Matura 2015: JĘZYK POLSKI poziom podstawowy dla TECHNIKUM [ODPOWIEDZI, ARKUSZE]

KAEF, AB, KS
Matura 2015: JĘZYK POLSKI poziom podstawowy dla TECHNIKUM [ODPOWIEDZI, ARKUSZE]
Również w technikach wystartowała dzisiaj matura 2015. Język polski dla technikum był zupełnie inny niż dla LO. Co było na egzaminie? Około godziny 15 opublikujemy dla Was arkusze CKE oraz odpowiedzi, jakich powinniście udzielić. Sprawdźcie z nami, jak Wam poszło!

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Matura 2015. JĘZYK POLSKI poziom podstawowy [ODPOWIEDZI, ARKUSZE]

Matura 2015. Język polski dla technikum, poziom podstawowy

Matura 2015: JĘZYK POLSKI poziom podstawowy dla TECHNIKUM [ODPOWIEDZI, ARKUSZE]

Część I – rozumienie czytanego tekstu
Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nim. Odpowiadaj na podstawie tekstu i tylko własnymi słowami – chyba że w zadaniu polecono inaczej. Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jesteś proszona/y.

Marcin Zamorski
HIPERMARKET KULTURY

1. Występy Maryli Rodowicz, Perfectu, Kory i Maanamu, Beaty Kozidrak i Bajmu, Elektrycznych Gitar, Arki Noego, Norbiego oraz aktorów z serialu Klan to nie program festiwalu w Opolu. Najlepsi polscy artyści rozrywkowi koncertują w hipermarketach. W wielu polskich mallach1 działają już kina, galerie, organizowane są pokazy mody, występy mimów i konkursy karaoke. Jest tylko kwestią czasu, kiedy pojawi się tam pierwszy stały teatr.

Zobacz również: Matura 2015 przecieki - matematyka. Co może być na egzaminie?

2. Wizyta w hipermarkecie to spektakl. Aby zapewnić mu odpowiednią oprawę, wykorzystuje się – jak pisze Guy Debord w książce Społeczeństwo spektaklu – elementy typowe dla widowisk i feerii: światło, kolor, dźwięk, szkło, dzieła sztuki (w tym
performance), parady. W ten sposób sprzedaż towarów staje się częścią nowej dziedziny zwanej detrozrywką (rozrywkowa sprzedaż detaliczna). Malle są więc łączone z parkami i centrami rozrywki, parkami tematycznymi czy kasynami (tzw. kasynotele). W Mall of America klientów kusi plan filmowy. Każdy może wziąć tam udział w zdjęciach próbnych, a potem sprawdzić się przed kamerą. Wszystko po to, by kupowanie w mallach było tylko jedną z form spędzania wolnego czasu.

3. Według badań Demoskopu już 22 procent mieszkańców dużych miast robi zakupy w hipermarketach. Najczęstszymi gośćmi centrów handlowych (bywają tam raz w miesiącu i częściej) są przedstawiciele inteligencji (81 proc.) i właściciele firm (39 proc.). Osoby te są jednocześnie największymi konsumentami kultury. Zarządzający hipermarketami zachowują się więc racjonalnie, łącząc handel z rozrywką. Hipermarket to współczesny teatr konsumpcji.

4. Niektóre amerykańskie malle budowano tak, by ich galerie kojarzyły się z wnętrzami teatralnymi. „Hipermarkety tworzą przestrzeń, w której ludzie mają możliwość autoekspresji. Takimi przestrzeniami były starożytne agory2 czy średniowieczne jarmarki. Ludyczne, zabawowe formy były nieodłącznym elementem ducha tych miejsc. Współczesne galerie handlowe tylko do tamtych wzorców nawiązują” – mówi Marta Bucholc, socjolog z Polskiej Akademii Nauk. „Hipermarket pełni obecnie takie funkcje, jakie do XIX wieku pełnił rynek, który był forum wymiany opinii, obrotu dobrami, a jednocześnie miejscem, gdzie prezentowali się muzykanci, trupy teatralne, sztukmistrzowie, gdzie publicznie ogłaszano ważne komunikaty albo wymierzano sprawiedliwość. Zamiast heroldów mamy promocje, zamiast chłosty i egzekucji – koncerty i pokazy. Bez zmian pozostały tylko występy muzyczne i teatralne” – mówi profesor Ireneusz Białecki, socjolog.

