Palisz? Wykonaj BEZPŁATNE badanie płuc!

Materiał informacyjny Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza na bezpłatne badania i konsultacje w ramach "Programu wczesnego wykrywania raka płuc i poprawy świadomości na temat nowotworów płuc w makroregionie zachodnim".

Miejsce realizacji badań i wizyt: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, Poznań. Rejestracja telefoniczna Pacjentów czynna pon.-pt. w godzinach 10:00-14:00 pod nr tel.: 690 396 928.

Badania w ramach programu realizowane są poza standardową ścieżką systemu ochrony zdrowia, stąd czas oczekiwania na diagnostykę jest maksymalnie skrócony.

Zasady kwalifikacji do programu:

 • Udział w programie badań przesiewowych NIE wymaga skierowania i jest bezpłatny.
 • Do udziału w badaniach w ramach projektu mogą zgłaszać się osoby, spełniające poniższe kryteria udziału:

a. Osoby w wieku 55-74 lata, które:

• paliły lub nadal palą nałogowo – co najmniej 20 paczkolat (liczba paczkolat = liczba lat przez które palisz x średnia ilość paczek wypalonych dziennie, np. pali Pan/i paczkę dziennie od 20 lat, pali Pan/i 2 paczki dziennie przez 10 lat)
• ich okres abstynencji tytoniowej wynosi nie więcej niż 15 lat
• pochodzą z obszaru województwa: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego lub lubuskiego

b. Osoby w wieku 50-54 lat, które:
• paliły lub nadal palą nałogowo – co najmniej 20 paczkolat
• ich okres abstynencji tytoniowej wynosi nie więcej niż 15 lat
• pochodzą z obszaru województwa: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego lub lubuskiego
mają stwierdzony co najmniej jeden z dodatkowych czynników ryzyka:

 • ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza, ekspozycja na radon
 • indywidualna historia zachorowania na raka: przebyty rak płuca (lung cancer survivor),
 • w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu np. rak pęcherza moczowego
 • rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia
 • historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub samoistne włóknienie płuc (IPF)

- Co w ramach programu?

 • wizyta kwalifikacyjna z poradą antynikotynową
 • badanie niskodawkową tomografią komputerową płuc (NDTK)
 • wizyta wynikowa – omówienie wyniku badania, przekazanie zaleceń
 • w zależności od wyników NDTK – powtórne badanie NDTK po 3, 6 lub 12 miesiącach
 • w przypadku wykrycia zmian wymagających pogłębionej diagnostyki, Pacjent zostanie skierowany na ścieżkę NFZ poza programem - pakiet onkologiczny lub do innego specjalisty

Do badań nie zostaną włączone osoby, u których występują objawy raka płuc.

Dodaj ogłoszenie