Młodzi ze wsi dostaną 100 tys. zł premii. Jak się okazuje w nowej edycji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewidziano uruchomienie działania pn. “Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. Z finansowania w postaci bezzwrotnych premii w wysokości 100 tys. zł będzie mogła skorzystać młodzież powyżej 18 roku życia mieszkająca na terenach wiejskich. To istotna zmiana, choć sam mechanizm jest podobny do tego funkcjonującego w ramach działania “Premia dla młodych rolników”.

100-tysięczne premie będą przeznaczane na założenie własnej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Wśród propozycji takiej działalności projekt rozporządzenia ministra rolnictwa wymienia m.in. łowiectwo, wydobycie kamieni ozdobnych, produkcję tkanin,  drewna, pieczywa, działalność gastronomiczną, produkcję pojazdów i maszyn, wytwarzanie i handel energią elektryczna itp.