5. Przed trzema laty obok nowo otwieranych hipermarketów, hal i sklepów zaczęto budować sceny. Jedna z pierwszych powstała wiosną 1999 r. w warszawskiej galerii handlowej. Zaprezentowały się na niej zespół taneczny i kabaret, swój pokaz mieli też iluzjoniści. Artyści występują również w galeriach handlowych przed świętami Bożego Narodzenia, z okazji walentynek, Dnia Dziecka, Dnia Matki, a także podczas obchodów kolejnych rocznic powstania centrów handlowych. W 2001 r. z okazji piątej rocznicy powstania centrum pod Warszawą zagrał zespół Bad Boys Blue, grupa święcąca triumfy na przełomie lat 80. i 90. To była największa impreza koncertowa w historii polskich centrów handlowych, rozmachem przebijająca wiele festiwali. Otwarcie nowego centrum handlowego na południu Polski uświetnił koncert Kory i Maanamu. „Dotychczas zagraliśmy dwa duże koncerty w centrach handlowych. Były bardzo profesjonalnie przygotowane, jak w salach koncertowych czy na festiwalach” – mówi menedżer grupy Maanam. W hipermarketach często występują osoby znane z telewizji. W innym centrum odbył się na przykład spektakl Klan na żywo. Aktorzy Klanu zagrali na żywo odcinek tej telenoweli. Część z nich, m.in. Tomasz Stockinger (dr Lubicz z Klanu), uważa, że „granie do koszyka” to nowa forma chałtury, czyli tego, co kiedyś określano mianem „grania do kotleta”. To typowo polskie podejście, ponieważ na Zachodzie aktorzy nie lekceważą żadnej publiczności. „Smuci mnie, że niektórzy artyści uważają występy w hipermarketach za chałturę. Ja się tego nie wstydzę: taki mam zawód i jeżeli ktoś chce mnie słuchać w centrum handlowym, to nie odmawiam” – mówi Norbi.

6. Na co dzień w centrach handlowych organizowanych jest wiele imprez mniejszego kalibru, zwanych animacjami. Polegają one głównie na występach „charakterów”, czyli osób przebranych za postacie z bajek. W niektórych hipermarketach na etatach zatrudniani są piosenkarze specjalizujący się w repertuarze dziecięcym. Dla dorosłych występują zespoły grające przeróbki znanych przebojów albo pianiści prezentujący utwory zarówno z klasycznego, jak i popularnego repertuaru. W centrum handlowym w jednej z miejscowości pod Warszawą wystąpił nawet kwartet smyczkowy. Centra coraz częściej pełnią funkcje tradycyjnych domów kultury. „W ramach imprezy Fiesta Latina zorganizowaliśmy tygodniowy kurs tańców latynoskich. Główną nagrodą była roczna nauka w profesjonalnej szkole tańca” – opowiada pracownik warszawskiego centrum. W tej galerii handlowej zatrudniani są instruktorzy z domów kultury, którzy prowadzą weekendowe zajęcia plastyczne dla dzieci. Często występuje tam dziecięcy zespół taneczny Boogie-rock działający w domu kultury Zacisze. W innym centrum handlowym zorganizowano z kolei aukcję obrazów olejnych i tkanin powstałych w sekcji plastycznej Zacisza. W hipermarketach coraz częściej pojawiają się też zawodowi plastycy. W jednym z warszawskich centrów handlowych zorganizowano wystawę nowoczesnych rzeźb.

7. Galerie handlowe przejmują także funkcję edukacyjną. W jednej z nich pokazano wystawę dinozaurów z muzeum geologicznego. W ramach Weekendu z Danią zaprezentowano duńskich artystów ludowych, wyroby rzemiosła i muzykę wikingów. W amerykańskich mallach pojawiły się już swego rodzaju szkoły dla odwiedzających je dzieci – w Mall of America działa na przykład National College. Imprezy kulturalne i edukacyjne organizowane w hipermarketach są skoordynowane z promocją towarów. Wystawa dinozaurów była związana z premierą kolejnej części filmu Park Jurajski. Urządzanie dni poświęconych kulturze różnych krajów to zachęta do odwiedzania stoisk firm pochodzących z tych państw.

8. Średniowieczne jarmarki, do których nawiązują centra handlowe, były nie tylko miejscem wymiany towarów i konsumpcji. Jarmarki zlokalizowane na skrzyżowaniu dróg z Flandrii, Niemiec, Włoch czy Prowansji tworzyły swoiste centrum cywilizacyjne. Hipermarkety i galerie handlowe nie muszą odgrywać aż takiej roli, ale coraz ostrzejsza konkurencja wymusza, żeby nie tylko były zwykłymi sklepami, lecz także centrami detrozrywki.

Na podstawie: Marcin Zamorski, Hipermarket kultury, „Wprost”, nr 50/2002.

Zadanie 1.
Z akapitu 3. przytocz zdanie stanowiące tezę artykułu.

Przykładowa odpowiedź:
Hipermarket to współczesny teatr konsumpcji

Zadanie 2.
Wyjaśnij, na czym polega detrozrywka.

