Maturzysto, wybierz studia na miarę!

Katarzyna Sklepik, Monika Kaczyńska
Uczelnie walczą o studentów otwierając nowe kierunki.
Uczelnie walczą o studentów otwierając nowe kierunki. archiwum
Zobacz co nowego proponują uczelnie i sprawdź, ile punktów trzeba było zdobyć podczas ostatniej rekrutacji, by dostać indeks.

Czytaj także:
Edukacja: Uczelnia spyta, czy jej student znalazł pracę
Poznań: Politechnika częściej wybierana niż uniwersytety
Poznań: Politechnika będzie kształcić pilotów

Maturzyści mają jeszcze tylko kilka dni, by ostatecznie zdecydować, jakie obowiązkowe i dodatkowe przedmioty na maturze będą zdawać i na jakim poziomie trudności. Po próbnych maturach najczęściej dokonują zmian w przedmiotach dodatkowych, z których punkty liczą się przy naborze na studia, nawet bardziej niż z języka polskiego i matematyki. By zaspokoić oczekiwania maturzystów, na stronach internetowych uczelni - w zakładkach rekrutacja 2012/2013 - opublikowane są zasady naboru na studia i sposób przeliczania punktów na konkretny wydział, a nawet kierunek.

- Jak się przeanalizuje te tabele, to można dokładnie wyliczyć sobie, czy bardziej opłacalne będzie zdawanie historii na poziomie podstawowym czy rozszerzonym, czy dodatkowo warto zdawać jeszcze wiedzę o społeczeństwie, czy już nie potrzeba - mówi Aleksander Kubiak, tegoroczny maturzysta, który chce studiować nauki społeczne.

Z danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że młodzi ludzie najchętniej wybierają studia techniczne. A Poznańska Politechnika znalazła się w pierwszej piątce najpopularniejszych w kraju, gdzie o jeden jej indeks starało się ponad siedmiu maturzystów. Ostatni nabór potwierdził, że poznańska uczelnia trafiła ze swoją ofertą nie tylko w zainteresowania młodych ludzi, ale także w zapotrzebowanie krajowej gospodarki: kształcąc nowych inżynierów i specjalistów od nauk technicznych.

Od października, ciekawą propozycję dla studentów kierunku automatyka i robotyka, będzie miała Politechnika Poznańska. Uczelnia planuje uruchomienie studiów praktycznych.

- Będą one polegały na tym, że studenci automatyki i robotyki, wszystkie zajęcia laboratoryjne i warsztatowe, zamiast na uczelni będą odbywać w firmach: Phoenix Contact w Nowym Tomyślu i w poznańskim Volkswagenie - tłumaczy prof. Adam Hamrol, rektor Politechniki Poznańskiej. - To pomoże studentom skonfrontować wiedzę teoretyczną i praktyczną zdobytą podczas zajęć z konkretnymi zadaniami, jakie przed takimi specjalistami stawiają zakłady pracy.

Uniwersytet Medyczny planuje uruchomienie nowych kierunków studiów. Jednym z nich będzie terapia zajęciowa prowadzona na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Drugim będzie - optometria. Maturzyści, którzy zdecydują się na naukę na tym kierunku będą m.in. zajmować się procesem widzenia, szczególnie ochroną, usprawnieniem, zachowaniem i rozwojem tego procesu.
- Będą to studia stacjonarne pierwszego stopnia, prowadzone na Wydziale Lekarskim II - mówi prof. Marek Ruchała, rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego. - Kandydaci będą musieli wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i z fizyki na poziomie podstawowym.

Uniwersytet Przyrodniczy także uruchomi nowe specjalności.

- Na kierunku Ekonomia: finanse w gospodarce żywnościowej, ekonomia regionalna i integracja oraz ekonomika turystyki przyrodniczej, natomiast na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka specjalność analityka żywności - wymienia Jerzy Lorych, rzecznik prasowy Uniwersytetu Przyrodniczego.

