„Owocowa kraina w sercu Krajny”

Artykuł sponsorowany

GMINA BIAŁOŚLIWIE jest jednostką samorządu terytorialnego położoną w północnej części województwa wielkopolskiego, w powiecie pilskim. Zajmuje powierzchnię 75,6 km2 i zamieszkuje ją łącznie 4,9 tys. osób w dziewięciu wsiach sołeckich: Białośliwie, Dębówko Nowe, Dębówko Stare, Dworzakowo, Krostkowo, Nieżychowo, Pobórka Mała, Pobórka Wielka, Tomaszewo.

Siedzibą władz gminy jest liczące 2,9 tys. mieszkańców Białośliwie, które należy do najstarszych miejscowości historycznej Krajny, gdyż pierwsza wzmianka o jego istnieniu pochodzi z 1216 roku.

Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 10 relacji Szczecin-Warszawa i droga wojewódzka nr 190 relacji Krajenka-Gniezno, a także linia kolejowa relacji Piła-Bydgoszcz. Od południa gmina graniczy z rzeką Noteć, stanowiącą śródlądową drogę wodną łączącą Wisłę z Odrą. Przebiega tu również Międzynarodowa Trasa Rowerowa Euro-Route R1, biegnąca z Calais we Francji do Petersburga w Rosji.

Położenie gminy na skraju Wysoczyzny Krajeńskiej i Doliny Środkowej Noteci wzbogaca obszar w ciekawe walory krajobrazowe, przyrodnicze i turystyczne. Gminę charakteryzuje duże zróżnicowanie terenu dochodzące od 50 m n.p.m. w rejonie Noteci, po 192 m n.p.m.

w rejonie masywu Dębowej Góry. Powyższe sprawia, że obszar należy do najbardziej malowniczych i urokliwych regionów na Krajnie.

Gmina ma charakter typowo rolniczy z dominacją produkcji sadowniczej, nastawionej na najnowsze rozwiązania technologiczne i wieloletnią tradycję. Okoliczne sady obfitują w drzewa jabłoni, czereśni, wiśni oraz śliwy. Owoce drzew śliwowych stanowią surowiec lokalnych „białośliwskich powideł”, których smażeniem w tradycyjny sposób zajmują się członkinie miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.

Do największych atrakcji turystycznych gminy należy, znajdujący się w Białośliwiu, zespół budynków stacji kolejowej i poczty oraz początek szlaku kolejki wąskotorowej z 1895 roku, o rozstawie torów 600 mm. Corocznie, w miesiącu czerwcu, organizowane są tu zloty miłośników kolejek wąskotorowych, które cieszą się wielkim zainteresowaniem w kraju i poza jego granicami. Z ciekawych obiektów architektonicznych wart jest również zobaczenia XIX-wieczny zabytkowy spichlerz „Wacek” o konstrukcji ryglowej, gdzie gromadzone są zbiory archiwalne i regionalne przedmioty użytkowe.

Warte uwzględnienia są również dwa obiekty sakralne z bogatym wyposażeniem: neogotycki kościół parafialny z 1869 roku w Krostkowie oraz kościół parafialny z lat 1927-29 w Białośliwiu. Na uwagę zasługuje również, znajdujący się w centrum Białośliwia „Park Dworski Raczyńskich” ze skupiskiem zabytkowych cisów oraz potężnym polodowcowym głazem narzutowym, który owiany jest lokalną legendą.

Dodaj ogłoszenie