Przykładowa odpowiedź:
Detrozrywka – „rozrywkowa sprzedaż detaliczna” – polega na uzupełnieniu oferty centrów handlowych różnymi formami rozrywki – od koncertów, wystaw, parków tematycznych po kasyna.

Zadanie 3.
Na podstawie tekstu wyjaśnij pojęcie ‘konsument kultury’.

Przykładowa odpowiedź:
Konsument kultury to korzystający z oferty kulturalnej – uczestniczący w koncertach, seansach filmowych, pokazach, odwiedzający wystawy.

Zadanie 4.
Odwołując się do akapitu 4., wymień trzy funkcje kulturowe, jakie pełni współczesny hipermarket.

Przykładowa odpowiedź:
Funkcje kulturowe, które pełni market to: wymiana opinii, wymiana dóbr (handel), funkcja ludyczna (zabawowa)

Zadanie 5.
Na podstawie akapitu 4. wyjaśnij, czym – zdaniem Ireneusza Białeckiego – różni się hipermarket od tradycyjnego rynku.

Przykładowa odpowiedź:
Tradycyjny rynek był miejscem, w którym wymierzano sprawiedliwość, a także ogłaszano ważne komunikaty. Hipermarket nie pełni tych funkcji. Egzekucje i ważne ogłoszenia zastąpiły promocje, koncerty i pokazy.

Zadanie 6.
Określ prawdziwość zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

1. Wnętrza niektórych amerykańskich centrów handlowych urządzono tak, by przypominały teatr. P/F
2. Współczesne centra handlowe są wiernym odwzorowaniem starożytnej agory lub średniowiecznego jarmarku. P/F
3. W centrach handlowych odbywają się aukcje dzieł wybitnych artystów. P/F

Przykładowa odpowiedź:
6.1 Prawda
6.2 Fałsz
6.3 Fałsz

Zadanie 7.
Napisz, jakie zabarwienie emocjonalne mają w języku polskim wyrażenia grać do kotleta, grać do koszyka.

Przykładowa odpowiedź:
Wyrażenia „grać do kotleta”, „grać do koszyka” mają negatywne zabarwienie emocjonalne. Sugerują one podrzędność występów artystycznych w stosunku do zasadniczej aktywności (jedzenia, kupowania)

Zadanie 8.
Na czym, zdaniem autora, polega różnica w podejściu do występów w supermarketach artystów polskich i artystów na Zachodzie (na podstawie akapitu 5.)?

Przykładowa odpowiedź:
Polscy artyści traktują występy w hipermarketach jako nową formę chałtury – grania do kotleta. Artyści amerykańscy nie lekceważą także publiczności marketowej.

Zadanie 9.
Z akapitu 5. wypisz przykład zdania w mowie niezależnej. Wyjaśnij, w jakim celu autor posłużył się tym zabiegiem językowym.

Przykładowa odpowiedź:
„Część z nich, m.in. Tomasz Stockinger (dr Lubicz z Klanu), uważa, że „granie do koszyka” to nowa forma chałtury, czyli tego, co kiedyś określano mianem „grania do kotleta”.
Autor użył tego zabiegu językowego, aby streścić pogląd artysty na kwestię występów w supermarketach, nie cytując go dosłownie.

Zadanie 10.
Jakie formy działalności hipermarketów są podobne do działań podejmowanych przez instytucje kultury? Wymień je (na podstawie akapitu 6.).

Przykładowa odpowiedź:
Są to m.in. występy piosenkarzy specjalizujących się w repertuarze dziecięcym, muzyków grających przeróbki przebojów czy utwory z klasycznego i popularnego repertuaru. Kolejne działania charakterystyczne dla instytucji kultury, a prowadzone w hipermarketach to kursy tańca, zajęcia plastyczne dla dzieci, występy zespołów amatorskich działających przy domach kultury, wystawy dzieł artystów plastyków.

Zadanie 11.
Jakie działania centrów handlowych służą realizacji funkcji edukacyjnej? Wymień je.

Przykładowa odpowiedź:
Funkcję edukacyjną pełnią w marketach m.in. wystawy dzieł artystów, imprezy tematyczne w ramach których można poznać, sztukę, muzykę czy rzemiosło innych krajów (Weekend z Danią), wystawy o charakterze edukacyjnym – wystawa dinozaurów. W amerykańskich marketach te działania przyjmują wręcz rodzaj regularnych szkół czy kursów dla dzieci.

Zadanie 12.
Wyjaśnij, jaką funkcję pełni w artykule przywołanie kultury średniowiecza.

Przykładowa odpowiedź:
Przywołanie kultury średniowiecza ma za zadanie pokazanie procesów społecznych zachodzących w miejscach związanych z handlem i pokazanie na ich tle różnic i podobieństw zjawisk występujących w średniowieczu i współcześnie.

