Odbyło się trzecie spotkanie w ramach kampanii „Praca? Lubię to”. Prelegenci opowiadali o tym, jak zrobić biznes o chlebie i... kawie

Częstowali owocami swojej pracy i opowiadali o tym, jak zapach kawy pobudza ich nie tylko do życia, ale do prowadzenia biznesu. Po raz trzeci odbyło się spotkanie w ramach kampanii „Praca? Lubię to”, organizowanej przez prywatny park technologiczny YouNick i Uniwersytet SWPS. Tym razem w gmachu uniwersytetu o poczuciu własnej wartości oraz o odkrywaniu zasobów, które w nas drzemią, opowiadała psycholog i psy-choterapeutka dr Agnieszka Mościcka-Teske z Uniwersytetu SWPS. A  Barbara Strójwąs, prezes Europejskiego Centrum Edukacji Młodych, poruszyła zagadnienia związane z rynkiem pracy.

Kampania społeczna „Praca? Lubię to!” to wspólna inicjatywa parku technologicznego YouNick oraz Uniwersytetu SWPS. Celem akcji jest rozpoczęcie konstruktywnej dyskusji o konieczności tworzenia w polskich firmach i instytucjach innowacyjnych miejsc pracy oraz pokazywanie pozytywnych wzorców.

-   Mamy nadzieję, że wiedza i doświadczenia, przekazywane przez zaproszonych do udziału w kampanii prelegentów, zainspirują wiele osób do pozytywnych zmian w karierze zawodowej czy prowadzonej działalności biznesowej - stwierdziła Agnieszka Lewicka z Uniwersytetu SWPS.