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, na kierunku historia - będzie można, w ramach nowej specjalności, zgłębić historię wojskowości na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Filologia też przygotowała kilka interesujących specjalności. Wśród nich znajdziemy filologię ukraińską i wietnamską, będzie też skandynawistyka.

- Interesującą wydaję się specjalność językoznawstwo komputerowe, którą oferuje filologia na studiach pierwszego stopnia - mówi dr Dominika Narożna, rzecznik prasowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Zwłaszcza, że wiele udogodnień, które towarzyszą nam na co dzień, zaprojektowano dzięki połączeniu wiedzy informatycznej i językoznawczej. To np. wyszukiwarki internetowe, narzędzia poprawiające pisownię w edytorach tekstu, a także nowoczesne narzędzia wspomagające pracę tłumacza.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - kandydat na licencjat mógł zdobyć maksymalnie 100 punktów, wystarczyło:
WYDZIAŁ BIOLOGII
biologia - 32.4
biologia, specjalności:
- ekologia i zarządzanie zasobami przyrody - 21.6
- nauczanie biologii i przyrody -30.3
bioinformatyka - 53.2
biotechnologia - 67.2
ochrona środowiska - 28.4
ochrona środowiska, specjalności:
- hydrobiologia i ochrona wód - 27.1
- wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery (zajęcia w Pile) - 23.1
WYDZIAŁ CHEMII
chemia, specjalności:
- chemiabiologiczna - 35.4
- chemia kosmetyczna - 39.0
- chemia materiałowa - 35.4
- chemia podstawowa -30.5
- chemia środowiska - 26.1
- chemia i przyroda -29.2
- synteza i analiza chemiczna -36.5
WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ bałkanistyka - 30.0
komunikacja europejska (zajęcia w Gnieźnie)- 17.0
filologia polska - 37.2
filologia polska (zajęcia w Kaliszu)- 17.3
filmoznawstwo - 35.3
filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie -32.7
wiedza o teatrze - 36.0
filologia specjalności:
- filologia bułgarska - 26.6
- filologia chorwacka i serbska - 55.8
- filologia serbska i chorwacka - 34.3
- filologia słowiańska i polska (grupa z językiem czeskim)- 30.9
- filologia słowiańska i polska (grupa z językiem rosyjskim) - 35.4
- filologia klasyczna - 23.6
- filologia polska jako obca (zajęcia w Słubicach) - do wypełnienia limitu
- studia śródziemnomorskie - 12.8
WYDZIAŁ FIZYKI
akustyka, specjalności:
- protetyka słuchu i ochrona przed hałasem - 61.0
- reżyseria dźwięku - 100.2/150
biofizyka, specjalności:
- biofizyka molekularna - 31.7
- fizyka medyczna - 41.6
- optyka okularowa - 58.5
astronomia, specjalności: - astronomia i zastosowania sztucznych satelitów - 29.0
- astronomia z informatyką - 29.0
fizyka, specjalności:
- fizyka ogólna - 38.3
- informatyka stosowana - 24.4
- nanotechnologia - 27.6
WYDZIAŁ HISTORYCZNY
archeologia - 21.0
etnologia - 42.4
historia - 12.5
historia, specjalności:
- archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - 16.95
- myśl i kultura polityczna -27.8
- mediewistyka -19.2
- nauczycielska - 25.25
- socjoekonomika -25.7
historia sztuki -68.0
muzykologia - 22.4
wschodoznawstwo -15.7
WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
informatyka - 20.3
matematyka - 30.1
WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH
geografia - 17.1
geografia, specjalności: - geoekologia - 18.9
- geoinformacja - 21.45
- hydrologia, meteorologia i klimatologia - 46.55
- hydrologia, meteorologia i klimatologia (zajęcia w Pile) - 22.55
- kształtowanie środowiska przyrodniczego - 19.85
geologia -36.5
geologia specjalność: gospodarka zasobami mineralnymi i wodnymi - 16.1
gospodarka przestrzenna (3 lata) - 34.3
gospodarka przestrzenna (3,5 roku) - 49.0
gospodarka przestrzenna (zajęcia w Kościanie) - 23.25
gospodarka przestrzenna specjalność: rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich (zajęcia w Słubicach) - 20.9
turystyka i rekreacja (zajęcia w Śremie) - 17.25
turystyka i rekreacja - 45.0
WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA
bezpieczeństwo narodowe - 46.9
dziennikarstwo i komunikacja społeczna - 56.6