Zadanie 13.
Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiedniej rubryce literę „I”, jeśli zdanie zawiera informację, lub literę „O”, jeśli w zdaniu jest wyrażona opinia.

Zdania
1. Według badań Demoskopu już 22 procent mieszkańców dużych miast robi zakupy w hipermarketach.
2. Zarządzający hipermarketami zachowują się więc racjonalnie, łącząc handel z rozrywką.
3. Przed trzema laty obok nowo otwieranych hipermarketów, hal i sklepów zaczęto budować sceny.
4. To typowo polskie podejście, ponieważ na Zachodzie aktorzy nie lekceważą żadnej publiczności.

Przykładowa odpowiedź:
13.1 I
13.2 O
13.3 I
13.4 O

Zadanie 14.
Dokończ zdanie. Zaznacz jedną odpowiedź spośród A–D. Tekst Marcina Zamorskiego został napisany w stylu

A. publicystycznym.
B. artystycznym.
C. potocznym.
D. naukowym.
Określ dwie właściwości stylu, którym posłużył się autor.

Przykładowa odpowiedź:
Artykuł został napisany stylem publicystycznym. Jego cechy to prostota (ułatwiająca rozumienie treści), używanie elementów obrazowych, odwoływanie się zarówno do rozumu, jak i uczuć.

Część II.
Pisanie własnego tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu. Wybierz temat i napisz wypracowanie (co najmniej dwie strony, tj. około 250 słów).

Na egzaminie maturalnym z języka polskiego dla uczniów techników pojawiły się dzisiaj: motyw władzy absolutnej w opowiadaniu Bolesława Prusa "Z legend dawnego Egiptu", wizerunek matki w "Dziadach" Adama Mickiewicza i "Zielu na kraterze" Melchiora Wańkowicza.

POSŁUCHAJ AUDIOBOOK: z LEGEND DAWNEGO EGIPTU BOLESŁAWA PRUSA

Jaki był obraz matki w "Dziadach" Adama Mickiewicza. Posłuchaj Aleksandry Śląskiej w roli pani Rollinson

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 58

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

h
hxjsnsxhkdns

OMG co za test ja niewieze po prostu kto to wymyslil ale banal

p
paN

Czy mógłby ktoś się do tego odnieść..

n
nnb

ja napisałem, że Rollison przeżył, ale jego matka nie, Tak więc chory pomysł nie wiem skąd mi się to wzięło ..

M
Mila

Czy jeśli na maturze z języka polskiego napisałam, że Rollison umiera to będzie błąd rzeczowy czy kardynalny ?

m
maturzystka

Nas nauczycielka poinformowała jakiś czas temu że pomylenie faktów to.jest bład rzeczowy no i po prostu nie masz tam jakiś punktów

E
Emi

siemka, czy jak napisałam w wypracowaniu o Egipcie że ta kobieta którą pochował Ramzes niewolnikami była jego żoną a nie córką, czy to jest błąd kardynalny? z góry dziękuję :)

c
czaro

To za 1 z 3 dostane 0 pkt?

m
maturzysta

nie zdasz :)
1) Rollinson - o 1 n za dużo...
2) Nikt nikogo z okien nie wypychał...
3) Rollison nie zmarł...
Pkt 2 i 3 mogą być potraktowane jako kardynały!

x
xxx

jest to błąd kardynalny, pisało że nie dotknął a jego dziadek wyzdrowiał. z kąd taki pomysł w ogóle?

x
xoxo

Najważniejsze to jest to ze to nie jest pani RolliNsonowa tylko pani Rollisonowa. Nie wiecie może czy to będzie potraktowane jako zwykła literówka czy coś więcej??.

j
jaszka

Proszę o odpowiedź!!! Czy mam błąd rzeczowy, jeśli napisałam, że zwłoki to córka tej kobiety z AK, a ona po prostu nie chciała w to uwierzyć? Nie dopuszczała do siebie myśli, że to może być jej córka?

M
Mała czarna

Granie do kotleta? Czy też do koszyka? Pierwszy raz spotykam się z takim określeniem i dodatkowo mają negatywne zabarwienie emocjonalne. Ja to kompletnie inaczej zinterpretowałam, ehhh
Powodzenia na matmie !

:)

Wg mnie w tych podanych odpowiedziach za dużo jest cytatów nawet jesli nie jesteśmy o to proszeni. Więc ja przeredagowałam odpowiedź

f
fgf

Jak napisalem ze ramzes, tak jak jego wnuczek chcial dobrze dla ludu ale mial na to inne, bardziej bezlitosne metody to blad rzeczowy czy kardynalny?

z
zenek fujara

nie zdasz

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3