Obowiązkowe maseczki i brak wycieczek? Jak będzie wyglądać powrót do szkół we wrześniu? Ministerstwo podało wytyczne

Sylwia Rycharska
Sylwia Rycharska
- Nowe wytyczne nie różnią się znacznie od tych z poprzedniego roku. Nowością jest na pewno mierzenie temperatury. Większość procedur mamy już wdrożonych, np. pousuwane zabawki i sale dostosowane do jednej klasy, więc będziemy wprowadzać coś, co już znamy - komentuje Beata Korbanek, dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Poznaniu.
- Nowe wytyczne nie różnią się znacznie od tych z poprzedniego roku. Nowością jest na pewno mierzenie temperatury. Większość procedur mamy już wdrożonych, np. pousuwane zabawki i sale dostosowane do jednej klasy, więc będziemy wprowadzać coś, co już znamy - komentuje Beata Korbanek, dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Poznaniu. Grzegorz Dembiński/Zdjęcie ilustracyjne
Ministerstwo Edukacji i Nauki podało wytyczne dla szkół po powrocie uczniów z wakacji. Ich celem jest zapewnienie bezpiecznej i higienicznej organizacji zajęć w warunkach epidemii w nadchodzącym roku szkolnym 2021/2022. Wśród zaleceń znajdują się m.in. te dotyczące bezdotykowego pomiaru temperatury, maseczek, a także wycieczek. A co ze szczepieniami w szkołach?

Ministerstwo podkreśla, że troska o zdrowie psychiczne najmłodszych powinna być priorytetem. Zaznacza jednocześnie, że wytyczne są ogólne i mogą nie uwzględniać specyfiki poszczególnych szkół. Dyrektorzy, którzy najlepiej są rozeznani w sytuacji szkół, na których czele stoją, sami podejmują decyzje o zastosowaniu optymalnych rozwiązań, które dadzą najlepszą gwarancję bezpieczeństwa i troski o zdrowie psychiczne uczniów.

Zobacz też: Jaka pogoda na drugą połowę wakacji?

- Nowe wytyczne nie różnią się znacznie od tych z poprzedniego roku. Nowością jest na pewno mierzenie temperatury. Większość procedur mamy już wdrożonych, np. pousuwane zabawki i sale dostosowane do jednej klasy, więc będziemy wprowadzać coś, co już znamy

- komentuje Beata Korbanek, dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Poznaniu.

- Pozostał miesiąc do rozpoczęcia roku szkolnego, więc będziemy śledzić i dostosowywać się do bieżącej sytuacji - dodaje.

Wytyczne MEiN: organizacja w szkołach

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego nie zmieniły się znacząco w porównaniu do tych z ubiegłego roku. Wciąż zwraca się uwagę na mycie rąk z mydłem - szczególnie po przyjściu do szkoły, dezynfekcję przedmiotów oraz wietrzenie pomieszczeń. Aby zminimalizować ryzyko zakażeń, rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, chodzenia piechotą, czy jazdy rowerem lub hulajnogą. A uczeń powinien zabierać do szkoły tylko niezbędne przybory szkolne i nie wymieniać się nimi z innymi.

Tylko opiekunowie bez objawów chorobowych mogą przyprowadzać i odbierać uczniów, a do budynku wchodzić z maseczką przy zachowaniu dystansu od innych min. 1,5 m. Także każdy z rodziców ma obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.

- Niezwykle trudne jest zachowanie dystansu 1,5 m - szkoły są przepełnione, korytarze często wąskie, sale małe. Tam, gdzie nie można utrzymać odpowiednej odległości od siebie w przestrzeniach wspólnych, maseczka była i będzie obowiązkowa. Inaczej sprawa wyglądała podczas lekcji - nikogo nie zmuszaliśmy, aby ją nosił. Jednak byli uczniowie, którzy mieli cały czas zasłonięty nos i usta

- mówi Małgorzata Dembska, dyrektorka II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu.

Ministerstwo zaleca także kontakt na odległość z opiekunami uczniów, dlatego też w wielu szkołach w Poznaniu zebrania z rodzicami będą dalej przeprowadzane w formie zdalnej. Poza tym każda placówka ma mieć termometr bezdotykowy, dlatego ministerstwo zapowiedziało, że wspólnie z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych (RARS) przekaże do szkół i przedszkoli środki bezpieczeństwa - w tym stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury przed wejściem do budynku oraz 100 tys. termometrów.

W nadchodzącym roku szkolnym placówki powinny mieć zapewnione odrębne pomieszczenia dla uczniów, u których zaobserwuje się objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38 st. C, kaszel, duszności). Wówczas należy niezwłocznie powiadomić opiekunów o konieczności pilnego odebrania dziecka.