dziennikarstwo i komunikacja społeczna (zajęcia w Pile) - 14.9
politologia - 26.6
politologia (zajęcia w Gnieźnie i Słubicach) - do wypełnienia limitu
stosunki międzynarodowe - 49.6
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
filozofia - 24.6
filozofia, specjalności: - etyka - 22.1
- komunikacja społeczna - 22.6
- życie publiczne - 27.7
kognitywistyka (5 lat) - 53.0
kulturoznawstwo - 20.4
kulturoznawstwo, specjalność: dialog w kulturze europejskiej (zajęcia w Gnieźnie) - 26.6
praca socjalna - 18.4
psychologia (5 lat) - 60.1
socjologia - 16.4
WYDZIAŁ NEOFILOLOGII
filologia angielska - 80.0
filologia angielska (zajęcia w Kaliszu) - 38.8
filologia angielska, specjalność południowoafrykańska - 68.8
filologia, specjalności:
- arabistyka - 77.4
- bałtologia: filologia litewska - 6.5
- etnolingwistyka - 67.9
- filologia duńska (grupa z językiem angielskim) - 82.9
- filologia duńska (grupa z językiem niemieckim) - 65.4
- filologia germańska - 60.0
- filologia germańska (zajęcia w Słubicach) - 48.3
- filologia hiszpańska - 68.8
- filologia koreańska - 77.9
- filologia niderlandzka - 71.2
- filologia norweska (grupa z językiem angielskim) - 91.4
- filologia norweska (grupa z językiem niemieckim) - 81.5
- filologia nowogrecka - 42.2
- filologia portugalska - 79.0
- filologia romańska - 53.9
- filologia rosyjska - 5.7
- filologia rosyjska z angielską - 74.4
- filologia rosyjska z ukraińską - 19.5
- filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną - 22.8
- filologia rumuńska - 32.2
- filologia włoska - 59.2
- hebraistyka - 43.4
- indologia - 10.0
- japonistyka - 78.5
- językoznawstwo i nauka o informacji - 57.6
- lingwistyka stosowana - 45.2
- sinologia - 82.0
- turkologia - 58.6
- ugrofinistyka: filologia węgierska
filologie Azji Pd-Wsch
- filologia wietnamsko-tajska - 8.0
- filologia indonezyjsko-malajska - 24.0
WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU
edukacja artystyczna:- w zakresie sztuki muzycznej - 249/400
- w zakresie sztuk plastycznych - 264/400
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - 89/200
malarstwo - 244/400
pedagogika - 80/200
pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim - 93/200
WYDZIAŁ PRAWA
I ADMINISTRACJI
administracja - 49.0
europeistyka - 25.85
prawo - 71,4
prawo (zajęcia w Słubicach) - do wyczerpania limitu
zarządzanie - 41.6
WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH
pedagogika, specjalności:
- doradztwo zawodowe i personalne - 32.2
- doradztwo zawodowe i personalne (zajęcia w Pile) - 19.2
- edukacja elementarna i język angielski - 27.1
- edukacja elementarna i język niemiecki - 19.55
- edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - 23.75
- edukacja elementarna i terapia pedagogiczna - 30.1
- kształcenie zdalne - 23.9
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - 32.05
- resocjalizacja - 39.4
- resocjalizacja (zajęcia w Gnieźnie) - 18.35
- resocjalizacja (zajęcia w Kościanie) - 22.0
- socjoterapia i promocja zdrowia - 35.5
- wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (zajęcia w Gnieźnie) - 19.3
pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - 36.0
WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
teologia, specjalności:
- dialog społeczny (5 lat) - 16/20
- kapłańska (6 lat) - 6/20
- katechetyczno-pastoralna (5 lat) - 8/20
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH - 3 lata) - 31.64/60
Uniwersytet Przyrodniczy
Wydział Ekonomiczno - Społeczny
- Finanse i rachunkowość - 48.0
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
- Turystyka i rekreacja - 35.0
- Weterynaria - 81.7
Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska
- Gospodarka przestrzenna (inżynierskie) - 54.8
- Gospodarka przestrzenna (licencjat) - 36.4
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
- Dietetyka - 67.0
- Technologia żywności i żywienie człowieka - 40.0
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
- Architektura Krajobrazu - 38.0
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii- Biotechnologia - 64.0
- makrokierunek Ekoenergetyka - 43.0

