charakterystyczne: Chłopiec i dziewczyna zrównani są w śmiałości i zręczności kroków tanecznych. Tancerka nie ustępuje partnerowi ani w szerokim, bujnym geście ręki, ani w skoku z hołubcem, ani w wytupywaniu akcentów. Chociaż tancerz kieruje, a ona posłusznie pozwala się prowadzić, to wzajemna ich gra oparta jest na równych prawach, bez współzawodnictwa, z radosną wiarą w siebie. Taniec niemal na miejscu - w skokach, zwrotach, tupaniach - zadzierzysty, błyskotliwy wiąże się i przeplata z "jazdą krakowską" - w rytmicznym brzęku sunących par w różnych ustawieniach, coraz inne formując rysunki i obrazy. Bije ze sceny siła niewyczerpanej żywiołowości. Bujna fantazja łączy się z twardym uporem, niemal figlarna wesołość z zawadiacką dumą, wzajemna zalotność przebija poprzez szacunek i wdzięk skromności.

ZADANIE 9
Rozpoznaj przedstawione na ilustracjach dzieła taneczne XX wieku (1–3). Wpisz obok każdego zdjęcia tytuł dzieła i podkreśl właściwe nazwisko choreografa (A–D).

1. Tytuł dzieła: Revelations
Choreograf:
A. Carolyn Carlson
B. Jerome Robbins
C. Alvin Ailey
D. George Balanchine

2. Tytuł dzieła: Bolero
Choreograf:
A. Maurice Béjart
B. Jiří Kylián
C. John Neumeier
D. Hans van Manen

3. Tytuł dzieła: Wesele
Choreograf:
A. William Forsythe
B. Angelin Preljocaj
C. Birgit Cullberg
D. Pina Bausch

ZADANIE 10
Napisz wypracowanie na jeden z podanych poniżej tematów:

Temat 1. Dama Kameliowa Johna Neumeiera jako przykład stylu neoklasycznego w balecie. Omawiając dzieło, zwróć uwagę na cechy neoklasyczne dzieła oraz na zastosowane w nim środki artystycznego wyrazu.
Temat 2. Na podstawie baletu Śpiąca królewna przedstaw budowę widowiska typu divertissement.

Egzamin maturalny z wiedzy o tańcu na poziomie podstawowym trwa 120 minut. Arkusz egzaminacyjny zawiera zadania zamknięte i otwarte. W zadaniach mogą być wykorzystywane teksty źródłowe, zapisy nutowe i ikonografia (ilustracje czarno-białe i barwne, szkice, rysunki, diagramy itp.).

ZOBACZ JAK WYGLĄDAŁA MATURA 2013 Z WIEDZY O TAŃCU. POZIOM PODSTAWOWY

Egzamin maturalny z wiedzy o tańcu na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i składa się z trzech części.

Część pierwsza polega na sprawdzeniu umiejętności analizowania dzieła tanecznego. Część druga polega na rozwiązaniu testu sprawdzającego wiedzę przedmiotową. W części trzeciej egzaminu zdający otrzymuje dwa tematy do wyboru. Ta część egzaminu polega na sformułowaniu rozszerzonej wypowiedzi pisemnej na jeden wybrany temat. Podane będą dwa tematy, jeden ogólny, dotyczący, na przykład epok, stylów i kierunków w sztuce tańca, a drugi szczegółowy, dotyczący jednego dzieła tanecznego.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski