Zmniejszenie obciążeń podatkowych ma być jednym z wabików dla gospodarzy, którzy myślą o działalności pod szyldem spółdzielni. Ministerstwo opracowało projekt ustawy o spółdzielniach rolników. Wkrótce ma on być poddany konsultacjom społecznym. Strefa AGRO także na Facebooku. Dołącz do nas!

Aby stworzyć korzystniejsze warunki dla spółdzielni rolników, MRiRW chce je wyłączyć z niektórych obowiązków fiskalnych. 

 

Skąd proponowe zmiany? Na tle gospodarstw unijnych, polskie są wyjątkowo rozproszone. Resort podkreśla: Skutkuje m.in. dużym rozproszeniem podaży, natomiast dynamicznie postępuje proces konsolidacji popytu na produkty rolne na poziomie odbiorców (przetwórstwo rolno-spożywcze, handel hurtowy i detaliczny). 

 

Głównym celem nowych podmiotów - spółdzielni - ma być działalność na rzecz gospodarstw, poprzez - planowanie produkcji, dostosowywanie jej skali oraz jakości do oczekiwań rynku, koncentrowanie podaży i popytu na środki produkcji.

 

Źródło: minirol.gov