Politechnika Poznańska
a Wydział Architektury
- Architektura i urbanistyka -
969 - 395
- Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych- 922-328
a Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
- Budowanictwo - 927- 465
- Inżynieria środowiska - 858 - 392
a Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
- Inżynieria biomedyczna - 941- 497
- Inżynieria materiałowa- 899- 567
- Mechanika i budowa maszyn- 900 - 421
-Mechatronika - 942 - 465
- Zarządzanie i inżynieria produkcji - 823 -397
a Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
- Elektronika i telekomunikacja- 925 - 358
a Wydział Elektryczny
- Automatyka i robotyka 894-501 - Elektrotechnika -917-288
- Energetyka 921- 526
- Informatyka - 906 -433
- Matematyka -886 - 385
a Wydział Fizyki Technicznej
- Edukacja techniczno-informatyczna- 800 -208
- Fizyka techniczna - 879-200
a Wydział Informatyki
- Automatyka i robotyka - 951 - 531
-Bioinformatyka- 916 - 657
- Informatyka - 986 - 747
a Wydział Inżynierii Zarządzania
- Inżynieria bezpieczeństwa 876- 506
- Logistyka- 874- 384
- Zarządzanie -781-391
a Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
- Mechanika i budowa maszyn- 927- 258
- Transport - 853 - 257
a Wydział Technologii Chemicznej
- Inżynieria chemiczna i procesowa- 904- 500
- Technologia chemiczna 930- 448
- Technologie ochrony środowiska - 768- 349

Uniwersytet ekonomiczny
a Wydział Ekonomii
- Ekonomia - 204
- Finanse i Rachunkowość - 209
- Polityka Społeczna - 118
a Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
- Informatyka i Ekonometria - 117,5
a Wydział Gospodarki Międzynarodowej
- Gospodarka Turystyczna - 79,5
- Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - 112,5
a Wydział Towaroznawstwa
- Towaroznawstwo -47
- Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - 105
aWydział Zarządzania
- Finanse i Rachunkowość - 199
- Gospodarka Przestrzenna - 83
- Zarządzanie - 183

Uniwersytet Medyczny
a Wydział Farmacji
- Farmacja - 150
- Analityka Medyczna - 141
- Kosmetologia 136
a Wydział lekarski I - 170
a Wydział Nauk o Zdrowiu
- Elektroradiologia - 66
- Fizjoterapia - 57
- Pielęgniarstwo - 47
- Połoznictwo - 46
- Ratownictwo Medyczne - 66
- Zdrowie Publiczne - 36

Najnowsze informacje o epidemii koronawirusa

Wideo

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

m
mgr

nadeszły trudne czasy dla magistrów.praktycznie nie opłaca się dziś studiować a już na pewno nie na żadnym nietechnicznym uniwersytecie.

R
Roman

U nas w ukochanym kapitaliźmie który Ci mamusia i tatuś wywalczyli pracy miał nie będziesz i z tytułem mgr lub mgr inż pojedziesz do kochającego nas zachodu i będziesz szorował kible lub zainwaniał na zmywaku a jak jednemu na tysiąc uda się poszukać normalną pracę to będzie się czuł jak w Raju.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3