Pozostałe wytyczne:

  • W miarę możliwości sale i węzły sanitarne powinny być wyznaczone dla poszczególnych klas w sposób umożliwiający zachowanie zasady dystansu społecznego.
  • W miarę możliwości należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzględniający m.in.: godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min), korzystanie ze stołówki szkolnej, zajęcia na boisku.
  • W miarę możliwości jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali, a do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele, którzy nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.

W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:

  • zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,
  • pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
  • przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
  • w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,
  • w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę

- Nie jest możliwe fizycznie, aby cała klasa miała jednego dnia zajęcia tylko w jednej sali – mamy za mało pomieszczeń w szkole. Jednak po każdej zmianie klas, sala jest dezynfekowana i wietrzona

- podkreśla Korbanek.

Nauczyciele powinni przeprowadzać, w miarę możliwości, lekcje na świeżym powietrzu i zapewniać uczniom korzystanie z boiska szkolnego. Jednak ministerstwo zaleca zrezygnowanie z ćwiczeń i gier kontaktowych ze względu na niemożliwość zachowania dystansu. Należy unikać również wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni.

- W tym punkcie jest pewna nieścisłość. Jako szkoła mamy ograniczać wyjścia do kina czy teatru, ale już indywidualnie młodzi ludzie mogą chodzić do tych miejsc. Tak samo jest z transportem publicznym

- zaznacza Dembska.

Wytyczne MEiN: świetlica

W wytycznych ministerstwa czytamy, że zajęcia świetlicowe powinny odbywać się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Podkreśla się, że do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.

Wytyczne MEiN: gastronomia

Przy organizacji gastronomii w szkole należy zadbać o warunki higieniczne oraz szczególnie zabezpieczyć pracowników. Podkreśla się bezpieczną odległość między stanowiskami, środki ochrony osobistej oraz zminimalizowanie kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły.

- Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych, zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku

- czytamy w wytycznych.

Wytyczne MEiN: zajęcia pozalekcyjne

Rekomendacje odnoszą się też do realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole.

- Nie powinny odbywać się one w trakcie zajęć obowiązkowych szkoły, a po ich zakończeniu. Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz dokładne wietrzenie sal

- czytamy.

- Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne powinny się odbywać, aby uczniowie mogli z nich korzystać i się rozwijać. Oczywiście będziemy starać się wdrażać zalecenia ministerialne, jednak czasem odnoszę wrażenie, że urzędnicy zapominają albo nie chcą pamiętać, jak wygląda rzeczywistość szkolna

- mówi Dembska, dyrektorka II LO.

Szczepienia w szkołach?

W zaleceniach znajduje się także zapis dotyczący szczepień.

- W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19 - zaznacza MEiN.

Ministerstwo informuje, że od września rozpocznie się szczepienie uczniów. W pierwszym tygodniu będzie prowadzona kampania informacyjna szkół na temat szczepień, by następnie odbyły się lekcje o zdrowiu oraz spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym. W drugim tygodniu szkoły mają zebrać deklaracje od rodziców i wypełnione formularze ze zgodą, tak by w trzecim tygodniu września ruszyć ze szczepieniami dzieci.

Jednak dyrektorzy nie wiedzą, jak ma wyglądać ten proces.

- Kampania informacyjna na temat szczepień jest bardzo ogólnym stwierdzeniem. Nie wiemy, kiedy mielibyśmy ją przeprowadzać. Godzina wychowawcza i zebranie dla rodziców, to tylko dwie godziny w tygodniu realnych działań, którymi teraz dysponujemy. Ale na pewno będziemy przekonywać nauczycieli, pracowników i uczniów do szczepień

- mówi Korbanek.

- Szczepienie uczniów w podstawówkach uważam, że musi odbyć się przy rodzicach. Jest to zbyt stresująca sytuacja dla dzieci, a nie każde czuje się komfortowo przy nauczycielu - dodaje.

W poznańskim II LO już przed zakończeniem poprzedniego roku szkolnego próbowano przeprowadzić akcję szczepień uczniów.

- Skontaktowałam się z prezesem szpitala HCP i ustaliliśmy, że mobilny punkt szczepień podjedzie pod szkołę, aby uczniowie mogli łatwiej i sprawniej się zaszczepić. Niestety, pomimo akcji informacyjnej, liczba chętnych była zbyt mała, aby ten ambulans się pojawił

- informuje Dembska, dyrektorka szkoły. Ma nadzieję, że teraz szczepienia się powiodą chociażby ze względu na uproszczenie procedur.

Portal Edukacyjny Perspektywy po raz 23. opublikował ranking najlepszych szkół średnich – liceów i techników. Głównymi adresatami rankingu Perspektyw są uczniowie i ich rodzice, którzy stoją przed wyborem szkoły średniej. Zobacz, jakie licea w Poznaniu zajęły czołowe miejsca w 2021 roku. Oto lista! Przejdź dalej i sprawdź --->

TOP 15 najlepszych liceów w Poznaniu 2021. Najnowszy ranking...

Sprawdź też:

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie