W województwach kujawsko-pomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim rzeczoznawcy oszacowali największe straty. Najlepiej przezimowały uprawy w rejonach lubelskim, mazowieckim, podlaskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Rolnicy obsiali oziminami podobną powierzchnię, jak w poprzednim sezonie. Lokalnie wystąpiły jednak duże straty, średnio w województwach najbardziej dotkniętych niesprzyjającymi warunkami pogodowymi ok. 30% upraw. Taką powierzchnię rzepaku trzeba było zaorać. 

 

"Główną przyczyną wystąpienia szkód zimowych były krótkotrwałe, ale silne mrozy w styczniu, przy braku okrywy śnieżnej.

Późniejsze wahania temperatury powietrza między dniem i nocą, występujące lokalnie, powodowały na przemian zamarzanie i rozmarzanie ornej warstwy gruntu, co również powodowało uszkodzenia roślin", wyjaśnia Stanisław Niszczota z departamentu rolnictwa Głównego Urzędu Statystycznego w jego najnowszym raporcie dotyczącym Wstępnej oceny przezimowania upraw ozimych w 2016 r.

 

Warunki agrometeorologiczne w marcu były na tyle korzystne, że umożliwiły wykonywanie pierwszych wiosennych prac polowych, wynika z raportu GUS. "Lokalnie w pierwszej połowie, a na znacznym obszarze kraju w drugiej połowie miesiąca przystąpiono do siewów owsa, pszenicy jarej, jęczmienia jarego, buraków cukrowych oraz sadzenia ziemniaków. Uwilgotnienie wierzchniej warstwy gleby na początku okresu wegetacyjnego zabezpieczało potrzeby wodne roślin". To wstępna ocena przezimowania upraw ozimych, ostateczna zostanie przeprowadzona w 2. połowie maja, zapowiada GUS.

_________________________________________

W optymalnych terminach agrotechnicznych zasiano około:


  • 62% powierzchni pszenicy ozimej (w 2014 r. – 80%),

  • 69% powierzchni żyta (w 2014 r. – 80%),

  • 69% powierzchni jęczmienia ozimego (w 2014 r. – 78%),

  • 69% powierzchni pszenżyta ozimego (w 2014 r. –  79%

  • 67% powierzchni ozimych mieszanek zbożowych (w 2014 r. – 72%)

  • 62% powierzchni rzepaku ozimego (w 2014 r. - 77%).

__________________________________________

Znacznie słabiej niż w sezonie 2014/2015 przezimowały rzepaki, których lokalnie duże straty były powodowane mrozami przy braku śniegu i wysmalaniem roślin przy silnych wiatrach, obniżoną mrozoodpornością, co było efektem słabego wyrośnięcia roślin jesienią i występowaniem dużych dobowych wahań temperatury na przedwiośniu.

 


Do zaorania zakwalifikowano co najmniej około 7% powierzchni zasiewów zbóż ozimych oraz ok. 15% rzepaku i rzepiku ozimego. 

 

Powyższe liczby wyrażone procentowo to średnia krajowa, ale zdecydowanie więcej zaorali rolnicy w województwach kujawsko-pomorskim, podlaskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim, gdzie straty wyniosły ok. 30% powierzchni plantacji rzepaku i rzepiku. Największe obszary do zaorania po zbożach ozimych wystąpiły w Pomorskim - ok. 30%, kujawsko-pomorskim - ok. 25%, warmińsko-mazurskim - ok. 20%.

 


Pomimo zaorania znacznej powierzchni zbóż ozimych, część plantacji w słabej kondycji i z niską obsadą roślin na 1 m2 pozostawiono pod zbiory. 

 

Źródło: GUS