Już od 15 marca w oddziałach ARiMR można składać wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2016 rok. Wnioski, co do zasady, powinny zostać złożone do 16 maja - każdy, kto tak zrobi może być pewny, że otrzyma płatność obszarową w pełnej wysokości.

Jeżeli jednak przeoczony zostanie termin majowy rolnicy mają jeszcze  szansę złożyć wniosek najpóźniej do 10 czerwca, przy czym za każdy dzień opóźnienia płatność będzie pomniejszana o 1 proc.  Jeżeli rolnik pomyli się, a błąd nie będzie dotyczył płatności do zwierząt oraz płatności do zachowania zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, będzie mógł złożyć korektę downiosku bez żadnych konsekwencji finansowych do 31 maja.  Po tym terminie wprowadzanie zmian skutkować będzie również  pomniejszenie płatności  o 1 proc. za każdy dzień spóźnienia.

Rząd przeznaczy na płatności bezpośrednie za 2016 rok aż 3,4 mld euro, czyli prawie 14,5 mld złotych. Areał ziemi rolnej objętej dopłatami bezpośrednimi szacowany jest natomiast na ok. 14 mln hektarów.

W roku 2016 na jednym formularzu wniosku rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dodatkowej, płatności dla młodych rolników, płatności w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją, płatności niezwiązanej do tytoniu (płatność krajowa), płatności do powierzchni uprawy buraka cukrowego, płatności dopowierzchni upraw roślin wysokobiałkowych, płatności do powierzchni uprawy chmielu, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni upraw owoców miękkich (truskawek lub malin), płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do krów, płatności do bydła, płatności do owiec i płatności do kóz.

Ponadto w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 rolnicy ubiegać się mogą o przyznanie płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami i płatności rolnośrodowiskowej , w tym kosztów transakcyjnych. Z ramach nowej edycji PROW na lata 2014-2020 rolnicy mogą ubiegać się natomiast o przyznanie  płatności ekologicznej , w tym kosztów transakcyjnych i płatności rolno- środowiskowo-klimatycznej. Po raz pierwszy od roku 2016 przynawana też będzie premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa.

Rolnicy posiadający 10 i więcej hektarów ziemi ornej  muszą również pamiętać, że od co najmniej dwóch lat zobowiązani są realizować praktykę dywersyfikacji upraw.